Trvající vliv KSČM, jeho příčiny a důsledky

4. 6. 2014

V březnu 2014 jsme se obrátili na čtenáře Britských listů s prosbou o vyplnění dotazníku zkoumajícího současné důvody popularity KSČM. Dotazník začalo vyplňovat 7839 osob, dokončilo ho 5095 osob. Autorka dotazníku, postgraduální studentka na University of Glasgow Lani Seeliger, na jeho základě vypracovala na toto téma sociálněvědnou dizertační práci. V dizertační práci byly použity pouze odpovědi z dokončených dotazníků. Po odevzdání dizertační práce napsala Lani Seeliger pro čtenáře Britských listů tuto informaci:

Moje dizertace se zabývala otázkou, čím to je, že se KSČM podařilo udržet tak vysokou míru úspěchu v ČR po celou postkomunistickou éru. Použila jsem k tomu internetový dotazník Britských listů a rozhovory s činiteli KSČM. Dospěla jsem k závěru, že lidé většinou hlasují pro KSČM z racionálních důvodů a že úspěch KSČM bude zřejmě pokračovat i v dohledné budoucnosti.

Pokrytectví není hezká věc

4. 6. 2014 / Jan Čulík

Incident, který vyvolal na zasedání důchodové komise Miroslav Kalousek, výmluvným způsobem ilustruje ideologickou omezenost a zjednodušování historie, jemuž propadají nejen mnozí politikové, ale také zjevně i někteří příslušníci pražské společenské "smetánky". Ostouzet spolupracovníka za členství v politické straně je v demokratické společnosti nepřijatelné, avšak intenzita primitivního ideologického myšlení, velmi obdobného době za komunismu, je zjevně u mnohých českých politiků a "vzdělanců" tak silná, že jim zabraňuje vnímat složitost a mnohovrstevnatost skutečnosti.

Apel o finanční příspěvek na provoz Britských listů

4. 6. 2014

Vážení čtenáři, po roce jsme opět nuceni připomenout se vám s apelem, že bohužel vydávání Britských listů není zadarmo. Prosíme vás, máte-li možnost, abyste na výdaje na jejich provoz přispěli přiměřenou částkou. V současnosti vybereme na finančních příspěvcích jen cca 60 procent výdajů provozu našeho serveru a dlouhodoběji to není udržitelné. Na provoz BL v současnosti přispívá méně než 200 osob, deník má měsíčně přibližně 300 000 čtenářů. Uznáte, že je na tom něco špatně.

Prosíme, pokud můžete, přispěte finanční částkou na náš účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2; prostřednictvím mobilního telefonu nebo úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Deník může fungovat pouze potud, pokud ho budou podporovat čtenáři.

Předem díky

Jan Čulík

šéfredaktor

Geopolitická cesta: Země v pohraničí

4. 6. 2014

Je to idea, na kterou poslední dobou myslím, když uvažuji, co přijde po NATO a ambiciózní koncepci evropské federace. Pilsudského Intermarium dává dost velký logický, pokud ne historický smysl. Není historické, protože toto pomezí bylo vždy bojištěm jiných. Nikdy se nezorganizovalo tak, aby rozhodovalo o svém osudu. - Považuji NATO za byrokracii dohlížející na alianci, jejíž úkol byl splněn před dvaceti lety. - Země Intermaria zůstávají zamilované do Evropské unie a NATO, ale jejich zamilovanost slábne. Rok 2008 a německá lhostejnost vůči těmto zemím nebyly potěšující - a ony začínají chápat, že NATO je uzavřená kapitola dějin.

Země pohraničí leží na území, kde se dějiny nemění: Všechno je v pohybu. Státy, které na této cestě navštívíme (Turecko, Rumunsko, Moldávie, Ukrajina a Polsko) zaujímají hraniční prostor mezi islámem, katolicismem s pravoslavím. Řimskokatolické habsburské Rakousko po staletí zápasilo s Osmanským impériem, když se Osmané rozšiřovali na severozápad až do vrcholné bitvy u Vídně v roce 1683. Od počátku 18. století pravoslavné Rusko expandovalo z východu, přes Bělorusko a Ukrajinu. Po více jak dvě století byl pás států táhnoucí se od Baltu k Černému moři pohraničním územím, o něž sváděla boj tři impéria, napsal George Friedman.

Potřebujeme mladé Chomské

4. 6. 2014 / Boris Cvek

Dovolte mi krátkou reakci na tento článek.

Nemohu se ubránit jistým paradoxním pocitům nad návštěvou profesora Chomskyho v Česku. Jednak mi vždy tak nějak vadí to oslavování zásluh, které se už staly a už jsou vybojovány. Starý Chomsky je podle mne hlavně výzvou, že potřebujeme mladé Chomské, a ti to určitě nemají dnes a tady lehké. Mohl by Chomsky ostatně být tím, kým se stal, tady v ČR, mohl by vyrůst do své intelektuální podoby někde jinde než v prostředí bostonské/cambridžské elity, kde učí už několik desítek let na nejprestižnější technice na světě, totiž na MIT?

Pohádka o Zřeteli aneb Lůza nevolí

4. 6. 2014 / Kateřina Ryšavá

Volby. Pokaždé, když se nějaké blíží, lid vezdejší je masírován spoustou komentářů, prognóz, hodnocení, porovnání, analýz... Snad, aby si jich všiml. Těch voleb. Třeba mi odpustíte, milí čtenáři, po tom všem, malou povolební volební poznámku.

Nějak nám ta lůza nevolí! A tak hezky jsme jí to nachystali. Témata pro všechny. A se zřetelem. Třeba: Máme na zřeteli vaše zdraví. Nebo: Máme na zřeteli vaši bezpečnost. Všude samý zřetel a lidi k urnám nejdou (leda by je vyprovodila zubatá). Vždyť to myslíme dobře. Mají právo volit. Výsadu! Tak proč na ni kašlou? Ptají se zmatení politici svých poradců psychologů, sociologů, politologů, mediálních mágů...

Tiananmen --- už 25. výročí od krvavé likvidace disidentských protestů v Pekingu

4. 6. 2014 / Miloš Dokulil

Asi je účelné připomenout jak datum, tak místo, a navíc pár detailů týkajících se interpretace událostí, případně oficiálního mlčení o nich. Jde o vzrušující a v závěru tragické události z konce jara roku 1989. Předtím již sedm týdnů nebyl klid. Rostl veřejný odpor proti dosavadní autoritativní vládě Komunistické strany Číny. V noci ze 3. na 4. června 1989 posléze čínské vedení poslalo na náměstí Tiananmen uprostřed Pekingu proti demonstrujícím nakonec tanky, aby těm protestům učinilo konec. Celým světem obletěl záběr, kdy se zničehonic celé té v tisících tun oceli rotující koloně tanků postavil do cesty jeden mladý Číňan. Najednou celá hrozivá kolona zůstala stát.

Něco shnilého se rodí v policii české

4. 6. 2014 / Jiří Kalát

Zásah proti českým muslimským centrům byl podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého v pořádku. Nejsme si jistý, co mě vyděsilo víc a co je horší, jestli to, že k podobné akci vůbec došlo, a nebo prohlášení, že to bylo v souladu se zákonem.

Cenzura, opatrnost, anebo zvrácenost?

4. 6. 2014 / Miloš Dokulil

"Když někomu píšeš, posíláš po lodi náklad. Ale jen málo plavidel dosáhne cíle. Moře je pohltí." Jako že to napsané nedojde, anebo nemusí dojít až ke čtenáři. Takhle to napsal před víc jak půl stoletím Antoine de Saint-Exupéry v proslulé Citadele. (Takhle začíná zrovna 36. -- v českém zkráceném vydání XXX. -- kapitola toho textu.) Bylo to napsáno obecně; ne že by při utopení textu v moři nutně myslel slavný autor okamžitě na možnou cenzuru.

Jen ten, kdo nepřestává hledat, má naději

4. 6. 2014

O rozličném chápání svobody, sílícím nebezpečí fašismu, transatlantických smlouvách a velmocenském soupeření, ukrajinské krizi a ekonomických okovech průměrného českého člověka jsme si povídali se sociologem, publicistou a básníkem Markem Řezankou.

Pietní akci k uctění památky hrdinů, kteří za Pražského povstání padli v boji proti fašistům na pražském Hlavním nádraží, kde jste byl jedním z řečníků, předčasně ukončila policie. Co bylo záminkou k zásahu?
K zásahu došlo naštěstí až v závěru. V okamžiku, když Lenka Procházková pronášela poslední věty svého příspěvku věnovanému hrozbě fašismu i v kontextu s událostmi na Ukrajině, byla doslova vypnuta z elektřiny. Policii zavolala ochranka soukromé firmy, která má část nádraží pronajatou, takže podle zákona má zřejmě právo zakázat komukoli cokoli.

"Genocida!"

4. 6. 2014 / Karel Dolejší

Syrská občanská válka už má na svém kontě hodně přes 100 000 zabitých. Čas od času vybírám některou z humanitárních organizací pečujících o její beznadějné oběti a pošlu jí nějaký ten groš. Je to odpustek, samozřejmě, ale někomu přece trochu pomůže. A co lze dělat více? - Přes všechno je zřejmě odporný profízlovaný Asadův režim, režim klanu, který si jako budoucí vládce vytipovali už francouzští kolonialisté, stále menším zlem, než vítězství proti němu bojujících fanatiků, kteří by teprve rozpoutali skutečné peklo na zemi.

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Výzva nezávislých iniciativ ke krizi na Ukrajině

4. 6. 2014

tisková zpráva

S velikými obavami sledujeme události na Ukrajině, které přerostly ve vleklou krizi. Tato země není od nás příliš vzdálená a je obývána lidmi nám jazykově i kulturně blízkými. Navíc se zde nalézá početná komunita našich krajanů.

UKÁZKA Z NOVÉ KNIHY

Sametová revoluce: Kádrová práce

4. 6. 2014 / Oskar Krejčí

ŠOK│ Nakladatelství Professional Publishing připravilo k 25. výročí převratných událostí v Československu knihu známého politologa a bývalého poradce dvou předsedů federální vlády Oskara Krejčího. Tato kniha s jednoduchým názvem Sametová revoluce shrnuje a doplňuje vzpomínky a úvahy tohoto přímého účastníka předávání moci.

Kniha přináší osobní svědectví přímého účastníka převratných událostí, které před čtvrt stoletím vedly ke změně režimu v Československu. Protože se jedná o vzpomínání politologa, v knize je patrná snaha nalézt příčiny revolučních změn, ale i jejich důsledky směřující k dnešku. Dvacet pět let po revolučních změnách roku 1989 se autor pokouší připomenout konkrétnost událostí i emoce oněch dnů. Staví tak hráz legendám a mýtům... Konfrontuje čtyři představy o příčinách sametové revoluce – hrdinskou legendu, konspirační teorii, vize antropologických důvodů a      geopolitických příčin. Zásadním způsobem rozšiřuje soubor statí Pohled ze Strakovky, který Britské listy publikovaly v roce 2004 jako elektronickou knihu ve formátu PDF k 15. výročí převratu 1989.

Čtenářům Britských listů přinášíme ukázku z první a druhé části knihy Sametová revoluce a odkazy na dvě další kapitoly.

Pozvánka:

Palestina a Izrael: Demokracie, nebo apartheid? Nenásilné formy odporu, bojkot a občanská hnutí zdola

4. 6. 2014

Česká sekce Mezinárodního hnutí solidarity (International Solidarity Movement, ISM) a Matteo Lombardi si vás dovolují pozvat na přednášku a debatu věnovanou blokádě Gazy a životu mladých lidí v pásmu, bojkotu a dalším nenásilným kreativním způsobům vzdoru proti okupaci pod názvem "Palestina a Izrael: Demokracie, nebo apartheid? Nenásilné formy odporu, bojkot a občanská hnutí zdola". Akce se koná ve středu 4. června v Praze (Novotného lávka 5, Praha 1, místnost 217 od 19:00) a ve čtvrtek 5. června v Brně (Café Tři ocásci, Gorkého 37, Brno-střed od 20:00) a vystoupí na ní dva lidskoprávní aktivisté -- Palestinec Majed Abusalama z Gazy a Izraelec Ronnie Barkan z Tel Avivu/Jaffy. Pozvánka na web ZDE, na Facebooku ZDE (Praha) a ZDE (Brno). Vstup zdarma, pracovní jazyk angličtina. Akce je organizována za podpory Rosa Luxemburg Stiftung, Pražské školy alternativ, Casa per la Pace Milano a Palestinského klubu v České republice.

Nabídka postgraduálních stipendií na University of Glasgow

Taught masters scholarships at the University of Glasgow

3. 6. 2014

YOU CAN DO CZECH, POLISH, RUSSIAN, AND OTHER CENTRAL AND EAST EUROPEAN TOPICS WITHIN THIS PROGRAMME. JČ.

The School of Modern Languages and Cultures at the University of Glasgow is delighted to offer 8 fees-only taught masters scholarships available for study next academic year, 2014-2015. The scholarships are open to all and pay the full fees for UK/EU students or an equivalent reduction for non-EU students.

They may be used for one of the following taught postgraduate programmes:

MLitt in Comparative Literature, MLitt in Modern Languages and Cultures, MSc in Translation Studies: Translation & Professional Practice

Further information on our postgraduate programmes and how to apply may be found HERE

It is important to stress that language graduates also have the option of taking the Comparative Literature MLitt: it is not just or even primarily for students who have done Comp Lit at UG level but rather (and more importantly!) for students who have languages but wish to further their studies in intercultural or interdisciplinary ways.

Pozadí občanské války na Ukrajině

3. 6. 2014

Slyšel jsem o nějakém českém televizním kanálu, který by prý pro Ukrajince vysílal "pravdu". Je to směšné, když nedovedou pravdu říkat ani nám. Třeba když tvrdí, že Ukrajinci na východě jsou nějací hlupáci, kteří odporují vládě jen proto, že věří ruské propagandě. Ale řekněme si, proč tedy vlastně odporují? ptá se Vlastimil Podracký.

Pověšená babička pana prezidenta

3. 6. 2014 / Stanislav Křeček

Rozhodně se nemíním zabývat virtuální tragédií v rodině pana prezidenta, ale rád bych se šířeji zamyslel nad jeho nedávným výrokem o tom, že "mediální poprask" ohledně bydlení obyčejných lidí vypukne, "až se pověsí první babička, kterou majitel bytu vyhodil na ulici".

Zábřeh: Vyhazovat potraviny je v pořádku, jíst jídlo z popelnice je zločin

3. 6. 2014 / Pavel Houdek

Obávám se, že na rozdíl od Anglie je česká justice schopna dotáhnout případ do konce a pachatele po zásluze poslat za mříže... Pokud nebude na případ upřena pozornost veřejnosti tak, jako se to stalo v Anglii.

Britské listy před pár měsíci informovaly o případu, kdy anglická prokuratura chtěla stíhat pro vloupání muže, který si vzal z popelnice u supermarketu vyhozené potraviny. Trestní stíhání bylo (zřejmě i díky zájmu médií a veřejnosti) později zrušeno , když prokuratura došla k názoru, že jeho stíhání není ve veřejném zájmu.

Česká republika má nyní naprosto stejný případ. Informovala o něm v rámci svého PR Policie ze Zábřehu:

"Z trestného činu pokusu krádeže vloupáním jsou podezřelí dva muži ve věku 27 a 25 let. Ti dne 11. února po jednadvacáté hodině na ulici Kosmonautů v Zábřehu přelezli dvoumetrový plot v zadní části marketu Billa. Následně odcizili z kontejneru na odpad dva pytle s pečivem určeným na likvidaci. Dále balení sýra, uzeniny, ovoce a zeleninu. Muži opět přelezli oplocení a před prodejnou byli zadrženi hlídkou policie. Škoda, kterou způsobili, nebyla doposud stanovena."

Evropa čelí "kolosální humanitární katastrofě" uprchlíků, umírajících v moři

3. 6. 2014

OSN uvažuje o zřízení "záchytných středisek" pro imigranty v severní Africe a na Blízkém východě. Radikálně totiž rostou počty uprchlíků, kteří se zoufale snaží na vratkých bárkách překonat Středozemní moře a dostat se do Evropy. UNHCR, organizace OSN pro uprchlíky uvažuje o založení obřích středisek, která by zpracovávala žádosti přistěhovalců, v Egyptě, v Libyi a v Súdánu. Tamější úřady si stěžují, že Evropská unie problém "tváří v tvář kolosální humanitární katastrofě" ignoruje.

Činitelé OSN varují, že se do Evropy během letních měsíců pokusí dostat na nebezpečných lodích ze severní Afriky do Řecka a do Itálie statisíce osob. Z údajů pro první měsíce letošního roku vyplývá, že už došlo k podstatnému zvýšení počtu osob, které se z Afriky snaží dostat do Evropy.

Bydlení není zboží

3. 6. 2014

Sociálním demokratům: Nahoďte konečně nějaká systémová řešení nebo jdete definitivně od válu.

Chtěl bych reagovat na článek pana Stanislava Křečka. Chtěl bych k tomuto článku připojit návrh na řešení, které si myslím, že klasifikovat by šlo jako sociálně demokratické. Je to řešení, které se mi v hlavě rýsuje v úvahách, jak "změnit" - "reformovat" ekonomiku, tak aby nepožírala lidi, ale aby to nebyla násilná revoluce.

Ať přemýšlím jak přemýšlím, shledávám že primárním problémem napříč celou historií je NEROVNOST. A domnívám se, že to oč by mělo jít sociální demokracii v první řadě, by měla být regulace tak, aby jsme se rovnosti blížili. Odpusťte ty obecné plky, kdy tady jakoby objevuju znovu kolo. Předpokládám, že vnitřně každý z nás "levičáků" ví, že by to tak mělo být. Mám ale dojem, že sociální demokracie, je jediná, kdo to neví. Pan Křeček nechť mi odpustí, že to píšu zrovna k jeho článku, není to myšleno osobně, ale musí to už ven, píše čtenář Martin Ševčík.

NÁVRH NA ŘEŠENÍ BYTOVÉ KRIZE:

Jednou cestou k férovosti je zdanění nemovitostí

3. 6. 2014

Problém, které leží u kořenů složité bytové krize v Británii, je jednoduchý a zjevný. Je to absence zdaňování, píše George Monbiot v deníku Guardian.

Minulý týden byl poražen další rekord. Ceny nemovitostí v Londýně během dubna 2014 vzrostly o 4,2 procenta - byl to nejvyšší růst v britské historii. Mladí lidé se musejí stát otroky hypotéky po celý svůj aktivní pracovní život, aby hradili zisky těm, kdo nemovitosti získali první.

Jak konstatuje profesor Danny Dorling ve své knize All That is Solid (Tohle všechno je pevné): "Žádné jiné město v rozvinutém světě neobsahuje tak hlubokou - a prohlubující se - propast mezi bohatými a chudými." Žádné jiné město není obklopeno celým regionem, kde průměrná cena nemovitosti je vyšší než 200 000 liber, 6,6 milionů Kč. V Londýně ale žije největší počet lidí v chudobě ze všech měst v západní Evropě.

Kdepak (a čímpak) nám žije Parlament ČR?

3. 6. 2014 / Miloš Dokulil

Samozřejmě že především tento orgán funguje jako zákonodárný sbor. Snad si to zopakujme ještě jednou: jde o jeden ze základních sloupů moci ve státě, který má bdít nad harmonickým chodem života ve státě; a jenž má v případě potřeby zasáhnout zákonnými opatřeními, aby byla v nezbytných situacích navozena náprava a aby byl znovu nastolen v nutných případech žádoucí chod "věcí".

Europol, FBI a západní policie dočasně rozbily ničivou síť ruských hackerů

3. 6. 2014Britská policie varuje uživatele počítačů se softwarem firmy Microsoft, že mají jen čtrnáct dní na to, aby své počítače zabezpečili, než se ruská hackerská síť znovu obnoví.

Americké úřady jmenovaly ruského hackera Jevgenije Bogačeva jako tvůrce malwarového systému, jímž byly lidem po celém světě ukradeny miliony dolarů. Globální digitální policie oznámila, že se jim podařilo přes víkend ovládnout dvě počítačové sítě, které byly používány k zcizování informací o bankovních kontech a k vydírání vlastníků počítačů, jimž virus zašifroval jejich obsah. Znefunkčněno bylo malware Gameover Zeus, jehož prostřednictvím byly od nevinných uživatelů počítačů, od soukromníků i firem, odcizeny miliony dolarů. Úřady také neutralizovaly tzv. Cryptolocker, virus, který uživatelům zablokoval počítač, dokud za jeho odblokování nezaplatili výkupné, obyčejně ve výši asi 650 dolarů.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Kdo vládne - národní státy nebo globální korporace?

2. 6. 2014

Po celém světě sílí požadavky po národní autonomii. Obviňovány jsou menšiny, avšak hlavním viníkem je neoliberalismus, píše v deníku Guardian Gary Younge.

Když r. 2002 drtivou většinou zvítězil v Brazílii v prezidentských volbách Luiz Inácio Lula da Silva, byl zvolen na základě programu přerozdělování bohatství a boje proti chudobě. O rok předtím vypracovala jeho levicová Dělnická strana dokument s názvem "Jiná Brazílie je možná". v němž se argumentovalo: "Vzhledem k zahraničnímu dluhu bude nutné odmítnout dohodu s MMF, abychom osvobodili hospodářskou politiku od omezení růstu a na obranu hospodářských zájmů Brazílie."

O nepříliš hezké vizitce české akademické obce

2. 6. 2014 / Daniel Veselý

V pondělí odpoledne proběhla v prostorách Akademie věd ČR přednáška Noama Chomskyho s názvem What Can We Understand? ZDE před patrně "vybraným publikem". Následovaly otázky z publika a diskuse na prezentovaná témata: filozofie, lingvistika, kognitivní věda, biologie apod. Pár věcí, jež bych nečekal, mne ale při sledování záznamu skutečně zarazilo.

Jak jsem potkal Noama Chomského

2. 6. 2014 / Lukáš Stříteský

Těšil jsem se jeho na přednášku půl roku. Asi měsíc předem jsem si všiml, že Akademie věd oznámila termín 2. června, ve 14:00 na Národní třídě naproti Národnímu divadlu. Ani né týden před tím mi kamarádka z Filosofické fakultu poslala registrační formulář, který si pro velký zájem v Akademii narychlo vymysleli. Registraci prý potvrdí dva dny předem, což se nestalo. Psal jsem si s Chomským dříve, když jsem slátával článek o jeho poslední knížce. Teď už je ale pozdě se mu znova ozvat a poprosit ho, že bych stál alespoň někde vzadu přednáškového sálu. Zkusil jsem to, ale nic. Kamarádka to vzdala.

Od paviánů ke korytu a zpět

2. 6. 2014 / Lubomír Brožek

Opravdu pochází člověk z opice? A mohla by ta opice být třeba pavián?

dětská otázka

Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská blbost. To první ale není tak jisté.

Albert Einstein

Tam, kde je koryto svaté, je umožněno k němu přistoupit jen vyvoleným.

Jacob van Blom

Nedávno se mi dostal do ruky zajímavý článek o mentalitě paviánů (Svět objevů 5/14). Robert Sapolsky, polský neurolog, primatolog a světově respektovaný odborník na stres v něm popisuje své dlouholeté zkušenosti s těmito mimořádně agresivními, krutými a mstivými machistickými opicemi. Musím se přiznat, že mě až zamrazilo z myšlenky, která mě při čtení o paviánech mimoděk napadla. Jak jsme jim, my lidé, ve své nelidskosti někdy podobní.

Co čeští učitelé neznají: Skutečný sociální konflikt

2. 6. 2014 / Karel Dolejší

Učitelé v kanadské provincii Britská Kolumbie už rok bojují s místními úřady. Požadují, aby platy byly dorovnány na úroveň ostatních kanadských provincií. V lednu učitelé vyhráli u Nejvyššího soudu Britské Kolumbie proces, v němž šlo o ústavnost postupu vlády při zrušení některých ustanovení jejich pracovních smluv. Přesto spor pokračuje. Učitelé provinční vládu obviňují, že chce zničit státní školství, a vyhlásili stávku. Vláda jim za trest zakázala vstup do škol a omezila výplatu mezd...

Česká republika je obětí "zájmových" skupin

2. 6. 2014

Hana Marvanová: První věc, která se po mém příchodu na ministerstvo řešila a byl to i úkol vlády, bylo zabývat se problémem odměn advokátů v případě vymáhání pohledávek do 10 tisíc korun, a tedy i vysokých nákladů pro dlužníky. Jenže jsem se setkala s obrovským odporem advokátní a exekutorské komory na všech jednáních ve sněmovně včetně ústavně-právního výboru. Bylo to naprosto zjevné. A tyto komory oslovily paní ministryni a ta mě zkritizovala, že jsem jim nevyšla vstříc. Zjistila jsem, že vedení komor má obrovský vliv na legislativu ministerstva spravedlnosti.

Pracovníci ministerstva odmítli kooperovat na mém návrhu, aby razantněji snížili odměny. Na základě toho jsem navrhla odvolání dvou vedoucích úředníků. A to vzbudilo nelibost. Jenže právě proto se v minulosti nedařilo řešit byznys s dluhy a problémy s exekucemi. To není jenom záležitost politiků, ale také toho, že zájmové skupiny mají obrovský vliv na Ministerstvo spravedlnosti.

Zdroj: ZDE

Co by bylo kapánek kontraproduktivní...

2. 6. 2014 / Marek Řezanka

Předvolební plakáty mohou být inspirativní, a to nejenom pro umělecky nadané k dokreslování tykadel.

Není to tak dávno, co se ČSSD plácla přes kapsu, aby k tváři nebohého Jana Kellera (který podle svých vlastních slov těmito plakáty nadšen nebyl) přibyl slogan: "Chceme hrát v Evropě první ligu!" Bylo již ponecháno na občanovi, jak si toto sdělení vysvětlí.

Je totiž poměrně důležité, kdo vlastně onu pomyslnou nejvyšší soutěž hraje, o jaké trofeje soutěží -- a co se děje se sestupujícími.

NEJHLOUPĚJŠÍ VÝROK TÝDNE:

Proč chodí mladí lidé plavat? Aby přežili v konkurenčním prostředí...

2. 6. 2014

Pavel Pafko: Dnes je [na plovárně v Podolí] plno mladých lidí. Mám velkou radost, když je vidím. Všichni ti podnikatelé a manažeři si totiž uvědomují, že v konkurenčním prostředí přežijí jen ti, kteří nejsou nemocní. Když jste podnikatel a vypadnete z práce, je ohrožen váš byznys.

Zdroj: ZDE

Pozn. JČ: To už v ČR zpitoměli i doktoři? :(

Váňův sen - příběh Ukrajince

2. 6. 2014

Vanya's Dream from Ema Čulík on Vimeo.Váňa, Ukrajinec, jemuž ještě není třicet, si sbalil život do kapesníku a vydal se do velkého města, Petrohradu, ohniska kultury, tajemství a sdílených bytů. Jak se mu vede, poté, co se vydal za hvězdami směrem na sever? Najdeme skutečně na konci duhy magický svět? Režie Ema Čulík. Podrobnosti ZDE

Filmové "minute cakes" Emy Sibikin (Čulík) jsou ZDE

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za květen 2014

4. 6. 2014

V květnu 2014 přispěli čtenáři finančně na Britské listy bankovním příkazem celkovou částkou 33753 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v březnu 2014 částkou 3723,37 Kč. Příjem z reklamy byl v květnu 2014 celkem 20 651 Kč.

Zůstatek byl koncem května 2014 263 680,19 Kč, z toho částka na exekutorský projekt 166 375,59 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

33256