Miloslav Štěrba

Nar. 1946 ve Svitavách.

Další bydliště: Salaš u Velehradu, Buchlovice, Boršice, Hluk, Brno, Krnov, Bruntál, Gottwaldov, Zlín

Pracoval jako: závozník, kulisák, inventurník, referent, vychovatel, učitel, šéf odboru radnice, OSVČ -- nyní.

Polit. aktivita: PO, ČSM, SVS, SSM -- přestávka -- OF, OH, SD, ČSSD, SPOZ. Dnes je občanem bez stranické příslušnosti.