7871

Vít Rossignol

nar. 7. 7. 1944, žil do roku 1968 v Praze, kdy odešel a dalších 24 let působil v USA typickou cestou obtížných začátků do úspěšného podnikání v oblasti realitního a hypotečního trhu.

Studia v Praze zahrnují Malostranské gymnázium a Vysokou školu ekonomickou, v USA Queens College, N.Y. a později PennUniv.,Phila, multidisciplinární postgraduál Organisational Dynamics, ekonomické, politologické, kulturní, mediální a teoretické studium, se zahraničními stážemi v Číně a Švédsku, původně navržené pro exekutivu globálně působících společností při řízení změn rozhodování v jiných organizačně-kulturních rámcích.

Zajímá se jak o příčiny i dopad rozvoje finančních trhů v USA na ekonomické změny v Americe i globálně, tak o vzájemný vztah americké a evropské etické, mocenské a kulturní vývojové perspektivy, která nemusí být kompatibilní; izraelsko-arabský vztah, evropské otázky a otázky udržitelného rozvoje a reálných hrozeb kultuře a svobodě člověka. Přispíval 2 roky do diskusní besedy Strany zelených a je dosud v její zahraniční odborné sekci, ač bez stranické příslušnosti. Také překládá, např. práce politologů Mesheimera a Walta, jiné pro Vulgo.net atd. V Klubu za Starou Prahu od 1961 (matka průvodkyně a pragensistka), s nostalgií sleduje smrtelný zápas ideologie trhu s kulturou.