Američtí obhájci lidských práv žalují psychology, kteří se podíleli na mučení

14. 10. 2015

Americká unie pro občanská práva (ACLU) podala žalobu na dva psychology, kteří prosazovali program CIA zaměřený na mučení tří vězňů. ACLU označuje program za "nezákonný a jeho metody za barbarské".

V prohlášení ACLU se tvrdí, že dva psychologové amerického letectva rozvinuli program CIA zaměřený na mučení. Žaloba se týká tří bývalých vězňů, kteří byli podrobeni výslechovým metodám vyvinutým zmíněnými psychology. Jeden z nich Gal Rahmán, zemřel na podchlazení v důsledku působení extrémně chladné vody.

Dva další, Sulejman Abdalláh a Muhammad Ahmed bin Súd, byli propuštěni. Zmínění vězni nikdy nebyli z ničeho obviněni.

"Tvrdili, že jejich program je vědecky podložen, bezpečný a vyzkoušený, ale ve skutenosti nic z toho nebyla pravda. Program byl nezákonný a jeho metody barbarské," tvrdí Steven Watt z lidskoprávního programu ACLU.

Psychologové James Mitchel a John "Bruce" Jessen vyvinuli pro CIA výslechový program založený na experimentech s "naučenou bezmocností" prováděných v 60. letech na psech. Podle obou psychologů lidé "psychologicky zničení" mučením a zneužíváním jsou neschopni čelit požadavkům na poskytnutí informací. Oba zmínění psychologové navrhli výslechové techniky, podíleli se na několika výsleších a dohlíželi na tento program.

Společnost Mitchell, Jessen & Associates v letech 2005-2009 získala od CIA 80 milionů dolarů, tvrdí senátní zpráva. Dalších 1-5 milionů dolarů společnost získala na ochranu své právní postižitelnosti.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4022

Diskuse

Obsah vydání | 16. 10. 2015