Může být odstřel šéfa školského výboru "chybou v komunikaci"?

18. 2. 2015 / Bohumil Kartous

čas čtení 6 minut

Novela školského zákona mění přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, domácí vzdělávání na 2. stupni neprošlo, stejně jako registr učitelů. Zaměření učňovských oborů neodpovídá možnostem uplatnění jejich absolventů, vyplývá ze zprávy Národního ústavu pro vzdělávání. Většina absolventů nepracuje v oboru, v němž získala kvalifikaci na střední odborné škole či učilišti. Jana Straková, odbornice v oblasti měření výsledků vzdělávání a vzdělávací politiky vysvětluje, proč je rozdělené školství nevýhodou pro všechny. Koncentrace CO2 na českých školách překračuje hygienickou normu, ukazuje studie. Jaké je pozadí zpackané snahy o "odstřel" šéfa sněmovního školského výboru. Více v pravidelném týdenním souhrnu Beduin připravovaném spolkem EDUin.

Témata týdne

Koncentrace CO2 na českých školách překračuje hygienickou normu hranici považovanou za zdravotně nebezpečnou

Agentura pro sociální začleňování přispěla do diskuse o inkluzi, odhalila, že prostředky na její podporu jsou v rozpočtu vyčleněny už dnes (EDUin).


Jana Straková, přední česká odbornice na oblast vzdělávání a vzdělávací politiky, argumentuje,proč je rozdělené a selektivní školství chybou pro všechny.

Tomáš Feřtek komentuje měnící se požadavky rodičů na vzdělávání. 

O literární Cenu Waltera Sernera se bude ucházet přes šest set studentů.

Ondřej Šteffl by školu zrušil, přesto chce jednu otevřít. Kdo, co a jak tam bude učit zveřejněno nebylo, ale přihlásit se už můžete.


Výrok týdne

Systém tlačí na rodiny: podívejte, jak bude dětem u nás dobře. Vždyť i starší sourozenci k nám chodili. Vždyť v těch "bílejch" školách je budou šikanovat. A oni i rodiče volí snazší cestu, když se rozhodnou nevzdorovat. Je to úžasně vybalancovaná situace: bílí rodiče jsou spokojeni, že jejich děti nebudou chodit s "cigošema" do školy, plní žádosti romských rodičů, aby nebyli školou příliš obtěžováni, a jediný, kdo je bit, jsou ty děti.

Jan Černý (Člověk v tísni) poukazuje v rozhovoru pro LN na to, jak zaběhnutá školská praxe udržuje segregaci.


Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

Novela školského zákona schválena sněmovnou. Zde je platné znění zákona. Vypadl § 16 odst. 5, který vágně definoval způsob diagnostikování speciálních potřeb ve vzdělávání (HN). Poslanci nepodpořili možnost domácího vzdělávání na 2. stupni ZŠ (více níže), odmítli registr učitelů. Odsouhlasili smlouvy ředitelů na dobu neurčitou, aby pokud neobhájí funkci, mohli na škole zůstat učit. Odsouhlasili jednotnou učňovskou zkoušku a zákaz prodeje a propagace rizikových potravin na školách. Přehlednou infografiku změn přinesl server Aktuálně.cz. Zákon musí schválit senát a podepsat prezident, je však pravděpodobné, že toto je jeho budoucí platné znění.

Flexibilita maturantů na pracovním trhu je vyšší než u vyučených.Vracíme se ještě jednou ke zprávě Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) o uplatnění absolventů SŠ na trhu práce. Celkově převládá počet těch, kdo nepracují v oboru svého studia, týká se to více než poloviny učňů a téměř dvou třetin maturantů (Deník.cz). Trend odráží rozpor mez zaměřením odborné přípravy a potřebami trhu, bude se stupňovat. Podle výroční zprávy NÚV je míra nezaměstnanosti absolventů vyučených výrazně vyšší než u maturantů. Rozdíl je ještě větší u absolventů z posledních let (str. 15). Celkově nezaměstnanost absolventů v ČR za posledních 10 let mírně klesá (str. 11). ČRo přinesl reportáž o tom, že i vysokoškolák může posléze získat výuční list.

Domácí vzdělávání: zájem rodičů, odpor politiků. Podle reportáže ČT je v některých regionech patrný vyšší zájem o domácí vzdělávání, některé školy nabízejí rodičům podmínky pro tento typ výuky. Jiná reportáž ČT upozorňuje na aspekt, který domácí vzdělávání řeší: šikana. Vznikají rodičovské iniciativy se záměrem domácí vzdělávání podpořit (více v Inspiraci). Poslanecká sněmovna ale zavrhla možnost domácího vzdělávání na 2. stupni ZŠ v rámci novely školského zákona. Podle vyjádření ministra Chládka je ale domácí vzdělávání rizikem kvůli údajné indoktrinaci extremismem. Rizika domácího vzdělávání odmítl bývalý ministr školství Petr Fiala (Parlamentní listy). Chystá se poslanecká iniciativa, která by chtěl umožnit domácí vzdělávání pomocí vyhlášky.

Politický boj o šéfa sněmovního školského výboru. Poslanci hnutí ANO ve středu „sestřelili“ Jiřího Zlatušku. Ještě večer ale hnutí označilo zjevně řízený proces za „chybu v komunikaci“ a Jiří Zlatuška zůstane (Aktuálně.cz). Na podporu Zlatušky se postavila Česká středoškolské unie, organizace středoškoláků, kteří protestovali proti omezování plurality názorů na vzdělávání (EDUin). Eduin upozornil, že Zlatuška v ničem neporušuje program hnutí ANO pro vzdělávání (EDUin). Komentář Boba Kartouse pro HN se zabývá pozadím nepodařeného „puče“ (HN).


Inspirace z (a do) praxe

Vznikla nová (rodičovská) iniciativa podporující domácí vzdělávání.

Rodiče v síti. Workshop Pavlíny Kvapilové, někdejší ředitelky nových médií ČT,o sociálních sítích pro rodiče

Skautský institut na Staromáku. Unikátní místo pro unikátní setkávání. Podpořte projekt na hithit.cz.


Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

Povinné předškolní vzdělávání. Kulatý stůl SKAV a EDUin o předškolním vzdělávání, 19.2.,10:00, ZŠ Vodičkova, Praha. 

Odborný seminář k tématu předškolního vzdělávání dětí ohrožených budoucím školním neúspěchem. 23. 2. v 10:00 až 15:00, Goethe Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha. 

Více akcí a podrobnosti ke každé z nich najdete v EDUkalendáři.

0
Vytisknout
4498

Diskuse

Obsah vydání | 19. 2. 2015