Jana Štroblová

básnířka, prozaička a překladatelka. Členka Obce spisovatelů a Českého centra PEN-klubu. Vydala řadu básnických sbírek, např. Protěž (1958), Krajina na muří noze (1984), Skrze tmu něčí oko (1991) a další. Překládá poezii z ruštiny a slovenštiny.