Od segregace k inkluzivitě

9. 5. 2013

< Romské děti z ČR a ze Slovenska v britské škole

Dílčí informace získané prostřednictvím studie z r. 2009 naznačovaly, že podstatný počet romských dětí, které byly předtím de facto v segregaci ve zvláštních školách v České republice a na Slovensku, úspěšně dokončují primární i sekundární vzdělání v integrovaných, mainstreamových školách ve Velké Británii. Charitativní organizace Equality ve spolupráci s organizací Roma Education Fund proto uskutečnily v roce 2011 rozsáhlejší pilotní projekt, který se zabýval dopadem mainstreamového vzdělání v britských školách na romské žáky, kteří předtím navštěvovali školy v České republice a na Slovensku. Tato analýza, s názvem Od segregace k inkluzivitě, je na internetu k dispozici v angličtině ZDE. Klíčová zjištění studie jsou tato:

  • Pětaosmdesát procent interviewovaných romských žáků bylo v České republice a na Slovensku nuceno chodit do zvláštních škol, anebo do de facto segregovaných škol.
  • Průměrné studijní výsledky romských žáků (od 9 do 15 let) v aritmetice, gramotnosti a vědeckých předmětech v britských mainstreamových školách byly o něco málo horší než průměr.
  • Jen malé procento celkového množství romských žáků (2-4 procenta) v britských školách vyžadovalo zvláštní vzdělávací pomoc v důsledku problémů s učením anebo v důsledku invalidity, která jim znemožňovala učit se stejně jako jiné děti jejich věku. Těmto romským žákům byla poskytnuta pomoc v rámci mainstreamové školy.
  • V Británii nebyly žádné z interviewovaných romských dětí oficiálně vyhodnoceny jako děti, které by vyžadovaly mimořádnou vzdělávací péči.
  • Velká většina romských dětí konstatovala, že byly v českých a slovenských školách terčem rasistické šikany anebo slovního urážení od spolužáků a obětí diskriminačního či nerovného zacházení od učitelů, kteří je údajně v celé řadě případů trestali fyzicky.
  • Romské děti v sedmi z osmi britských škol uváděly, že nejsou v britských školách obětí žádného rasismu a že jsou na ně učitelé hodní, že jim pomáhají a jsou ochotni se jim věnovat na individuálním základě.
  • Drtivá většina romských žáků, interviewovaných během tohoto výzkumu uvedla, že dávají přednost britských školám, protože je tam rovnost příležitostí a není tam rasismus a diskriminace.
  • Všichni interviewovaní romští rodiče uváděli, že si cení celkové atmosféry ve škole, toho, že jsou tam jejich děti vítány i toho, že se s nimi zachází rovným způsobem a s rovnými příležitostmi. Oceňovali, že se spolužáci ani učitelé vůči romským dětem nechovají rasisticky, což všechny jejich děti zažily v České republice a na Slovensku. Všichni romští rodiče uvedli, že vzdělání jejich dětí a možnost získat zaměstnání byly nejdůležitějším impulsem, proč se rodina rozhodla přestěhovat se do Británie. Mnoho rodičů vyjádřilo názor, že to bude trvat dlouhé generace, než se v České republice a na Slovensku změní školská praxe a postoje lidí, a někteří rodiče pochybovali, že by se to kdy mohlo změnit. Všichni rodiče zdůrazňovali, že šance jejich dětí být v životě úspěšné jsou daleko lepší v Británii.

Zdroj ZDE

0
Vytisknout
5763

Diskuse

Obsah vydání | 10. 5. 2013