"Zpráva" o strýci Kim Jong una "předhozeném hladovým psům" vznikla jako ironický příspěvek čínského satirika

6. 1. 2014

Zpráva o Jang Song-thaekovi, který byl podle bulvárního hongkongského deníku "roztrhán 120 psy", byla původně zveřejněna na jedné čínské sociální síti jako satirický příspěvek. Vznikl z toho neustále zesilovanou mediální ozvěnou globální nesmysl, píše v deníku Guardian z Pekingu Jonathan Kaiman. Zprávu nekriticky převzala četná západní média; česká establishmentová média v této věci skočila na špek zvlášť nadšeně.

V sobotu 4.1. upozornil americký blogger Trevor Powell, že původní zpráva v bulvárním propekingském hongkongském deníku Wen Wei Po byla opsána téměř doslova z příspěvku zveřejněného 11. prosince na jedné čínské sociální síti čínským satirikem Pyongyang Choi Seongho, jehož ironické texty a výroky sledují v Číně miliony čtenářů.

V článku v listě Wen Wei Po byl zveřejněn původní satirický tweet z čínské sociální sítě. Článek také uvádí jméno Pyongyang Choi Seongho jako zdroj informací. Singapurský list Strait Times zřejmě usoudil, že informace listu Wen Wei Po jsou seriozní, a tak zprávu převzal. Pikantní je, zdůrazňuje Trevor Powell, že se zpráva virově rozšířila po světě a nikdo si neověřil kvalitu původního zdroje. Hlavním problémem zřejmě je, že anglosaští novináři neumějí čínsky.

Choiův článek obsahuje všechny děsivé podrobnosti, které pak jako seriozní zprávu citoval americký tisk: Jang a pět jeho poradců bylo svlečeno donaha, byli vrženi do obří klece a "úplně je sežralo" 120 mandžuských loveckých psů, kteří předtím tři dny hladověli. Kim zorganizoval tuto hodinu trvající podívanou před publikem 300 severokorejských vládních činitelů, dodal původní satirikův text.

Podrobnosti v angličtině ZDE

ŽIVOT V ČESKU:

Tak jsem spadl do exekuce

6. 1. 2014

Tak jsem spadl do exekuce. Věc se má tak,že manželka má letitý dluh.Tento závazek vznikl ještě před uzavřením manželství v době, kdy jsme se ani neznali, a tudíž se domnívám, že do společného vlastnictví nepatří. Přesto mi exekutor obstavil účet, na kterém jsou veškeré rodinné finance. Snad mi někdo dokáže poradit, zda se dá něco dělat, protože nemám na zaplacení bydlení, léků, potravin a samozřejmě i dalších výdajů.

Za každou užitečnou radu děkuji, píše Karel Hofer, hoferkarel100@gmail.com.

Pozn. red. V civilizovanějších západních zemích, například ve Velké Británii, nesmí exekutor blokovat občanovi finance potřebné k základním životním potřebám a nesmí mu konfiskovat výrobní prostředky. Zároveň zákon stanoví, že pokud je dlužník ochoten splácet dluh pravidelně, ať jsou splátky jakkoliv minimální (vypočítávají se podle aktuální schopnost občana platit) k exekuci nesmí dojít.

Kdy zajistí čeští politikové v ČR obdobné poměry?

 9757

Prodej dvou francouzských satelitů ohrožen kvůli americkému špehování

6. 1. 2014

Francouzská smlouva na dodávku dvou výzvědných satelitů v ceně 930 milionů dolarů Spojeným arabským emirátům je ohrožena. Bylo totiž zjištěno, že zařízení používá součástky z USA, které umožňují Američanům přístup k získávaným údajům. To je pikantní také proto, že samotná Francie využívá stejný systém, považuje ho za klíčový komponent zajištění národní suverenity a zatím ještě nikdy tak pokročilou technologii neexportovala.

O svobodě shromažďovací v České republice

6. 1. 2014 / Jan Kršňák

Dobrý den,

reaguji na otevřený dopis "Protest proti možnému vzniku policejního státu" uveřejněný včera na BL a posílám přepis mé osobní komunikace se státními orgány, týkající se jednoho shromáždění konaného v roce 2012. Myslel jsem si, že jde o hloupost, kterou nemá smysl zveřejňovat, nikdo nezemřel, nikdo nebyl raněn, ani vyexekuován z vlastního domu, ale tváří v tvář existenci "Manuálu pro obce k zákonu o právu shromažďovacím", jsem nabyl dojmu, že by možná neuškodila jedna konkrétní ilustrace současné situace práva shromažďovacího v ČR. Já jsem se svými argumenty neuspěl. Snad někdo jiný dopadne lépe, každopádně vznik policejního státu u nás není otázkou možnosti, ale spíš skutečnosti. Skutečnosti absurdní, jak jinak, když se jedná o skutečnost českou.

Poznámka k šíření konspiračních teorií

6. 1. 2014 / Karel Dolejší

Německý vojenský publicista Sven Ortmann - přívrženec liberální FDP a rozhodný kritik pokusů cenzurovat internet - kdesi před lety vysvětloval postoj německé společnosti k projevům politického extrémismu. S odvoláním na draze zaplacenou historickou zkušenost Němci na veřejnosti nevítají projevy extrémních politických názorů, a to ani tehdy, když nejsou podle litery zákona zakázané. (Jednou z řady funkcí skutečné občanské společnosti - na rozdíl od účelové hegelovské karikatury - je poskytovat pružnější reflexi potenciálních hrozeb, než jaká se může promítat do právního systému.)

Ekonomické bubliny a jak na ně

6. 1. 2014 / Petr Ježek

Pokud se dnes kdokoli zmíní o bublině, první představa je nikoli o bublině mýdlové či komiksové, ale o té ekonomické (finanční). Pojem "bublina" je zde zcela namístě, evokující představu čehosi nepřiměřeně nafouklého a vzhledem k podstatě bezobsažného. Precizní charakteristika ekonomické bubliny zní: Nadhodnocení vzhledem k dlouhodobé hodnotové bázi.

Většina ekonomů přitom sklouzává k omezeným interpretacím a příkladům. I na ekonomický mainstream poměrně kritický Nouriel Roubini neposkytuje čtenářům a posluchačům komplexní obrázek tohoto fenoménu nejen v současnosti. Přitom nejde o jev ani nový ani překvapivý, pouze se čas od času lidské vnímání ekonomického vývoje stává nekritickým k potenciálu daného systému a vznikají všeliké iluze.

Atraktivní témata českých médií

6. 1. 2014 / Daniel Veselý

Přístup tuzemských médií k událostem doma a v zahraničí je téměř shodný s politickou agendou České republiky. Není zas tak obtížné rozeznat atraktivitu lokalit, které naše televizní kamery a tiskoviny preferují před ostatními.

DOZVUK KAUZY TY VOLE, MANDELA

Nervozita služebného asistenta Šmída a mediální realita České televize

6. 1. 2014 / Štěpán Kotrba

Chce-li se odborný asistent katedry žurnalistiky fakulty sociálních věd UK živit na vedlejšák jako krizový píárista České televize, aby se možná zavděčil jejímu generálnímu řediteli za to, že jej kdysi vzal do svého poradního panelu, může. Třeba i zadarmo... Z lásky. Ale měl by alespoň řemeslo public relations ovládat. Základní zásada žurnalistiky, kterou učím občas i já své nemnohé studenty, totiž zní: piš jen, co víš, a vždy počítej s tím, že napsané musíš umět obhájit. I u soudu. Když jsem psal ráno 7. 12. 2013 článek o kauze "ty vole, Mandela" o incidentu, který mediální vody zčeřil v noci z pátku 6. prosince na sobotu 7. prosince, věděl jsem během několika desítek minut telefonování a chatování už to, co Šmídovi trvalo zjistit čtrnáct dní. A věděl jsem a vím i víc, než ví Šmíd dodnes. Nemám ale potřebu prozrazovat svoje zdroje. Ani ve Sněmovně, ani v televizi.

Chtěl bych důrazně vzkázat dlouholetému odbornému asistentovi FSV UK Milanu Šmídovi, že nejsem hysterický. Jsem pouze trvale nespokojený s výkonem České televize v oblasti zpravodajství a aktuální, především politické publicistiky. Abych parafrázoval Šmídův výrok, "Není pochyb o tom, že s redakcí zpravodajství České televize asi není vše v pořádku."

Česká republika není policejní stát

6. 1. 2014 / Jan Potměšil

Jako jedna ze dvou úředních osob, která byla sdružením "Ne základnám" ostrakizována z důvodu, že uvedená organizace nebyla pozvána na dvoudenní konferenci MV ČR určenou zástupcům Policie ČR, dále obcím a městům dotčeným letošními protiromskými pochody a rovněž koordinátorům pro právo shromažďovací na krajských úřadech, si dovoluji na otevřený dopis stručně zareagovat, a to ryze a pouze za sebe (proto nechť prosím případné reakce směřují pouze na moji osobu).

Podrobná oficiální reakce ministra vnitra bude předpokládám v přiměřeném čase zpracována, přesto mi nedá nepodat stručně svůj osobní pohled, resp. pokus o uvedení tvrzení sdružení na pravou míru. Když už jsem byl sdružením postaven na pranýř a první vlídné reakce typu "styďte se!" již přicházejí do mého pracovního e-mailu.

TŘÍKRÁLOVÉ ČTENÍ:

Tři králové

6. 1. 2014 / Jan Neruda

Přemýšlím o třech králích. Zrovna před půlhodinou byli u mne. Zaklepali dvorně, a sotvaže jsem otevřel, ohlásili se sami slovy: "My tři krále, my jdeme k vám!" -- K vám! A já myslel, že králové každému tykají!

Svatá rodina

6. 1. 2014 / Hana Mudrová

Pomalu končí období, které vnímáme jako rodinné svátky. Nakolik ale rodinnými opravdu jsou? Nauky o současné rodině, jejích typologiích a patologiích, jsou docela tristními vědními obory. Máme rodin a jejich poruch takové množství, že aby se v tom pes vyznal. Nebo kůň, ten má větší hlavu. Vlivů je mnoho, od historicko společenských po převratný rozvoj technologií.

PŘEČETLI JSME:

Rosekruciáni "k nápravě věcí lidských"

6. 1. 2014

Krize, která zasahuje mnoho zemí není pouze sociální, ekonomická či finanční. Jde o důsledky krize civilizace, a to v širším smyslu tohoto slova. Jinak řečeno, je to lidstvo samo, které se nachází v krizi. Ale v jaké krizi?

Lidstvo se ocitlo ve spirituální krizi. Hlavní náboženství vzniklá před staletími již neodpovídají na existenciální otázky, které si dnešní ženy a muži kladou. Jejich doktríny, ani jejich morální zásady se již nevyvíjejí, což vysvětluje, proč jsou stále častěji opouštěna a tím vytvářejí ohromné spirituální vakuum, jež se mnoho lidí již ani nesnaží zaplnit. Zároveň se v mnoha takzvaných rozvinutých zemích společnost stává více a více materialističtější, což podněcuje lidi k hledání štěstí v materiálním vlastnictví a nepřiměřené spotřebě. Tento trend významně posílil moc peněz a narušil jejich účel. Místo aby byly prostředkem, stávají se samoúčelnou věcí, kterou člověk rád vlastní jako takovou, i když sama o sobě je ničím.

Štěstí, po kterém lidské bytosti více či méně vědomě touží, se nachází v rovnováze mezi materiálnem a duchovnem, a nikoli ve vyloučení jednoho nebo druhého.

Zdroj: ZDE

Rosekruciáni vydávají 6. ledna "appellatio", dokument k nápravě věcí lidských. Text je bohužel hodně mnohomluvný, zasloužil by si proškrtání a profesionální editaci. Nicméně, kdo má trpělivost, najde v něm řadu zajímavých myšlenek.

Londýnští drogoví dealeři využívají jako kurýry jedenáctileté děti

6. 1. 2014

Děti ve věku pouhých jedenácti let jsou využívány jako kurýři v příměstských vlacích z Londýna. Drogové gangy čelící v britském hlavním městě stále ostřejší vzájemné konkurenci s jejich pomocí rozšiřují trh na britský venkov zejména jihovýchodně od hlavního města, ale i v jiných směrech. Dealeři spoléhají na to, že kontrola mimo metropoli není tak důsledná.

 9750

Manažerské příběhy v obrazech

6. 1. 2014

< Obrázkový příběh pokračuje po otevření článku

Na BL sleduji příběhy zaměstnanců různých firem a je pro mě zajímavé srovnávat je s vlastními zkušenostmi.píše Vladimír Baslík. Dlouhodobě trénuji různé manažerské dovednosti a změny v chování lidí i atmosféře firem jsou za těch 25 let nepřehlédnutelné. Zájem a možná i dobrá vůle na začátku podnikání (nebo funkce) dnes střídají existenční obavy a rezignace na běžné lidské hodnoty. Nahradil je pragmatismus, kde to, co nepřináší rychlý zisk, se jednoduše zruší. V mírnějším provedení se redukují náklady. Výsledek, tzn. zrušení činnosti, bývá sice stejný, jen se posune v čase, ale pro veřejnost to je přijatelnější postup. V tomto obrázkovém příběhu nechci moralizovat ani přesvědčovat. Jde pouze o ilustraci trendu a zamyšlení, jestli takový ten náš podivný pragmatismus dokáže přinášet pozitivní změny. Volbu, jak dál, už nechávám na čtenářích (posluchačích).

Dvě vývojové linie techniky

6. 1. 2014 / Josef Šmajs

Technice, přestože je přibližně tak stará jako člověk sám, jako kultura, lidé ani dnes dobře nerozumějí. Společenské vědy totiž zkoumají hlavně lidské, sociální a politické problémy. Vědy přírodní, jak jinak, jen samovolně vytvářenou přírodu. Také proto teorie techniky za skutečným technickým vývojem zaostává. Všichni patrně tušíme, že jsme jedinými tvůrci a uživateli techniky, a že jsme na ni odkázáni již svou zvláštní tělesnou konstitucí, ale není nám zřejmé, jakým bytím technika je.

(Ne)svatá válka Edwarda Snowdena

6. 1. 2014 / Radovan Baroš

Na sklonku roku Edward Snowden oznámil, že pokládá svou misi za skončenou. Tento bývalý zaměstnanec americké Národní bezpečnostní agentury, který před časem vzbudil celosvětový mediální rozruch, když zveřejnil, že zmíněná centrála monitoruje telefonickou a internetovou komunikaci ve světě, a to včetně hovorů německé kancléřky Angely Merkelové nebo generálního tajemníka OSN Pan Ki-Muna, a jenž se nyní ukrývá před trestním stíháním vlády své vlasti v Rusku, kde mu byl udělen politický azyl, v rozsáhlém interview, které poskytl listu The Washington Post, mimo jiné uvedl, že nechtěl změnit společnost, ale chtěl společnosti dát šanci, aby se sama rozhodla, jestli se chce změnit.

Český šlágr, aneb Politické Babovřesky

6. 1. 2014 / Robert Filgas

Čechové jsou národ dobrý, a také statný a věrný, říká Karel Hynek Mácha ve své předmluvě či obětině k slavnému Máji. Ano, tak tomu kdysi bývalo, sní velký český básník a vizionář. A slavná minulost jak známo zavazuje. Ovšem zdá se, že realita je prozaičtější a nejlépe ji asi vystihují knihy polského novináře Mariusze Szczygieła, filmy Zdeňka Trošky a televizní stanice Šlágr.

 9756

Involuce kritického intelektuála, aneb Proč se nelze hlásit k "nové" autoritářské levici

6. 1. 2014 / Karel Dolejší

Článek pana Radovana Baroše je podle mého nejlepšího vědomí a svědomí krystalicky čistou ukázkou toho, k čemu směřuje postkomunismem poznamenaná a z důvodu nesmírné frustrace nad vlastní bezmocí stále víc autoritářstvím fascinovaná "levice" - ať už se jedná o intelektuální prostředí zahnívajícího středoevropského rybníčku, nebo o provokativní postřehy kapitalistické mediální star obdivující Stalina ("Better the worst Stalinist terror than the most liberal capitalist democracy" - Iraq: The Borrowed Kettle), která si říká Slavoj Žižek.

Irácká vláda ztratila kontrolu nad strategicky důležitým městem Fallúdža

5. 1. 2014

Irácká vláda nekontroluje strategicky důležité převážně sunnitské město Fallúdža západně od Bagdádu, informují její představitelé a svědkové.

Jižní část města nyní kontrolují militanti napojení na al-Kajdu, sdělil BBC zdroj uvnitř bezpečnostních složek. Irácký reportér informuje, že zbytek města ovládají kmenoví představitelé, kteří jsou spojenci militantů.

Irácký generál: Vytlačení al-Kajdy potrvá několik dní

5. 1. 2014

Generálporučík Rašíd Flajh velící jednotkám irácké armády v provincii Anbar sdělil dnes státní televizi, že vytlačení al-Kajdy z měst na západě, které tento týden obsadila, potrvá "dva až tři dny". Operace ve Fallúdži a Ramádí podle něj vedou provládní sunnitské kmeny, armáda poskytuje vzdušné krytí a logistiku.

Obyvatelé Fallúdže hlásí od soboty klid, militanti kontrolují centrum města. Sporadické přestřelky jsou hlášeny z Ramádí.

Klaus kontra Babiš

4. 1. 2014 / Boris Cvek

Nemyslím si, že Klausův postprezidentský "novoroční projev" si zaslouží nějaké pozornosti, zajímavé jsou především reakce na něj. ODS se od Klause nikdy nedistancovala, i když pád jeho poslední vlády byl spojen se skandálním podezřením na nelegální financování této politické strany. Naopak za ním stála při jeho obou úspěšných kandidaturách na prezidenta. Do čela státu byl tak zvolen člověk, který zosobňoval princip neprůhledné transformace normalizačního socialismu v normalizační kapitalismus s kontinuitou de facto téže věrchušky různých StBáků a veksláků.

 9747

Ruské "bárky"?

4. 1. 2014 / Karel Dolejší

Izraelský historik Martin van Creveld v knize Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton (2004) poznamenal, že amatéři studují taktiku, kdežto profesionálové logistiku.

Čínské námořnictvo právě zveřejnilo propagační fotografie bojového uskupení (v americké terminologii Carrier Battle Group) soustředěného kolem letadlové lodi Liao-ning (v anglické transkripci Liaoning). Jak na to poukazuje David Axe, poněkud zde zaráží, že během manévrů v Jihočínském moři je čínská letadlová loď obklopena kromě dvou fregat také vyloďovacími plavidly Typ 071 (třída Jü-čao). Ta by se měla normálně zdržovat nedaleko pobřeží, zatímco letadlová loď pluje na otevřeném moři a od pevniny si udržuje odstup. Nelze v praxi očekávat, že by obě kategorie plavidel působily v rámci jediného uskupení. Spíše byla tedy vyloďovací plavidla přidána tak nějak do počtu, náhradou za cosi jiného.

 9746

Ruské vojenské námořnictvo letos postaví 40 nových plavidel

4. 1. 2014

Ruské vojenské námořnictvo má letos obdržet 40 nových bojových a podpůrných plavidel. Agentuře RIA Novosti to sdělil vysoce postavený vojenský představitel.

Kromě hladinových lodí různých tříd dostane námořnictvo také třetí jadernou ponorku třídy Borej nazvanou Vladimir Monomach a dieselelektrickou ponorku třídy Varšavjanka, oznámil kontradmirál Viktor Bursuk.

USA: Soud chrání tajný dokument povolující předávání dat

4. 1. 2014

Federální odvolací soud včera rozhodl, že Obamova administrativa může dál tajit dokument ministerstva spravedlnosti, které zřejmě otevřelo prostor v zákonech na ochranu soukromí spotřebitelských dat.

Dokument vytváří právní základnu pro to, aby telefonní společnosti mohly předávat záznamy svých zákazníků vládě bez soudní obsílky nebo rozhodnutí soudu, a to i když nenastal mimořádný stav. Vyplývá to ze zprávy generálního inspektora ministerstva spravedlnosti z roku 2010. Detaily z oblasti právní teorie a další okolnosti zůstávají nejasné.

Syrská opozice se nezúčastní mírové konference

4. 1. 2014

Opoziční Syrská národní rada se nezúčastní mezinárodní konference Ženeva 2 zaměřené na ukončení občanské války v Sýrii. Informoval o tom íránský televizní kanál Press TV s odvoláním na představitele zmíněné organizace. Opozice údajně nevidí důvod se akce zúčastnit.

Konference začíná 22. ledna ve švýcarském Montreux a pokračuje 24. ledna v Ženevě. Očekává se účast zhruba třiceti států. Syrská vláda již dříve vyjádřila připravenost poslat vlastní delegaci.

Syrská národní rada je koaličním orgánem syrské opozice založeným v roce 2011 v době vypuknutí povstání proti režimu Bašára Asada.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

Němečtí neonacisté se vydávají za novináře

4. 1. 2014

Neonacisté v Německu ve stále větší míře používají novinářské průkazy, aby získali přístup do prostorů pro novináře. Zde potom fotografují reportéry a další osoby a mohou tak vyhrožovat těm, kdo bojují proti pravicovému extrémismu.

Policie obvykle na demonstracích oba tábory od sebe odděluje. Pravicoví extrémisté nicméně tuto překážku stále častěji překonávají. Namísto použití síly ukážou novinářský průkaz. Natáčejí a fotografují své protivníky a mohou je zde obtěžovat.

Felix M. Steiner pracuje například pro blog Publikative.org, veřejnou televizi NDR a blog na Zeit Online s názvem Störungsmelder. Věnuje se zejména reportážím o pravicovm extrémismu.

"Pokud novinář zpravodajsky pokrývá demonstraci pravicových extrémistů, je běžnou praxí, že je obtěžován, čelí vyhrožování, nebo fyzickým útokům," říká Steiner.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Češi, bandité východní Evropy?

3. 1. 2014 / Daniel Strož

Teprve až třetí den poté, co bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann vyhlásil "zesílený boj bandám z východní Evropy" (německy publikováno v Die Welt, 1. 1. 2014) dostalo se o tom českým občanům ve zpravodajském televizním pořadu na ČT 24 poněkud obsáhlejší, ačkoli ne zcela korektní zprávy. Předcházející drobné a zastrčené noticky v českém tisku byly totiž zřejmě záměrně rovnou "propasírované" tak, aby domácí obyvatelstvo příliš nešokovaly. Anebo nepohněvaly?

Studujete, abyste dosáhli na vyšší příjem? Chyba!

3. 1. 2014

Tak jako řada jiných studentů, i Steve Vonderweidt doufal, že mu ekonomické vzdělání v podobě titulu M.B.A. otevře dveře k nové, lépe placené práci. Avšak rostoucí školné, slabý trh práce a záplava absolventů udělaly s vyhlídkami držitelů kdysi prestižního titulu krátký proces. Osm měsíců po absolutoriu na University of Louisville šestatřicetiletý Vonderweidt nedokázal najít práci v soukromém sektoru a dál pracuje v sociálních službách, kde pomáhá místním obyvatelům získávat potravinové poukázky, zdravotní péči a další pomoc. Jen má kromě toho kvůli studiu navíc dluh zhruba 75 000 dolarů.

Vonderweidt byl studiem nadšen, ale výsledkem na trhu práce již poněkud méně. Představa, že titul M.B.A. otevírá dveře k finančnímu úspěchu, je věcí minulosti.

Lesk a bída fetiše

3. 1. 2014 / Lubomír Brožek

Nevěřte historikům - to, čemu říkají dějiny civilizace, jsou povětšinou historky z normálního blázince.

Jacob van Blom

Tož vánoční šílenství máme, zaplať bůh, za sebou. Ježíšek nám tradičně vyprázdnil peněženky a (zahříván dechem oveček, volků a oslíků) blaženě usnul v jesličkách, aby ho vystřídal potrhlý Silvestr a vypláchl nám hlavy od neblahých myšlenek něčím ostřejším, než je rybí polévka.

Koledy vystřídaly opilecké popěvky a na nebi se místo hvězdy betlémské rozzářily gejzíry ohňostrojů a petard. A zatímco svaté dítě už dávno spalo a spalo, opilci nezamhouřili oko a nesvatá noc se protáhla do kalného rána, v němž se rozplynul starý rok jako předvolební sliby, ohňostroj marnosti. Zbyly jen střepy, v hlavě kocovina a mlhavá naděje, že to někdo uklidí, že kromě nového roku nezůstane všechno při starém.

Šest důvodů, proč velmi pravděpodobně není pravda, že strýc Kim Jong Una byl roztrhán 120 hladovými psy

3. 1. 2014

Server BBC upozorňuje, že tato zpráva se sice rozšířila po internetu rychlostí blesku, ale varuje, jak píše Tim Stanley v listě Daily Telegraph, že "tato zpráva je svůdná" a pravděpodobné příliš "svůdná" na to, aby byla pravdivá. Varuje, že server Strait Times, který zprávu převzal z hongkongského listu Wen Wei Po, kontrolovaného čínskou komunistickou stranou, je ostře protikomunistický server, který šíří propagandu vládnoucí strany v Singapuru. Poukazuje také na to, že není vyloučeno, že tuto zprávu si možná záměrně vymysleli v Pekingu, aby tím varovali severokorejský režim. Kimův strýc totiž prý prosazoval hospodářské reformy a bližší ekonomickou spolupráci mezi Severní Koreou a Čínou a prý se Čína nad jeho smrtí "hodně hněvá".

Zdroj:ZDE

Zprávu poprvé zveřejnil už 12. prosince 2013 hongkongský list Wen Wei Po, a podivné je, že neuvedl zdroj. Jeden singapurský denik ji převzal 24. prosince. Od čtvrtka 2. ledna se zpráva objevila zejména v amerických novinách.

Skutečnost, že západní média nekriticky převzala zprávu, jakou by odmítla, kdyby se týkala jakékoliv jiné země kromě Severní Koreje, vypovídá mnohé o tom, jak se na Západě píše o Severní Koreji a jak ji Západ vůbec nerozumí, píše v deníku Washington Post Max Fisher:

 9745

Čína: Šest válek v příštích padesáti letech?

3. 1. 2014 / Karel Dolejší

Čtenář, jenž si nepřál být jmenován, upozornil redakci Britských listů na článek v hongkongském listu Wen Wei Po. Ten je znám coby lokální přímluvce oficiální čínské zpravodajské agentury Nová Čína a obecně odráží přístupy a stanoviska pekingských úřadů.

Autor komentáře Li Čchiou-jüe rýsuje před Čínou jasně danou budoucnost: V příštích padesáti letech podle něj svede celkem šest válek. Nejprve obsadí Tchaj-wan (2020-2025), poté sporné Spratleyho ostrovy (2025-2030; porazí přitom Vietnam), nato anektuje "Jižní Tibet" (Nepál; 2035-2040), zmocní se ostrovů Tiao-jü a Rjúkju (kontrolované Japonskem; 2040-2045), připojí Mongolsko (2045-2050) a nakonec získá zpět území kdysi odebraná carským Ruskem (2055-2060).

Řeč se mluví, pivo pije . . .

3. 1. 2014 / Pavel Táborský

Existuje v mnoha verzích jedna původem stará židovská anekdota. Za hospodářem přijde děvečka a oznámí pantátovi, že v kurníku chcípají kuřata. Zemědělec se hluboce zamyslí a nařídí příslušné Mařce, aby vybílila kurník vápnem. Stane se, ale druhý den oznamuje zaměstnankyně principálovi další hromadný úhyn ptactva. Jeho mozkové závity opět zapracují a podřízená sype hypermangan do vody. Po pátém opatření sdělí děvečka hospodáři, že všechna kuřata zcepeněla. "To je škoda - a já měl ještě tolik dobrých nápadů!" zklamaně uzavřel operativní zásah řídící pracovník.

Jen nenapravitelný šťoural bude dávat do souvislosti vyznění tohoto příběhu se sférou řízení státu, případně jeho ekonomiky. Takoví pesimisté, a není jich všude kolem zrovna málo, neberou v potaz řadu podstatných skutečností. Především fakt, že oblast veškerého řízení je, jak se s oblibou v politických kruzích konstatuje, řádně ošetřena.

Dopis ministru vnitra ČR

Protest proti možnému vzniku policejního státu

3. 1. 2014

Vážený pane ministře,

jako iniciativa Ne základnám jsme požádali o účast na Konferenci k právu shromažďovacímu, kterou MV pořádalo dne 5.-6.12.2013 ve středisku MV v Solenicích. Svojí žádost o účast jsme odůvodnili tím, že se jedná o zákon, který se dotýká zejména nás, občanů-aktivistů. Chtěli jsme prezentovat pohled z druhé strany, starosti, problémy a zkušenosti svolavatele. Byli jsme odmítnuti.

Komu zvoní hrana, aneb Umíráček sociální demokracie

3. 1. 2014 / Elio Hájek

Poražený "vítěz" parlamentních voleb ČSSD ukončil povolební jednání a jmenování nové vlády prezidentem je již jen formální tečkou za tímto obdobím. Převzetí úřadů jednotlivými ministry, nebo případné kompetenční spory, nemají v dlouhodobém horizontu žádný význam. Mnohem závažnější je celková orientace vládní politiky a její dlouhodobé důsledky pro sociální a hospodářskou situaci a z ní vyplývající volební preference v dalších obdobích. V tomto smyslu je koaliční smlouva ČSSD "úspěchem", kterému sluší přívlastek Waterloo.

Nová vláda není založena na souladu názorů na ekonomické problémy, což je základní předpoklad pro stabilní vládu, ale pouze na kompromisech v zájmu posílení vlastních ambicí a zájmů lídrů koaličních stran. Hnutí ANO, byť i tvořeno významným počtem levicových politiků, z osobního prospěchu miliardáře Babiše nepřistoupí na progresivní zdanění a bude tedy hledat utopistické cesty k rozpočtovým úsporám. Účast KDU-ČSL ve vládě a její ovládnutí hlavních postů, kde by bylo možné vyvíjet úsilí ke zmírnění zadlužení občanů zvaného církevní restituce, eliminuje prosazení zájmu většiny obyvatel státu.

Mimozemští zloději v Čechách

3. 1. 2014 / Wenzel Lischka

O tom, že mimozemšťané kradou, není vůbec žádných pochyb. Nikdo přece nekrade sám u sebe doma, ale vždy jen a jen u cizích. Nebudete přece rozkrádat svoji vlast, svoji mateřskou domovinu. Krade se přece vždy zásadně cizině. Nekradou vlastenci, ale cizinci. Je zcela zřejmé, že když někdo vykrádá zeměkouli, není pozemského původu, ale mimozemského.

Důkazy o bezpříkladném zlodějství mimozemšťanů můžeme vidět na každém kroku. Nesmíte však být od ufonů hypnoticky zaslepení. Pak byste svoji identitu marně hledali v televizi, po Internetu a v penězích. Pak byste místo zničených lidí, nenávisti, egoismu, arogance, hlouposti, lži, otroctví, totality, hospodářského rozvratu, společenského rozpadu, smetiště a zpustošené krajiny, vymřelého venkova a odcizených měst, kolem sebe viděli jenom rajský sad, soucit, obětavost, hrdinství, pravdu, lásku, svobodu a demokracii.

Gruzie prodává těžkou vojenskou techniku, přijímá čistě obrannou doktrínu

3. 1. 2014

V nejbližších dnech se v Gruzii rozhodne o odprodeji vojenské techniky sovětského původu, jmenovitě tanků T-55 i modelů T-72 modernizovaných podle západních standardů. Zároveň země přechází na nový princip vojenské doktríny - takzvanou kruhovou obranu - a nárokuje si právo vést výhradně obranné války na regionální úrovni. V této souvislosti se země zbavuje výzbroje, jež by se dala považovat za útočnou. Změna znamená oficiální rezignaci na úsilí předchozí administrativy připojit separatistické regiony Abcházie a Jižní Osetie silou. Technicky zůstávají Gruzie a Rusko po jihoosetinské válce v roce 2008 de facto ve válečném stavu, a to beze změny od uzavření příměří 12. srpna.

Hazardy revoluce

3. 1. 2014

Nominálně je u moci přechodná vláda, ale ulice Tripolisu a Benghází jsou plné miličních kontrolních stanovišť obsazených některými z 225 000 registrovaných příslušníků milic, jejichž loajalita se vztahuje k veliteli spíše než ke státu, který je platí, napsal Patrick Cockburn v London Review of Books.

Americká NSA vyvíjí kvantový počítač. Prolomil by většinu šifrování

3. 1. 2014

V kovových krabicích o velikosti celé místnosti a zabezpečených proti úniku elektromagnetického záření vyvíjí americká zpravodajská služba NSA počítač, který by dokázal prolomit většinu šifrování používané k ochraně bankovních, obchodních a vládních záznamů po celém světě. Podle dokumentů předložených Edwardem Snowdenem je úsilí o vývoj stroje s exponenciálně vyšší rychlostí než klasické počítače součástí výkumného programu v ceně 79,7 milionu dolarů nazvaného "Penetrace tvrdých cílů". Většina prací probíhá v rámci utajených programů v laboratoři v marylandském College Parku.

Petr Nachtmann k tomu poznamenává: Ve skutečnosti by úspěšný vývoj kvantových počítačů ohrozil jen část šifrovacích algoritmů. Objevuje se termín "post-quantum cryptography", tj. kryptografie použitelná i po nástupu kvantových počítačů. Slavný Daniel J. Bernstein stojí za webem věnovaným této problematice: ZDE a podílel se na přípravě stěžejní publikace: ZDE

Podrobnosti v angličtině: ZDE

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za listopad 2013

11. 12. 2013

V listopadu 2013 přispělo finančně na Britské listy 207 osob bankovním příkazem celkovou částkou 43 699,95 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v září 2013 částkou 33643,34 Kč.

Zůstatek byl koncem listopadu 2013 409 013,38 Kč, z toho částka na exekutorský projekt 166 375,59 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

80231