Radan Květ

Autor o sobě píše:

Značnou část života jsem pracoval v Ústředním ústavu geologickém, pobočka Brno, můj poslední zaměstnavatel byl Geografický ústav ČSAV Brno (už před víc jak 15 lety zrušený).

Odcházel jsem do výslužby jako vedoucí vědecký pracovník.

Posléze jsem na půl úvazku cca 5 let pracoval v Mendelianu (oddělení Moravského zemského muzea).

Zabýval jsem se během let hydrogeochemií ( mimo jiné přehled minerálních vod ČR), rupturologií v zemské kůře, historickou geologií (v tom: periodická geologická časová tabulka), fyzickou geografií (např.fyzickogeografické členění krajiny), nakonec založil stibologii (nauku o starých stezkách).