Zajd naléhá na Českou republiku, aby přestala zadržovat imigranty a uprchlíky

22. 10. 2015

čas čtení 5 minut

"Podle důvěryhodných zpráv z různých zdrojů není porušování lidských práv migrantů ani izolované, ani náhodné, ale systematické: zdá se to být přímou součástí politiky české vlády, jejímž cílem je odradit migranty a uprchlíky od vstupu do země či od setrvávání v ní."Tisková zpráva OSN v plném znění

Ženeva (22. října 2015) - Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Ra’ad Al Husajn ve čtvrtek ostře kritizoval zadržování migrantů a uprchlíků, kteří přicestovali od srpna 2015 do České republiky. Zvlášť zdůraznil porušování práv dětí uprchlíků.

Za poslední dva měsíce používá několik evropských tranzitních zemí restriktivní politiku vůči migrantům a uprchlíkům, kteří se snaží dosáhnout evropských zemí dále na severu. Avšak Česká republika je jedinou zemí, která systematicky zadržuje tyto migranty a uprchlíky po dobu 40 dnů, a podle zpráv někdy i déle - až na dobu 90 dnů - za podmínek, které jsou charakterizovány jako ponižující.

"Podle důvěryhodných zpráv z různých zdrojů není porušování lidských práv migrantů ani izolované, ani náhodné, ale systematické: zdá se to být přímou součástí politiky české vlády, jejímž cílem je odradit migranty a uprchlíky od vstupu do země či od setrvávání v ní," řekl Zajd.

"Mnoho těchto lidí jsou uprchlíci, kteří děsivým způsobem trpěli ve svých domovských zemích a také během cesty do České republiky," zdůraznil vysoký komisař."Mezinárodní právo jasně konstatuje, že zadržování uprchlíků musí být přísně výjimečným opatřením. A co se týče dětí, Výbor OSN pro práva dítěte zdůraznil, že zadržování dětí čistě na základě jejich migrančního statutu, anebo jejich rodičů, je porušováním práv, není to nikdy v jejich zájmu a je to neospravedlnitelné."

Vysoký komisař vyjádřil znepokojení, že české úřady dál praktikují tuto politiku, i když byli propuštěni ti zadržovaní migranti, kteří byli schopni žalovat český stát za jejich zadržování u soudu. Konstatoval, že většina zadržovaných migrantů a uprchlíků nemá možnost rychle podat žalobu u soudu - což je ale jejich právem - protože nedostávají informace o právní pomoci zadarmo a protože občanským organizacím, které pracují s uprchlíky, je umožňován jen velmi omezený přístup do vazebních středisek, jako je Bělá-Jezová (80 km severně od Prahy).

Zajd také vyjádřil znepokojení ohledně podmínek ve vazebních střediscích, zejména v Bělé-Jezové, kterou sám český ministr spravedlnosti Robert Pelikán charakterizoval jako "horší než vězení". Ministr spravedlnosti také kritizoval samu politiku zadržování imigrantů. Konstatoval, že imigranti "spáchali jen administrativní přestupek, za nějž by neměli být vězněni 90 dní".

Vysoký komisař také přivítal zprávu české veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové z 13. října, která hovoří o tom, že s rodiči je zacházeno ponižujícím způsobem před jejich dětmi a že děti jsou traumatizovány trvalou přítomnosti vysoce ozbrojeného personálu. V době její návštěvy bylo v Bělé-Jezové vězněno 100 dětí.

Ochránkyně práv, která charakterizovala situaci jako porušení Konvence o právech dítěte, hovořila o zmatku, který pociťují jak děti, tak dospělí, kteří se považují za vězněné, aniž by věděli proč. Kritizovala také skutečnost, že jsou migrantům a uprchlíkům systematicky odebírány jejich mobilní telefony, takže nemohou být ve styku se svými rodinami.

Vysoký komisař přivítal, že v důsledku zprávy ochránkyně práv byl vytvořen pravidelný konzultační mechanismus mezi ochránkyní práv a ministrem vnitra k hodnocení situace migrantů a uprchlíků.

Zajd také hovořil o uvěřitelných zprávách, že migranti jsou systematicky podrobováni osobním prohlídkám úřady, které u nich hledají peníze k úhradě poplatku 250 Kč (10 USD) na den a osobu za jejich nedobrovolný pobyt ve vazebních střediscích. Tuto platbu vyžadují české úřady od všech migrantů, aniž by pro to existovalo jasné právní ustanovení, a mnoho z nich je proto po propuštění bez prostředků.

"Skutečnost, že lidé jsou nuceni platit za své vlastní věznění, je zvlášť odporná," konstatoval Zajd.

Zajd také vyjádřil velké znepokojení, že politika zadržování migrantů je doprovázena stále silnějším xenofobním veřejným diskursem, včetně opakovaných islamofobních výroků prezidenta Miloše Zemana a včetně veřejné petice "Proti imigraci", kterou zahájil bývalý prezident Václav Klaus.

Vysoký komisař OSN konstatoval, že určité hmotné podmínky v Bělé-Jezové včetně přeplnění ubytovacích místností se údajně za poslední týden zlepšily, především v důsledku otevření jiných středisek, avšak poukázal na to, že základní přístup české vlády se nezměnil. Naléhá na českou vládu, aby podnikla okamžité kroky pro zajištění respektu vůči lidským právům migrantů a uprchlíků.

"Ty by měly zahrnovat vznik alternativ k věznění, které jsou založeny na lidských právech, v souladu s mezinárodními lidskoprávními povinnostmi České republiky, a v souladu s doporučeními české ochránkyně práv," konstatoval Zajd. "Úřady byl také měly vzít v úvahu znepokojení, které vyjádřil Komisař Rady Evropy pro lidská práva, občanské organizace a dokonce i několik příslušníků samotné české vlády.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
7261

Diskuse

Obsah vydání | 26. 10. 2015