Ukřižovaný Armstrong

24. 10. 2012 / Petr Wagner

čas čtení 5 minut

Satan byl ukřižován. Z hlediska platné legislativy se zdá že využíval nelegální prostředky k metabolické modulaci. Nebyl přistižen dle platně legislativy - neměl pozitivní vzorek. Dosažené tituly jsou mu odebírány, mnoho let po jejich dosažení. Snad pro opravdovou snahu sport.... a teď jsem na rozpacích očistit? nebo rozdělit. Na ty na které se ukáže a na ty na které ne.

Použil jsem dva pojmy - doping a metabolická modulace. Aby nedošlo ke zmatení nejprve je oba vysvětlím , tak jak jsou chápány.

Doping je širokou veřejností používaný pojem. Málokdo si ovšem uvědomuje skutečný jeho obsah. Jde o použití látek, postupů či prostředků, které jsou zapsány v nějakém seznamu. Seznamů je více. Např. viz. ZDE a podobné mezinárodní. Analogie jsou například nemoci z povolání. Nemoc z povolání není nemoc, kterou chytnete v práci, ale ta, co je zapsána v seznamu nemocí z povolání.

Metabolická modulace již je pojem z oblasti biochemie, ne administrativy. Celý metabolismus si lze představit jako například proces ve Škodovce. Je zde spousta enzymů (dělníků) regulační působnosti s různou hierarchií (mistři a vedoucí). Jejich znalost a znalost biochemických rovnovážných konstant umožňuje posun metabolismu požadovaným směrem. Do určité míry. To je modulace metabolických drah. Extremní zátěž organismu, jako je například nemoc, přímo k takovému postupu vybízí. Umožňuje lepší využití rezerv a možností organismu.

Nebo jinak a podobně - jako při správném řízení křižovatek ve městě jím může projet mnohem více aut a při špatném vznikne zácpa každý weekend.

Takže doping je seznam. Metabolická modulace zlepšení či úprava výkonu a možností regenerace. A tak dopingem nejsou megadávky vitamínu C nebo jiných vitaminů nebo aminokyselin nebo spaní v kyslíkovém stanu. Dopingem naopak jsou některé, zcela běžně užívané léky. Kde končí metabolická modulace a začíná doping, je dáno seznamem.

Doping je takřka sprosté slovo. Doping rovná se odsouzeníhodné zlo. Nefér postup. Zdraví či život ohrožující praktiky. A také věčný problém analytických chemiků.

Pojďme to rozebrat odzadu.

Ohrožující zdraví. To může být pravda. Ale také může být pravda a často také je, úplný opak. Často jsou látky zapsané na seznamech naopak těmi, které pomáhají zvládnout extremní tréninkovou i soutěžní zátěž. Napomáhají regeneraci apod. Řada z těchto látek jsou také populací, která není svázána pravidly pro vrcholový sport, zcela běžně užívány.

Nefér postup a podvod na fanoušcích. To také může u vrcholového sportu být pravda. Ale jde skutečně o rozdíl mezi čistými a dopujícími? Nebo mezi těmi, které pro nešikovnost chytili, a těmi, které ne? Jistě řada lidí bude věřit, že Tour de France jde objet na buřty s cibulí, ale o víru nejde. A také nejde jenom o vrcholový sport. Tam mají sportovci kvalitní lékařskou péči a týmy odborníků na kdeco. Ale například trh anabolických steroidů čítá desítky milionů nakupujících. Vrcholových sportovců jsou možná desítky tisíc. Ten zbytek, a často jde o velmi mladé lidi, žádné kvalitní sledování zdravotního stavu nemá. Diváka a sponzory zajímá výkon. Popravdě řada z nich v našem světě zážitků, chce vidět světový rekord, vítězství "svého" sportovce či týmu. To zda je to fér nebo zda si při tom někdo ničí zdraví, zajímá opravdu jenom jedince.

Zlo. Tabu. Normální nezaujatá diskuse o dopingu je takřka nemožná. Informace jsou embargovány a není snadné je získat. Pro neodborníka takřka nemožné. Lékař jakkoliv se podílející na metabolických modulacích vrcholových sportovců, zapsaných v "seznamu", riskuje zákaz činnosti a dokonce v některých zemích ztrátu diplomu. Otevřená informace je nemožná. Situace je mnohem tvrdší, a také absurdnější, než například u užívání drog. Ta analogie jde ještě dál. Oficielní represe vede k černému trhu - a co hůř - k černé produkci nejrůznějších látek. V tom lepším případě jsou neúčinné. V tom horším kontaminované a opravdu zdraví nebezpečné.

Analytický problém: vím, že následujícími řádky si přátele nenadělám. Ale věčné závody mezi novými substancemi a jejich detekcí je pro řadu lidí a institucí skvělý obchod. Víte jaký je rozpočet antidopingových výborů členských států olympijského hnutí? Problém hladu v Africe by vyřešil hravě a ještě by zbylo. Nebudu mluvit o domluvených "natimingovaných" kontrolách pro vyvolené, nebudu mluvit o situaci na sponzory štědře dotovaných mítincích, kde jde o rekordy a tečka.

Doping je slovo. Je i pro mě symbolem zla. Pokrytectví. Neodůvodněné represe. Neúčinné represe. A v neposlední řadě symbolem trapných výmluv, lží a právních paradoxů.

Sám za sebe, jako lékař, biochemik, bych řekl, že si také přeji krásné sportovní výkony. Na všech úrovních. Přeji si maximální zachování zdraví sportovců na všech úrovních. Přeji si fér sport. Ale zároveň jsem hluboce přesvědčen, že současný koncept "dopingu" k tomu nevede.

0
Vytisknout
8773

Diskuse

Obsah vydání | 26. 10. 2012