Zdeněk Sádecký: "Jihlavská Vyšší policejní škola MV musela být zničena, protože měla kvalitní výsledky a vlastní názor"

26. 10. 2012

čas čtení 16 minut

Bývalý ředitel VPŚ MV v Jihlavě Ing. Bc. Zdeněk Sadecký vydává tiskovou zprávu č. 1/2012

Jihlava 22.10.2012 - Vyšší policejní škola MV v Jihlavě je určena k zániku a její pedagogický sbor bude rozmetán pod záminkou šetření. Ministr Kubice chtěl provést kroky, kterými by doložil těm, co jej do této funkce vyslali, že najde na MV další zdroje úspor. Proto přistoupil ke zrušení tří ze šesti policejních škol. Zbytky ze tří škol zrušených škol Praha-Ruzyně, Jihlava, Brno mají být sloučeny se třemi zbývajícími školami Pardubice, Praha-Hrdlořezy, Holešov. V době, kdy rozkrádání veřejných financí překračuje stovky miliard korun, kdy bezpečnostní situace v zemi není dobrá, v době, kdy na silnicích stále umírá 700 osob ročně, je takové významné omezení vzdělanosti policistů více, než jen projevem absolutní nekompetentnosti současného vedení MV. Významně totiž nahrává těm, co jsou na druhé straně zákona. Nevzdělaný policista je méně nebezpečný zejména kriminálníkům v bílých límečcích.

Pokles připravenosti policistů společně se snižováním mezd, znevažování práce policistů a zastrašováním policistů například telefonáty různých politiků vede k výraznému zhoršování podmínek pro výkon služby a k demotivaci policistů. Za zrušením samostatné školy v Jihlavě stojí zřejmě mimo podpásově vedeného konkurenčního boje pražské školy i nepohodlnost názorů minulého vedení a kvalitní práce učitelů jihlavské školy.

Kvalitní příprava objektivně vyžaduje určitou délku a kvalitu vzdělávání policistů. Jen tak lze zajistit potřebnou míru připravenosti policistů pro výkon služby. To ale nebylo vedení MV vhod, protože s tím byly spojeny určité náklady. Současně, jako v případě Jihlavy, mít svůj, třeba i objektivně podložený názor na věc, nebyl vhodný příklad pro ostatní školy. Vládní program zní přece šetřit, ať to stojí, co to stojí. Kubice přece vždy poslušně poslouchá Nečase i Kalouska. Je to první ministr, který neobhajuje potřebný rozpočet svého rezortu, ale který na vše jen kývá. To, že náklady, které bude nutno jednou vynaložit na nápravu škod, které takto způsobí, budou větší, než se nyní ušetří, nikoho nezajímá.

Stav policejního školství je v současnosti zcela tristní a zhoršuje se, ač MV tvrdí opak. Stále se připravují nové a nové koncepce, aniž by se dotáhly do stádia realizace. Přitom je současný stav již delší dobu žalostný. Například ač na webu policejního školství se tvrdí jak je policejní vzdělávání světové, tak je skutečností, že většina vzdělávacích programů je zastaralá. Nástupní kurz pro policisty, tzv. základní odborná příprava, je svojí délkou na úrovni Albánie. Pekař se u nás učí ve škole tři roky. Policista, který zasahuje do práv občanů a může za určitých okolností použít proti občanům donucovací prostředky a dokonce i střelnou zbraň se připravuje pouhých 6 měsíců.

Obdobný vstupní kurz trvá v Německu kolem tří roků. Celoživotní periodické vzdělávání u nás prakticky neexistuje. Ediční rada a tisk učebnic rovněž nefunguje tak, jak je potřeba. S učiteli se systematicky nepracuje. Jihlavská škola se snažila, jako jedna z mála, tyto nedostatky odstranit. Například realizovala funkční systém celoživotního vzdělávání, který stále zlepšovala a chtěla prodloužení základní odborné přípravy.

Z osnov základní odborné přípravy byly vypuštěny nebo zásadně zkráceny potřebné věci -- praktický výcvik je na minimu únosnosti. Do osnov se nevešly základní kriminalistické dovednosti, psychologické dovednosti, výuka bezpečného řízení služebního vozidla ani záchrana tonoucího. Policisté se už neučí psát na klávesnici všemi deseti prsty, což bylo vždy v minulosti samozřejmostí proto, aby občan nemusel při komunikaci s policistou ztrácet čas na služebně, než se napíše příslušný dokument. Neučí se ani odborná čeština ani cizí jazyky. Komunikace s cizinci je tak velice omezena. Výuka práva je osekána na minimum.

Orientace na zákazníka a kompetenční přístup, ke kterým se ministerstvo vnitra hlásí, byla popřena tím, že zrušením specializovaných kurzů v Jihlavě ministerstvo vnitra rezignovalo na kvalitu a na skutečné potřeby a zájmy zákazníka. Podle všech dostupných informací byli policisté se vzděláváním v Jihlavě naprosto spokojeni.

Převod dopravní problematiky pod pražskou školu zaměřenou dosud na pořádkovou policii je hazard nejen s osudem dopravní policie jako takové, ale i s bezpečnostní silničního provozu, ve kterém umírá stále ročně 700 osob. Současně je to krok, se kterým ani sami dopravní policisté v jednotlivých krajích nejsou srozuměni a nechápou jej. Pro omezení chodu jihlavské školy nebyly žádné rozumné provozní ani ekonomické důvody. Efektivita a produktivita práce byla mezi školami na vynikající úrovni, o studium byl velký zájem. Jen vloni prošlo vyšším odborným studiem, různými kurzy a vzdělávacími aktivitami přes 2000 policistů a dalších státních zaměstnanců! Zrušení školy bylo jen prázdné gesto a snaha vedení MV se za každou cenu zviditelnit jako "dobří hospodáři". Rušení samostatné školy v Jihlavě je nesmyslné i proto, že školy s denní kapacitou kolem 300 studujících jsou neefektivnější a mají i nejlepší podmínky pro kvalitní práci.

Stanovisko MV, že i po zrušení samostatné školy a převodu pod školu v Praze-Hrdlořezích zůstane zachována dopravní specializace v Jihlavě, je nepravdivé. Nejodbornějším dopravním vzděláváním bylo vyšší odborné studium, které MV absurdně přeložilo do Prahy.

Jihlavská škola měla v době denní naplněnosti třemi sty studujícími prokazatelně nejlepší ukazatele v efektivitě práce mezi všemi šesti školami. Měla nejnižší denní náklady na jednoho studenta a to přesto, že podstatná část výuky probíhala v terénu a se speciálními výcvikovými vozidly. Trvale měla výborné výsledky u všech druhů závěrečných zkoušek. Kvalita absolventských prací byla podle předsedů zkušebních komisí srovnatelná se studenty bakalářských oborů vysokých škol. Skutečně pádné důvody pro likvidaci této školy ...

Největší absurdity doprovázející "optimalizaci" policejního školství

1. Likvidace tří škol nebyla konzultována s Policií ČR, protože MV nedokázalo věcně nekomunikovat s minulým vedením policejního prezídia. Vysvětlovalo to jako chybu na straně policejního prezidenta. To se po kontroverzním odvolání policejního prezidenta ale ukázalo jako výmysl. Byl to pouze mocenský boj a hra současného vedení MV s kartou školství ve snaze zlikvidovat policejního prezidenta.

2. Policie ČR, ale i HZS, platí například v Praze desítky milionů korun za pronájmy budov. Přitom areál školy v Praze-Hrdlořezích je a bude i nadále z poloviny prázdný. A to i v případě, kdy násilně převezme část studentů z Jihlavy. Přitom se nabízela možnost ponechat studenty v Jihlavě a část pražské školy využít pro potřeby PČR nebo HZS.

3. Dostavuje se nová policejní škola MV v Opatovicích, kam se převádí provoz z Pardubic. Je to vysvětlováno jako jakýsi skrytý dluh z minulosti -- z pohledu daňového poplatníka je to samozřejmě nesmysl. Proč se jinde utlumuje provoz (a zvažuje prodej budov) a do Opatovic má jít v době krize zbytečně miliony korun investičních prostředků z kapes daňových poplatníků?

4. Pražská škola, jejíž ředitel se podílel na likvidaci školy v Jihlavě, si drží i nadále nákladné rekreační středisko v Kryštofových Hamrech, které slouží ke "školení". Kdyby jej uzavřela, tak uspořené finanční prostředky mohly umožnit, aby v Jihlavě zůstalo celé oddělení dopravní policie. Zřejmě je pro vedení pražské školy důležitější, mít kde provádět "výjezdní porady" než funkční vzdělávání dopravní policie. Na provoz jednoznačně zbytečného objektu (umístěného až na hranicích se SRN) je finančních prostředků dost a přitom přímo v areálu pražské školy je celý kulturní dům. Na žádost minulého vedení školy v Jihlavě, aby byli ponecháni alespoň největší odborníci a specialisté, bylo přitom odpovězeno, že na ně nejsou finanční prostředky.

5. Ředitel pražské školy tvrdí, že jeho škola může bez obtíží převzít výuku dopravní specializace ve vyšším odborném studiu, i když ji dosud nikdy nevyučovali. Tiskový mluvčí MV pak svým prohlášením, že pořádková služba je podobná dopravní službě, všemu dodává korunu ...

6. Při posledním hodnocení kvality absolventů základní odborné přípravy byla Jihlava nejlepší a Praha-Hrdlořezy nejhorší.

7. Místo toho, aby bylo policistům a specialistům na školách nabídnuto, stejně jako u armády, jiné zařazení, byla jejich místa zrušena a specialisté byli vyhozeni. Kolik stojí příprava takového zkušeného a kvalifikovaného policisty nikoho nezajímalo. Přitom se začínají opět přijímat noví policisté. Jen základní vyškolení stovky nových policistů, než mohou jít poprvé do výkonu, přijde stát na víc než 30 milionů korun. Kdyby se uplatnili specialisté ze škol, tyto finance by se ušetřily. Přitom například útvary s celostátní působností nutně potřebují personálně posílit. Bylo by to vhodné uplatnění pro vysokoškolsky vzdělané a s většinou více než desetiletou praxí u Policie ČR prověřené odborníky ze škol.

8. V komisi, která navrhla "optimalizaci" byli náhodou zástupci dvou objektivně nejproblematičtějších a nejohroženějších škol (poloprázdné Prahy-Hrdlořez a Pardubic, které potřebují v době krize desítky milionů na dostavbu areálu v Opatovicích). Obě školy, tedy asi náhodou, vyšly významně posíleny...

9. Šest měsíců před prvním oficiálním zveřejněním plánované likvidace policejních škol byl odvolán dosavadní ředitel odboru policejního školství na MV, který chtěl šetřit racionálně a postupně. Byl nahrazen ředitelkou Tomkovou. Škole v Jihlavě bylo tři měsíce před oficiálním zveřejněním plánované likvidace zakázáno přijímací řízení pro otevření nového ročníku VOŠ. To vše budí dojem připravenosti tohoto kroku předem a dojem, že komise navrhující optimalizaci policejního školství měla tento fakt jen přikrýt.

10. Zrušily se školy v Jihlavě a Praze-Ruzyni, které měly dostatek studujících a učitelé jako jedni z mála plnili stanovené úvazky. Tyto školy rovněž neprováděly jako svoji hlavní činnost základní odbornou přípravu a omezení náboru nových policistů se jich tak výrazněji nedotklo. Nebyl tedy důvod rušit je. Například u kurzů speciálního výcviku řidičů v Jihlavě zájem více než desetinásobně převyšoval kapacitu.

11. Na budoucím detašovaném pracovišti v Jihlavě má zůstat pouhých devět učitelů. S takto nízkým počtem specialistů není možné udržet celou potřebnou šíři oborů. Ztratí se know-how budované téměř padesát let. Navíc s takto nízkým počtem učitelů (9) bude chod školy v budoucnu, zejména z pohledu fixních nákladů, neefektivní. Pro zachování odbornosti bylo potřeba v jihlavské škole ponechat minimálně dvacet učitelů.

12. Početní stav Policie ČR je tak nízký, že útvary již nemohou do stávajících kurzů vysílat všechny policisty, které je potřeba školit. Systémová chyba MV tkví v tom, že při stanovování potřebných počtů policistů se automaticky nepočítá s určitým procentem absence (2-3%) potřebným pro účast na vzdělávání. To budí chybný dojem, že policejní školy nemají studenty a je tedy logické je zavřít. To, že je nutné, aby byli policisté připravováni po celou dobu své služební kariéry a periodicky se tedy navraceli do škol, se tak účelově vytratilo.

13. Dokumentace komise k "Optimalizaci" tedy rušení škol obsahovala předpoklad poklesu stavu Policie ČR na 30 -- 35 tisíc policistů. K takto razantnímu snížení počtů policistů se prozatím nepřistoupilo. Bez provedení hlubokých strukturálních změn a zlepšení bezpečnostní situace to nebude možné ani dohledné době. Celý proces likvidace tří škol byl přesto proveden, bez ohledu na to, že skutečný počet policistů stále osciluje kolem 39 tisíc. Tři školy a zejména specialisté tedy budou dříve či později chybět. Navíc úvaha o budoucím nižším počtu policistů předpokládá u těch, co zůstanou, podstatné zvýšení vzdělanosti a odborné způsobilosti. Tu bez specializovaných škol nezískají.

Tato zpráva byla vydána proto, že vedení MV nereagovalo na věcné argumenty vedení jihlavské školy a jakákoliv podložená argumentace, například jiný způsob dosažení úspor v rezortu, byly opakovaně shazovány ze stolu. Celý proces rušení přitom provází řada právních i provozních nedostatků. Nikdo z vedení MV nenalezl odvahu přijet do jihlavské školy a vysvětlit, proč k tomuto kroku přistoupili. Bylo to proto, že si byli na MV vědomi toho, že šlo o jeden velký podvod? Pro lidi, kteří pracovali v rezortu odpovědně často dvacet i třicet let to byl skutečný políček a signál o konci dobrého jména MV jako zaměstnavatele. Na dopis studentům, jichž se tato změna také dotkne, odpovědělo MV pouze arogantním mailem.

Deklarovaných úspor kolem 115 milionů se dalo dosáhnout podstatně lepším a optimálnějším způsobem, například využitím škol jako pohotovostních-záložních útvarů a skutečně hospodárným využitím budov, pozemků, majetků a podobně. Je holý nesmysl mít poloprázdné školy a rušit školy plné studentů. Je zjevným vyhazováním peněz z kapes daňových poplatníků utlumovat tři školy a další novou stavět.

Ukazuje se, že jakýkoli služební funkcionář, policista i občanský pracovník, nebo pracoviště, za kterými stojí kvalitní práce a kteří mají svůj názor na objektivní stav, na klady i nedostatky systému, musí být umlčeni nebo zlikvidováni. Tradice a kvalita dnes MV nic neříká. Je hlavní kvalifikací pro práci na MV v současné době bezbřehá "loajalita" k nadřízeným?

Vedení MV zapomíná na to, že existuje také něco jako zodpovědnost a firemní kultura. MV stejně jako celá současná vláda umí pouze tupě škrtat, rušit a rozprodávat státní majetek. MV tak hazarduje s bezpečností občanů této země, kteří si své právo na ochranu a bezpečnost, zaručené i ústavou, platí ze svých daní. Útok na prezidenta Klause a selhání jeho ochranky není náhodné. Je projevem špičky ledovce nedokonalosti výuky a výcviku u Policie ČR. Když Policie ČR nedokáže ochránit prezidenta, dokáže ochránit běžné občany?

Ministr vnitra Jan Kubice a jeho náměstek Jaroslav Hruška na centrální orgán státní správy současné "protikorupční vlády" vůbec nepatří. To proto, že právě jejich tzv. Kubiceho zpráva může budit dojem, že své vysoké posty dostali za odměnu ...

Proto vyzývám ministra vnitra k okamžitému zastavení nevratných změn likvidujících policejní školství a k odstoupení z funkce pro jeho zcela zjevnou odbornou i právní nekompetentnost s jakou je tento proces vykonáván. Současně k témuž kroku vyzývám i jeho náměstka Hrušku, který likvidaci policejního školství realizuje a rovněž ředitelku odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV Tomkovou. Ta místo toho, aby hájila objektivní potřeby rezortního vzdělávání, rezignovala na funkční policejní školství.

0
Vytisknout
7135

Diskuse

Obsah vydání | 29. 10. 2012