Dalibor Vlček

Doc. PhDr, Dalibor Vlček, CSc.

* 1950

Absolvent FFUK v Praze. V současnosti pracuje jako docent na Katedře mezinárodních vztahú a diplomacie Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Věnuje se dějinám diplomacie, teorii a praxi diplomacie a dějinám mezinárodních vztahú.