Petr Gazdík potvrdil priority, které má koaliční vláda

9. 10. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 3 minuty

Nedělní OVM byla kromě jiného zajímavá tím, jak se pan Petr Gazdík, předseda klubu TOP09 a starostové, vymezil proti názoru poslankyně K. Klasnové (VV), která vysvětlovala své postoje k problematice schválení zvýšení DPH na 15, resp. 21 % a v protikladu již schváleného zákona o jednotné DPH 17,5 % v r. 2013. Paní poslankyně totiž poukázala na fakt, že současně existující výše DPH 14 a 20 % nepřinesla očekávaný efekt ve výběru daní a vzhledem k předpokládanému nízkému růstu HDP v příštím roce proto nesouhlasí s navrhovaným zvýšením na zmíněných 15 a 21 %. Stejně tak se vyslovila i k již schváleným 17,5 % v r. 2013, které ekonomickou situaci jenom zhorší.

S důrazným nesouhlasem se však ohradil pan P. Gazdík, který paní Andrýskové neopomněl připomenout zásadní prioritu vlády, tedy hlavních politických stran ODS a TOP09 a sice, že prvořadý úkol (učitel se nezapře) koaliční vlády je dodržet koaliční smlouvu a program vlády (sestavený v té době ještě s VV), který jasně stanovuje dostat rozpočet pod 3% HDP. I když to neřekl doslova vyznělo to tak, že přes tento prvořadý a zásadní úkol "nejede vlak"! Z ostrého nesouhlasu a výhrad pana Gazdíka vyplývá, že všechno zlé je pro něco dobré, a tedy, že k tomu, aby byla naplněna koaliční smlouva (nejspíše krví podepsaný závazek ďáblu z jistých zahraničních kruhů), nelze hledět na těžkosti, problémy a ztráty, které doprovázejí naplňování umanutých představ vlády a jejich koaličních poslanců.

Ne jenom paní Andrýsková, ale i představitelé ČSSD a KSČM jsou téhož názoru, že zvyšování DPH znamená prohlubování ekonomické krize neboť, jak oba shodně potvrdili, zvýšení DPH bude mít za následek další pokles koupěschopnosti občanů a potažmo tržeb a ještě nižších odvodů DPH. Pan Gazdík má ovšem jasno, aby byl dodržen závazek státního rozpočtu v limitu pod 3% HDP, nesouhlasí a ani si nepřeje pád vlády a mimořádné volby. To považuje až za druhořadé, neboť prioritou vlády (a nejspíše či především jeho samotného) zůstává i nadále dodržení a naplnění koaliční smlouvy, především schválení rozpočtu na r. 2013 a do zdárného konce dovést církevní restituce. Zde jen papouškuje slova premiéra Nečase a ministra Kalouska, kteří vytrvale ohlupují národ o této nutné potřebě (rozuměj 3, resp. 2,9% HDP) na straně jedné a o katastrofických následcích pro občany v budoucnosti na druhé straně.

Takže občané holt mají smůlu, napřed malá (velká) domů z naplnění koaliční smlouvy (a církevních restitucí) a teprve potom se budou politici bavit o tom, co je ještě možné pro občany udělat. Že už toho moc nezbývá, je nasnadě, snad jen ta možnost ještě prodat, zprivatizovat nebo vytunelovat co zde ještě zbylo, aby v této zemi zůstalo je to pomyslné torzo a spáleniště hodnot, které občané za více jak 60 let vybudovali. O nějaké ochotě nadšení udělat něco pro zlepšení života milionů občanů však nemůže být řeč, proto si ani nemůžeme pomyslet na to, že by se tato vláda, tito koaliční politici nějak výrazně exponovali pro blaho občanů. Blaho ano, ale své. Nezbývá než věřit, že tato vláda nám dárečky od Mikuláše už nadělovat nebude.

0
Vytisknout
6352

Diskuse

Obsah vydání | 10. 10. 2012