Aleš Macháček

Aleš Macháček se narodil v roce 1946 v Praze. Po studiích na Vysoké škole zemědělské žil s rodinou v Prachaticích a Ústí nad Labem a byl zapojen do ilegální distribuční sítě, pro kterou získával knihy a periodika ze Západu. V lednu 1977 byl odsouzen ke třem a půl letům pro podvracení republiky. Po roce 80. střídal různá zaměstnání a v květnu 1985 emigroval do Londýna, kde se zapojil do práce agentury Palach Press Jana Kavana, s níž spolupracoval už v Čechách. Od roku 2000 žije střídavě v Praze a v Londýně. V roce 2001 byl za své aktivity doma i v exilu vyznamenán cenou Gratias agit.

První zápisy vznikly pro sborník textů politických vězňů Bytem v hrůze -- Kresby z vězení Otmara Olivy (2002) a postupně byly rozšířeny především o vzpomínky na dětství, studentská hnutí, srpnovou okupaci a začátky normalizace. Soubor zápisů doplňují básně Jane Kirwan (1946), které vznikaly souběžně s nimi. Mnohé zážitky svého partnera Jane Kirwan zpracovala už ve sbírce The Man Who Sold Mirrors , za kterou dostala v roce 2002 Arts Council Writers Award.

Aleš Macháček a Jane Kirwan společně připravili k vydání dvě jazykové verze knihy Druhý exil / A Second Exile: anglická vyjde na jaře příštího roku, česká vydavatele dosud nemá.