Ondřej Ivanek

Narozen v r. 1954 v Praze, kde žije dodnes. Vzdělání: gymnázium + VŠCHT, absolutorium v r. 1978. Specializace: fyzikální chemie. Od ukončení studií pracuje v zemědělském a lesnickém výzkumu. Zájmy různorodé, převážně přírodovědného zaměření.