Vít Zdrálek

Autor je studentem FF UK.

nar. 1981

1996-1999 Gymnázium Ostrov

1999-2004 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (dějepis-hudební výchova)

2001-dosud Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (hudební věda)

2005-2006 University of Pretoria, mezinárodní student (etnomuzikologie, kulturní antropologie, historie)