Kateřina Komorádová

studentka FSV UK , t .č. Johannes Gutenberg-Universitaet, Mainz (DE), autorka Zeleneho peří , časopisu Dobrá adresa