Volby za "všechny" prachy

16. 1. 2013 / Jiří Baťa

čas čtení 8 minut

Tak nevím, na kolik je opodstatněné a odvážné tvrdit, že volby prezidenta ČR jsou "demokratické". Nejsem sám, kdo si to dovoluje zpochybnit. Volby, dnes proklamované jako demokratické, mají několik vážných trhlin. Demokratické nejsou především proto, že už sama podstata a princip voleb není demokratický. Rozuměj akt, kdy nemají všichni kandidáti stejně rovné podmínky. Tím mám na mysli fakt, že navrhovaní kandidáti , ti úspěšní, byli navrženi s podporou buďto senátu, sněmovny nebo politickými stranami, zatímco ti méně či vůbec neúspěšní byli, dalo by se říct, navrženi občany. Ti první měli v ten okamžik vystaráno, neboť nemuseli shánět podporu padesáti tisíc podpisů, ti ostatní se lopotili (za vydatné pomoci svých pomocníků a dobrovolníků), aby nakonec stejně neuspěli.

Je sice pravda, že např. kandidát J. Dienstbier si kromě politické podpory navíc zajistil i více jak padesát tisíc podpisů ze strany občanů. Jiný kandidát, P. Sobotka to považoval za zcela zbytečné s odůvodněním, že mu to zákon neukládá a on činí v intencích tohoto zákona. Pravda, nač se lopotit, když nemusí a navíc když mu jeho partaj (ODS) bude prezidentskou kampaň hradit. Ti, kteří to měli jasné díky "větru v zádech" se prosadili, ti v bezvětří neměli de facto šanci a jak jinak, neprosadili se. Není se čemu divit, již tyto nerovné podmínky je odsunulo do role outsaidrů a pokračovali jen jaksi ze setrvačnosti, ze zásady či principu, že když se dali do boje s občany v zádech, tak to chtěli dotáhnout až do samého konce. Že byl konec hodně rychlý, je nasnadě.

Z výše uvedeného vyplývá, že postupující, resp. regulérně uznaní kandidáti nebyli navrženi občany, ale politickými subjekty. To že má být demokratické? Chápu, v politice je řada nepochopitelných aktů, spáchaných ve jménu demokracie (např. existence a působení strany LIDEM ve vládě, církevní restituce a jiné), nicméně se veřejně predikovalo, že jde o volby demokratické, nebo ne?

Již jsem se zmínil o penězích. Ano, P. Sobotka byl finančně podporován (dotován) ze stranické poklady ODS (mimochodem, nejsou tam také náhodou peníze daňových poplatníků?). V rozhovoru pro deník PRÁVO přiznal, že kdyby měl kampaň financovat ze svého, že by do toho nešel "ani náhodou"! Takže když mu kampaň zaplatí partaj, proč ne? To ovšem není to podstatné. Jde všeobecně o náklady, vynaložené na kampaň v rámci prezidentských voleb. Hranice možného byla stanovena na padesát milionů korun. Nevím, zda a na kolik je kandidáti vyčerpali, nicméně kdyby do toho každý kandidát "vrazil" jen polovinu, je to něco, o čem se kandidátům "z lidu" mohlo jen zdát! Na druhé straně, nebýt finanční podpory od politických subjektů nebo soukromých sponzorů, mohli by si ať už jeden nebo druhý takovou nákladnou kampaň osobně dovolit? Kromě K. Schwarzenberga zřejmě (spíše určitě) nikdo. Jaké peníze byly komu "přispěny" částečně, poodhaluje článek v Aktuálně.cz. (http://aktualne.centrum.cz/prezidentske-volby/clanek.phtml). Je to jen důkaz, že otázka peněz zde hraje velkou roli nejen v realizaci předvolební kampaně, ale i na myšlení lidí.

Faktem však zůstává, že "vítěz bere vše", že vyhrát může jen jeden, ti ostatní si už mohou, pokud by litovali vložených peněz, prohnat lebku kulí, protože přece jen dvacet, třicet či více milionů jsou nějaké prachy. A ty jdou, v případě neúspěchu, v niveč (viz těžké zklamání kandidáta J. Fischera, který nejen přišel o řadu milionů, ale i o velmi výhodný post)! Taková je dnešní realita.

Nicméně, dobře jim tak! Řada z nich dopadne způsobem, jak se říká: chtěli moc, nemají nic! Ovšem toto konstatování nestačí k tomu, abychom mohli jen z těchto důvodů považovat volby za nedemokratické. Byla-li řeč o nerovných podmínkách, pak financování kampaně kandidátů z důvodů výše uvedených je jeden z hlavních důvodů, které znevýhodňují občanské kandidáty. Je-li totiž kampaň založena na penězích, resp. na množství peněz do kampaně vložených, eliminuje se schopnost a možnost prokázat blízkost a podporu voličů bez toho, že jim jsou podsouvány různé mediální masáže, billboardy počínaje, přes tištěné media a televizní show konče. Je sice pravda, že řada kandidátů "zašla" mezi prostý lid, někteří s nimi přátelsky a dobrosrdečně popíjeli pivo či se jinak prezentovali, ale ani to pivo a klobása nebyly zadarmo, ale bylo placeno z peněz na kampaň kandidáta. Tedy, kandidát si takto kupuje své voliče nebo sympatizanty. Zda je to demokratické, ponechávám na každém k vlastnímu posouzení. Jen mám obavu, aby za to pivo či klobásku "zadara" neztratil některý čtenář soudnost!

Peníze hýbou světem (viz prezidentské volby v USA), vše se točí kolem peněz, ale také, bez peněz do hospody nelez! To poslední lze vztáhnout i na případnou kandidaturu, která vznikla na popud či přání občanů. Takový kandidát je předem vyloučen bez jakékoliv šance na úspěch. Jednak proto, že byl-li navržen z řad občanů na jednom místě republiky neznamená, že jej podpoří občané na druhém konci republiky. To zaprvé, zadruhé, nemá-li kandidát "ulitý" nějaký ten milion, tak může propagovat svou kandidaturu maximálně v místní hospodě, zatímco ti zajištění budou pro svou podporu rozhazovat miliony v letácích, bilbordech, setkáních s občany na náměstích, pořádáním koncertů, placenou reklamou v tisku, TV atd. Je to spravedlivé, demokratické?

Napadá mne kacířská myšlenka, zda je vůbec možné, resp. nutné vést prezidentskou kampaň za (tak velké) peníze. Myslím si , že to možné je, jenže v tom okamžiku by se staly takové volby (a předvolební kampaň) skutečně demokratické, protože by to znamenalo nastavit všem stejné a rovné podmínky! Zde si ovšem nejsem jistý, spíše jsem o tom přesvědčený, zda by to bylo ze strany politických a zájmových subjektů přijato kladně a s nadšením už vůbec. Pokud by ovšem tak byla nastavena pravidla, tedy zákon (za předpokladu nové Občanské Ústavy), museli by to respektovat. Jenže kdo dnes respektuje, či má zájem respektovat principy demokracie (resp. Ústavu a zákony ČR)? S takovou by asi nic nepořídili, nic nezískali (rozuměj nenakradli). Neměli by peníze, moc a ani vliv. A o to jim jde především, demokracie je pro ně jen zástupný faktor.

Jen z těchto několika málo, ale důležitých důvodů (a že by se další našly, o tom vůbec nepochybuji) jsem přesvědčen, že volby jako takové nejsou a ani nemohou být demokratické. Poznamenávám, že k případným námitkám, jako že "a co bych radil" mohu dodat, že "nějaké" lepší, určitě demokratické řešení mám. Ale to zas až jindy, kdy to bude "už" aktuální.

PS: Omlouvám se, pokud je tento můj názor příliš strohý a krátký. Vím, že by bylo možno uvést řadu relevantních důvodů a nedostatků , mající vztah k prezidentským volbám, ale nechci to zbytečně rozvádět. Kdo chce, vše si dosadí svými zkušenostmi, kdo nechce, nebude číst ani tento článek. To ale na své podstatě v otázce voleb nic nezmění.

0
Vytisknout
7466

Diskuse

Obsah vydání | 16. 1. 2013