Jak se dělá kádrová politika na hnojárně - seniorské intermezzo

29. 5. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 8 minut

Abychom získali ve světě postavení, předstíráme, že už je máme.

Francois Duc de la Rochefoucauld

Abyste neupadli v zapomnění, jakmile zemřete, buď napište něco, co bude stát za přečtení, nebo dělejte věci, o kterých bude stát za to napsat.

Benjamin Franklin

Česká zemědělská univerzita je ctihodnou veřejnou vysokou školou. Pouze trpí tím, čím téměř všechny vysoké školy, nejen ty veřejné. Někteří pedagogové v pokročilém věku ještě nepřišli na to, že důchod a dobrovolný odchod bez skandálu je lepším zakončením jejich kariéry než ostuda. A tak jejich odchod musí být vynucený vnějšími okolnostmi a provázejí ho komické, až burleskní situace.

Prvním, kdo musel ze školy odejít po odhalení skandálu PEF ČZU v Britských listech před třemi týdny, je doteď nepostradatelný Prof. ing. Ivan Vrana DrSc. . Profesor přes radary, který své doktorandy zavíral do karceru na hnojárně, podal v pondělí demisi na funkci šéfa katedry informačního inženýrství provozně ekonomické fakulty.

prof. ing. Ivan Vrana, DrSc., KII PEF ČZU Dřív než měl v úmyslu. Odchází pouhých 12 dní před svými narozeninami, o kterých si myslel, že budou důstojnou oslavou jeho půlstoletí trvající vědecké kariéry. Odchází do "zaslouženého" důchodu, nicméně dál bude ovlivňovat "vědecký" rozvoj fakulty, neboť je ponechán až do úplného vyčerpání (nohama napřed) ve vědecké radě a dalších orgánech. Stejně starý a stejně vědecky schopný děkan Hron,odborník na teorii řízení, to oznámil v pondělí 28. května jeho kolegům na katedře informačního inženýrství. Ti upřímně zaslzeli (někteří štěstím beze stop smutku, ti doposud "věrní" a spoluviníci s obavou v očích, co teď bude), někteří zatleskali (někteří radostí, jiní z piety) a rozešli se do svých kanceláří. Jeden z nich neváhal, a jsa informační inženýr, osvědčil studiem nabytou technickou průpravu, vzal šroubovák a dvaceti lety ošoupanou cedulku se jménem "Prof. ing. Ivan Vrana DrSc., vedoucí katedry" přešrouboval z kanceláře vedoucího katedry na vedlejší dveře, blíž k záchodkům. A na místo ní našrouboval jmenovku nového vědeckého tahouna, kterého teď čeká Augiášův chlév opatrně čistit a neumazat sebe ani děkana, což z principu věci nepůjde. Anonymní vtipálek ovšem předběhl dobu. Na kalendáři bylo teprve 28. května, ne 1. června. Když se potleskem potěšený profesor vrátil do své vědecké klauzury přemítat o svém dalším osudu, našel na dveřích už jméno svého zástupce. Málem ho kleplo. Řevem přivolaní údržbáři museli cedulku odšroubovat a tu starou našroubovat (na ty dva dny) zase zpátky.

Není nad to, když je nadřízený milován svými podřízenými.

Prof. ing. Ivan Vrana DrSc. - oficiální stránky ZDE

Problém katedry ovšem ani zdaleka není vyřešen. Stejně jako není vyřešen problém fakulty, případně dalších fakult . Děkan ani rektor stále ještě nevyšetřují všechna vznesená obvinění (například ta z plagiátů doktorandských prací dvou Vranových studentů), neprověřují fakticky nijak Vranovu docenturu ani těsně následující profesuru, nikdo dosud nezrušil protizákonné nařízení Vrany vůči doktorandům a nikdo neučinil žádný z nutných kroků ke smíru s Vranovými dosavadními podřízenými.

Dostal jsem informaci, že zasedal akademický senát PEF a přijal toto usnesení:

AS PEF ČZU se na mimořádném zasedání dne 17. 5. 2012 zabýval otázkou osobních sporů a celkové situace na Katedře informačního inženýrství, včetně eskalace problémů v negativní medializaci PEF i celé ČZU.

Na základě výsledků tohoto jednání AS PEF prohlašuje, že vyjadřuje plnou důvěru děkanovi fakulty a žádá jej o urychlené řešení a zjednání nápravy na KII. K tomuto AS PEF nabízí podporu a součinnost v rámci vymezených pravomocí zákonem o VŠ.

Urychlenou výměnou vedoucího katedry s jeho ponecháním v ostatních funkcích by celá kauza měla skončit? Takto si to představují senátoři PEF, do svých funkcí dosazeni (až napotřetí, když se dva předchozí pokusy nepovedly) Hronem a Vranou? Takto pracuje akademický senát, který má své povinnosti dané zákonem?

Autocitační a grantově odkláněcí bratrstvo, kvůli kterému se PEF ČZU přezdívá LDN, se opevnilo ve svých pozicích, zastrašuje některé psychicky slabší pedagogy a hraje si dál na vítěze. Myslí si, že jim to i tentokrát projde. Čtyřicet let jim to vycházelo, tak proč ne teď? Vrana si dokonce na stará kolena zřídil blog a odpověděl (ovšem částečně nepravdivě) na otázky Mladé fronty Dnes - na otázky, které následovaly po medializaci kauzy s doktorandy. Ale zapomněl to redakci MfD sdělit... Nicméně děkan Hron stále věcně a korektně neodpověděl na dobrou polovinu otázek, které mu zaslaly Britské listy ještě před tím, než zveřejnily první díl seriálu, " aby bylo zřejmé, jaké stanovisko jako manažer fakulty k stížnostem zaujal".

dopis s otázkami děkanovi PEF ČZU prof. Ing.Janu Hronovi, DrSc., dr.h.c. mult., PDF

Problém je (a to Vrana ani Hron už neovlivní), že na školu směřuje série žalob a tak se nejspíše pokračování Vranova příběhu, včetně důkladné prověrky jeho vědeckého životopisu, dočkáme u soudu. A jelikož soud musí zkoumat důkazy a nikoliv sklerotická tvrzení, bude Vrana muset s pravdou ven. Například bude muset dohledat doklady své habilitace, které v knihovnách nejsou. A jelikož jeho vědecká práce za posledních dvacet let byla .... no, přinejmenším zvláštní (a množství přidělených grantů no... nadměrné), dozvíme se víc i o tom, na jakých přísně tajných úkolech dělal v Egyptě (mimo svou univerzitu) bývalý doktorand Aly Shady z Egypta, placený z peněz provozně ekonomické fakulty ČZU nepřetržitě od roku 2006 doteď. Možná se dozvíme i to, co ze společných publikací napsal skutečně sám Vrana a co Shady, kolik za spoluautorství Vranových prací Shady dostal a proč vlastně je pro starého profesora tak nepostradatelný. Možná dojde i na mnohé zahraniční cesty, včetně detailního zkoumání výdajů a jejich vědeckého přínosu pro univerzitu. Možná si soud pustí jako důkaz i některý z filmů, natočených profesorem Vranou k tomu účelu speciálně zakoupenou kompaktní a voduvzdornou HDV kamerou, hrazenou z fakultních peněz. I když uznávám, pod pyramidami v Gíze, odkud Aly Shady pochází, i jinde na plážích, je krásně...

To bude radosti v Augiášově chlévě...

Francouz Francois Duc de la Rochefoucauld, který byl velkým znalcem žen, napsal, že největším uměním muže je přijít vhod a odejít včas. Je to požitek, jen si to stačit vždycky včas uvědomit.

Šesté pokračování, které bude následovat, bude o učící se organizaci a o tom, kterak se z třicet let staré, nicméně slavné manažerské příručky dá na ČZU dělat dvacet let nejen věda, ale dá se proměnit i v profesuru.

0
Vytisknout
9623

Diskuse

Obsah vydání | 30. 5. 2012