Martina Straková

Martina Straková (1978) vyštudovala kulturológiu. v súčasnosti pracuje na doktoráte z dejín filozofie. venuje sa štúdiu nemeckej filozofie (predovšetkým dielu georga simmela). zaoberá sa filozofiou života a kultúry ako aj kultúrnou a sociálnou antropológiou. prispieva do novín, píše básne a maľuje. Svoje básne publikovala v Dotykoch, Dobrej adrese, niektoré odvysielal Slovenský rozhlas.