Senioři seniorům v Humpoleckém domově důchodců

30. 10. 2012 / Michal Giboda

čas čtení 5 minut

(S přispěním Jitky Pavlíkové)

Samotou a osaměním nejvíce trpí v současné společnosti dvě skupiny lidí, jsou to senioři, zejména v domovech důchodců, a lidé s psychickými poruchami po propuštění z psychiatrických léčeben. V České republice žije až 20 000 seniorů v osamění, údaje o počtu osamělých jedinců sužovaných duševními poruchami nejsou známy.

Strádání ze samoty prohlubuje pocity nicoty, nepotřebnosti, zapomenutí a tíží daleko víc než materiální nedostatečnost. Ukazuje se, že státní systémy péče o obě skupiny naplnily svoje limity a další řešení se přesouvá na občanskou společnost. Jednou z jejích odpovědí je dobrovolnická činnost, které se dostalo takové pozornosti, že Evropská komise vyhlásila rok 2011 za Evropský rok dobrovolnictví 2011.  Jeho cílem bylo vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolníky, zlepšení kvality dobrovolných činností, uznání a ocenění dobrovolné činnosti a zlepšení povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví.

Co je dobrovolnictví? Dobrovolnictví je činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace, ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny. Logickým pokračováním roku dobrovolnictví byl Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012, jímž Evropská komise vybízí k zamyšlení nad skutečností, že obyvatelé Evropy se nyní dožívají vyššího věku a zůstávají díky dobrému zdravotnímu stavu déle aktivní, což přináší řadu výzev, změn, ale taky příležitostí. Zde se naplno prokázala potřebnost účasti dobrovolníků k naplnění jeho poslání o to více, že EK na celý program nevyčlenila žádné finance. Jednou z iniciativ, jež odpověděla na potřebnost dobrovolníků, je Dobrovolnické centrum FOKUS.

Dobrovolnická centra FOKUSu Vysočina vykazují dlouhodobě rozsáhlou aktivitu: v roce 2011 koordinovaly 160 dobrovolníků ve 29 organizacích kteří věnovali ze svého času 12 910 hodin (každý dobrovolník věnoval ze svého volna 81 hodin). V jejích řadách najdeme lidi různých profesí, mimo jiné i evangelického kněze Pavla Šindlera, jenž si udělal masérský kurz a dnes pomáhá seniorům v humpoleckém domě důchodců s léčbou pohybového aparátu.

Sdružení FOKUS Vysočina -- Dobrovolnické centrum v regionu Vysočina uspořádalo 18. října 2012 v Domově důchodců v Humpolci unikátní akci "Senioři seniorům," jež byla na doporučení Ministerstva práce a sociálních věci ČR vyhlášena Evropskou komisi jako nejlepší projekt Evropského roku. Ukázat, že senioři-dobrovolníci mohou účinně pomáhat svým vrstevníkům v Domovech důchodců, a přitom se sami obohatit pocitem potřebnosti a užitku, je osvícená myšlenka. Byl to krásny den a bylo příjemné pozorovat jak seniory z humpoleckého Svazů seniorů, jak hrají společenské hry s klienty Domova důchodců Humpolec, předčítají jim z novin a knih, nebo si jenom povídají. Vždyť mají tolik společných témat a vzpomínek.

Humpoleckou akci Senioři seniorům podpořili svou účastí za Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR náměstek ministra Mgr. Jan Dobeš a Ing. Marta Koucká, dále starosta Humpolce Jiří Kučera, radní pro sociální oblast kraje Vysočina Petr Krčál, vedoucí Odboru sociálních věcí kraje Vysočina Jiří Bína a patroni Evropského roku: herečka Květa Fialová a vědec, tropický parazitolog RNDr. Michal Giboda, CSc.

Náměstek ministra Jan Dobeš v úvodu připomenul, že při hledání zdrojů pro dobrovolnické práce se často zapomíná na starší, ale stále soběstačné občany. "Dnes jsme svědky ohromného aktu solidarity. Humpolec může být v tomto ohledu vzorem a důkazem, že institut seniorů-dobrovolníků je přínosem jak pro společnost, tak pro seniory samotné."

Milan Cihlář, ředitel Domova důchodců Humpolec, je rád, že "dobrovolnická činnost je čím dál tím běžnější i v dalších sociálních a zdravotních zařízeních, ačkoli my jsme díky sdružení FOKUS Vysočina o krok napřed."

Oba patroni Květa Fialová i Michal Giboda se přítomným svěřili, že i oni se snaží žít aktivně. "Každý den někde hraji a hodně cestují. Mým receptem proti stárnutí je nepřipouštět si do duše žádná negativa a na obličej používat krém na dětské zadečky," uvedla se smíchem herečka Květa Fialová která přítomným seniorkám doporučila připravit si do skříně teplejší šaty, chtějí-li být po smrti uloženy do hrobu, nebo lehčí oblečení z hořlavého materiálu pro kremaci.

Michal Giboda zavzpomínal na léta strávená v cizině. "Třináct let jsem pracoval v tropických oblastech, kde mnohdy panují pro nás nepředstavitelné podmínky. Po ukončení vědecké kariéry jsem založil občanské sdružení Dialog vědy s uměním jehož hlavním posláním je seznamovat občanskou pospolitost s prospěšností vědy a ve vzdělávání popularizovat rozvoj kreativity a interdisciplinární přístupu ve výuce."

"Je krásné žít, když víme pro co, když naše činy ulehčí cestu jiným," shodují se dobrovolníci z FOKUSu Vysočina.

0
Vytisknout
5046

Diskuse

Obsah vydání | 30. 10. 2012