Jan Motal

Autor je studentem rozhlasové a televizní dramaturgie na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie muzických umění v atelieru PhDr. Antonína Přidala, publikoval např. v časopise A-kontra a na internetu.

*1984 v Ostravě, ale nyní žije v Brně. V roce 2002 mu u Samizdatového nakladatelství občasníku jiné kultury Sluníčko vyšla sbírka nesoucí název Kocovina