7457

Daniela Pilařová

Mgr. Daniela Pilařová (narozena 1971 ve Zlíně), v letech 1990-1996 studium na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, obor literární věda a bohemistika. V roce 1996/97 pokus o pedagogickou činnost na soukromé základní škole, v letech 1997-99 místo redaktorky skrytých titulků v České televizi Ostrava. Během působení v ČTO natočila několik samostatných příspěvků do pořadu Salon moravskoslezský (například o fotografovi Milanu Borovičkovi, o básnířce Soně Záchové, o letní akci Šrámkova Sobotka atd.). Po odchodu z České televize (1999) pracuje na volné noze pro nakladatelství Ivo Železný, v roce 2000 zakládá vlastní agenturu, která až dodnes připravuje pro různá nakladatelství překlady knih a jejich redakční úpravy. Svými články přispívá do těchto internetových novin: Britské listy a Ostravské noviny, pro Jihlavské listy píše od roku 1999 každý týden jazykové sloupky o aktuálních problémech češtiny.