Školství

Konečně školné - jenže k čemu je dobré?

15. 3. 2002 / Dominik Lukeš

Zavedení školného je jediným možným výsledkem současného směřování českých vysokých škol. V souvislosti se školným se ale často vyskytují velice mylné představy o jeho účelu a možném vlivu na kvali...

Studenti neprojevují zájem o znalosti

14. 2. 2002 / Jiří Tulka

Vážený pane Čulíku, četl jsem váš elaborát z 31. 1. 2002 a s mnoha věcmi tam souhlasím. Vaše názory jsou však poněkud jednostranné.Typické je, že se zabýváte ve své eseji jen otázkou hodnocení...

Známkování

1. 2. 2002 / David Bregar

Studoval jsem na Vysoké škole ekonomické. K mé spokojenosti byla většina zkoušek písemných. Pak jsem se dostal též na Právnickou fakultu, kde je skoro 100% zkoušek ústních. Na přednáškách několik...