30752

Karel Dolejší

Mgr. Karel Dolejší
vystudoval sociologii a filozofii v Brně, od roku 1990 se postupně angažoval v Levé alternativě, Hnutí Duha a Nezávislém sociálně ekologickém hnutí, spolupracovník brněnské pobočky Hnutí Duha, pak aktivista Amnesty International, posléze expert "na volné noze", mluvčí Greenpeace ČR, poté do dubna 2009 editor Ekolistu; v současnosti redaktor Britských listů.

 • Narodil se 26.1.1971 v Novém Městě na Moravě
 • Maturoval v červnu 1989 na Střední průmyslové škole v Třebíči. V tomtéž roce byl přijat na elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. Absolvoval dva semestry studia silnoproudé elektrotechniky, poté pracoval jako dělník v Moravské typografii, a.s.
 • V letech 1990 -- 1991 byl místopředsedou hnutí Demokratická levice a členem sdružení Levá alternativa -- hnutí za samosprávný a demokratický socialismus. Obě organizace opustil poté, co se v nich prosadil trend spolupráce s komunistickou stranou, jenž před volbami v roce 1992 vyústil v uzavření předvolební koalice Levý blok.
 • V září 1991 zahájil studium filozofie a sociologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Oba obory ukončil obhajobou magisterské diplomové práce a státní zkouškou v letech 1996 a 1998
 • V roce 1998 se podílel na založení Iniciativy na podporu EZLN, organizace solidarizující se s politickou reprezentací mexických Mayů
 • V říjnu 1998 byl přijat do doktorandského studia filozofie, kterého zanechal v roce 2003
 • V denním tisku (Zemské noviny a Slovo) a některých časopisech (Listy, Sedmá generace) publikoval články na témata související s činností nezávislých neziskových organizací. Externí spolupráce s regionálním deníkem Rovnost trvala od roku 1998 do roku 2001
 • V průběhu studia spolupracoval s Hnutím Duha, kde m.j. po dobu jednoho roku měl na starosti hospodaření celostátního centra v Brně; poté se podílel na založení Nezávislého sociálně ekologického hnutí (NESEHNUTÍ), pro něž v letech 1998 - 2001 zajišťoval monitoring mezinárodního obchodu se zbraněmi. V roce 2002 pracoval pro sdružení Spolu-CZ, v roce 2003 pro sdružení Děti Země. Posléze byl "between jobs" a jako dobrovolník koordinoval kampaň "Zbraně pod kontrolu!" české pobočky Amnesty International
 • od září 2006 do ledna 2008 tiskový mluvčí Greenpeace ČR
 • r. 2008 pracoval jako redaktor Ekolistu.cz
 • V současnosti je redaktorem Britských listů