Jana Chalupová

JUDr. Jana Chalupová

sociální pracovnice, pracovala dlouhou dobu jako ředitelka odboru styku s veřejností Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, kde byla mimo jiné zodpovědná za agendu milostí, udělovaných prezidentem. Ten ji také navrhl jako kandidátku na ombudsmana.

Dnes pracuje jako ředitelka zaměstnanecké agentury Magistrátu hl. m. Prahy