Od ledna 2013 není zajištěno financování nemocnic

27. 10. 2012

čas čtení 4 minuty

tisková zpráva

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů na svém zasedání dne 22.10.2012

Ocenil podporu, které se hnutí proti rušení nemocnic dostává od občanů mnoha regionů, kde hrozí zrušení nemocnic nebo omezení nemocniční péče. Desetitisíce občanů ji vyjádřily zatím ve 13 samostatných petičních akcích a tisíce občanů v nedávno zahájené celostátní petiční akci.

 • Podporu nemocnicím ze strany krajů a měst, například Jihočeského kraje nebo z největších měst Statutárního města Brna.
 • Podporu nemocnicím v ČR, vyjádřené ve společném prohlášení lékařů zemí Visegrádské čtyřky.
 • Přístup Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR, který jako první ústavní orgán v ČR byl ochoten se zabývat rušením nemocnic a hrozícími důsledky nesmluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi od ledna 2013.
 • Podporu vyjádřenou předsedou Senátu v jeho dopise signatářům společného prohlášení asociací nemocnic, pacientů a odborů.
 • Požadavek zástupců zaměstnanců v tripartitě zařadit problematiku rušení nemocnic na pořad jednání celostátní tripartity.

Přesto je nucen konstatovat

 • Za měsíc, který uplynul od prvého upozornění nemocnic, pacientů a odborů ze dne 25.9.2012 na hrozící nezajištění nemocniční péče ze strany zdravotních pojišťoven, se vůbec nic nezměnilo.
 • Nadále již od začátku července 2012 nedošlo k žádnému jednání zdravotních pojišťoven s nemocnicemi nebo jejich asociacemi o nových smlouvách.
 • Podle informací zveřejněných představitelem Svazu zdravotních pojišťoven zaměstnanecké pojišťovny po zbytek října budou jednat o obsahu nových smluv mezi sebou a po prvém listopadu také s VZP ČR. To svědčí o "koncepčnosti" připravovaných zásahů do sítě regionálních nemocnic a "snaze" uzavřít nové smlouvy do 1. ledna 2013, ačkoli stávající smlouvy byly vypovězeny již před rokem.
 • Na skutečné jednání o obsahu a podmínkách nových smluv s každou ze 189 nemocnic jednotlivě tak mohou zbýt pouze necelé dva měsíce včetně období vánočních a novoročních svátků.
 • Tímto postupem zdravotní pojišťovny naznačují neochotu o obsahu a podmínkách konkrétních smluv skutečně jednat a dosáhnout souhlasu obou smluvních stran nezbytného k platnému uzavření smlouvy. Potvrzují to vyjádřeními, že všechny nemocnice "dostanou" smlouvy v průběhu listopadu, aniž by rozlišovaly mezi návrhem smlouvy a skutečně sjednanou smlouvou.

Je povinen upozornit

 • Že nebezpečí nezajištění nemocniční péče pro občany ČR zdravotními pojišťovnami od 1. ledna 2013 je vyšší než kdykoliv předtím.
 • Že pro nemocnice je nepřijatelné, aby některým z nich byly prodlouženy smlouvy jen na půl roku nebo rok, jak navrhuje Svaz zdravotních pojišťoven, nebo aby formálně smlouvy byly uzavřeny na 5 let s výjimkou jejich nejpodstatnější části, týkající se rozsahu a struktury poskytované péče, uzavřené na půl roku, jak navrhuje VZP.
 • Že platný právní předpis, vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 618/2006 Sb. stanoví dobu uzavření smlouvy na 5 let a nemocnice nebudou ochotny se dohodnout jinak.

Z uvedených důvodů krizový štáb

 • Doporučuje všem nemocnicím, aby v jednání se zdravotními pojišťovnami postupovaly jednotně, trvaly na uzavření smluv na vyhláškou stanovenou dobu 5 let, a nepodepisovaly smlouvu se žádnou zdravotní pojišťovnou do té doby, dokud zdravotní pojišťovny neupustí od záměru využít nových smluv k zásadní redukci nemocniční péče a nedají v tomto směru dostatečné garance.
 • Považuje za nutné o podporu tohoto postupu požádat kraje, města a další zřizovatele nemocnic včetně církevních institucí a požádat je o podporu bez ohledu na zřizovatele nemocnice.
 • Současně znovu vyjadřuje ochotu asociací nemocnic, pacientských i odborových organizací podílet se na účelné a fakty podložené restrukturalizaci nemocniční sítě po celé následující pětileté smluvní období v klidu, s rozvahou, v normálních smluvních vztazích a za řádného fungování nemocnic pro pojištěnce všech zdravotních pojišťoven.

Mluvčí krizového štábu: Bc. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic

0
Vytisknout
5533

Diskuse

Obsah vydání | 29. 10. 2012