Jaroslav Měřička

student katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně