5188

Michal Kuklík

Ing. arch. Michal Kuklík

Narodil jsem se v roce 1952.

Fakultu architektury pražské techniky jsem vystudoval po devíti letech úsilí s největšími potížemi.

Za socialismu jsem byl osm let úředníkem v přípravě investic. V mém posudku stálo "Politicky se chová krajně zdrženlivě. O společenské dění nemá zájem."

Od 1. března 1989 jsem bez práce -- nejprve krátce jako potenciální příživník, později déle jako aktuální nezaměstnaný.

Bydlím v paneláku v Plzni na sídlišti Košutka. Jsem úplně nemajetný, dříve sociálně potřebný (zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti), teď občan v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění zákona č. 165/2006 Sb.)

Trestně jsem bezúhonný.

Mé oblíbené rčení: "Už je pozdě. Je tu tma." Mám rád listopad a déšť.