Nový občanský zákoník:

Moderní kodex, nebo mrtvá vzpomínka na minulost?

1. 8. 2012 / Aleš Uhlíř

čas čtení 2 minuty

Od 1. ledna 2014 by měl nabýt účinnosti nový občanský zákoník. Jde o kodex vymykající se jakémukoli stručnému hodnocení. Z dosavadní úpravy soukromého práva nezůstane doslova kámen na kameni. Někteří jásají nad údajně geniálním dílem, jiní jsou opatrnější a část odborné veřejnosti vyjadřuje své nemalé obavy. Jako kodex soukromého práva jde o dílo zajisté monumentální. Skvěle by se s ním dalo kupříkladu demonstrovat pojetí soukromého práva, jak se vyvinulo od počátku 19. století, kdy vznikaly první civilní kodexy, dejme tomu do přelomu 19. a 20. století. Je to totiž dílo spíš historické, než norma, která by odrážela aktuální život a jeho potřeby.

Po 1. lednu 2014 zde nebude prakticky žádná použitelná judikatura, ta se bude teprve vytvářet, pokud kodex bude stabilní. To ale nelze očekávat, zcela jistě započne nekončící řada změn, jak se budou problémy s jeho výkladem a aplikací kupit.

Občanský zákoník se svými více než 3000 paragrafy je příliš kazuistický a tak se nelze divit, že taková koncepce pak mnohé poslance, jako např. znalce práva Marka Bendu svádí k návrhům dalších "vylepšení". Právní experti v parlamentu budou v tomto duchu jistě novelizovat jako na běžícím pásu.

Bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil velmi obhajoval úpravu, podle níž osoba, která od jiné osoby nabyla (v dobré víře) kradenou věc, se stala vlastníkem a nemusela věc vracet okradenému majiteli. Ten ať se obrátí s nárokem na náhradu škody na zloděje. Prý právní úprava obvyklá v jiných evropských zemích. Tento také právní expert však zapomíná, že odkazuje na právní systémy s vnitřní kontinuitou, kde se ke všem ustanovením soukromého práva dospělo nepřerušeným vývojem. Porušení staré zásady "nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet" bude v Česku úžasným pilířem pro další podvody a domluvené zlodějny. Ovšem pozor -- uvedené nebude platit absolutně, výjimkou bude prodej v obchodě. Tam kupující vlastnictví kradené věci nezíská. Vypadá to jako ušité na míru organizované zlodějně.

Nelze však zacházet do takových detailů. Zatím se rozbíhají různá školení, nabízená například hromadně advokátům. Třeba nechat si v jednom dni od 9 do 14 hodin za cca 3 500 Kč plus DPH (malé občerstvení v ceně!) odborně vysvětlit, co to je pacht, výprosa a další právní instituty vyhrabané z předminulého století. Lektoři, přednášející z papírů o věcech, které nikdy nezažili, s nimiž nemají žádné zkušenosti. Artikl zajisté dobře ve velkém prodejný zaměstnancům ve státní sféře.

0
Vytisknout
10519

Diskuse

Obsah vydání | 3. 8. 2012