Je to hnilobná politická žumpa. Vy o tom nic nevíte, paní Vesecká?

18. 2. 2014 / Jiří Baťa

čas čtení 7 minut

Paní Renata Vesecká, bývalá nejvyšší státní zástupkyně, dnes advokátka, se pozastavuje a podivuje nad nejasnostmi a nelogičnostmi v případě obvinění bývalého premiéra vlády ČR Petra Nečase, ale také nad jinými skutečnostmi. (http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Vesecka-zminila-strasnou-vec-o-Istvanovi-k-obvineni-Necase-303985). S jejími názory lze do jisté míry souhlasit, přesto podle mého názoru lze konstatovat, že nás paní Vesecká tahá za nos. Ona totiž v té žumpě (rozuměj politické) byla také aktivní, jen se k tomu nehlásí a dává na odiv úžas, překvapení a nepochopení .

Paní Vesecká se pozastavuje např. nad skutečností, že lobbista Ivo Rittig, obviněný z praní špinavých peněz, nebyl vzat do vazby. Údajně o to pražští žalobci ani nepožádali, ačkoliv je u něj mnohem větší předpoklad, že se bude vyšetřování vyhýbat, případně odejde do zahraničí. Také prý nerozumí tomu, jak olomoučtí státní zástupci obvinění expremiéra Petra Nečase zdůvodnili. Podivuje se rovněž nad skutečností, že zatímco tři rebelové ODS nemohli být z rozhodnutí NS stíháni, P. Nečas stíhán být může.

Přiznávám, že kolem těchto lidí (a kauz) existuje řada otázek a otazníků, nicméně jsem přesvědčen, že vyšetřovací orgány vaří z té vody, kterou měly a mají k dispozici. Nebude ale od věci opáčit paní Vesecké, zda je přesvědčena, že to, co dělala ona ve funkci nejvyšší státní zástupkyně, bylo vždy čisté, jasné, nekonfliktní, nehodno kritiky, bez problémů, politického pozadí, neřku-li ovlivňování, když byla nakonec z funkce "odejita"? Je poněkud pokrytecké projevovat údiv nad prací lidí, kteří podle mého přesvědčení dělají to, co dělat mají, ale protože jde o případy politiků, které se od listopadu 89 dosud nedostaly na tapetu vyšetřovacích orgánů, jeví se tyto postupy některým lidem jako nestandardní, dokonce "hovadské a gestapácké, vyšetřované lidskými sviněmi", jak to vidí jeden z obviněných, kdysi "čistý a slušný", expremiér Petr Nečas.

Já rovněž mohu vyjádřit podiv nad tím, nad čím se paní Vesecká pozastavuje, protože mi její údivy přijdou jako by spadla z Měsíce když zjistila, jak to v Česku se spravedlností a justici chodí. Celá řada jejich otázek má logiku a své opodstatnění, ale vyjadřovat podiv nad pětadvacetiletými politickými praktikami , včetně těch v soudnictví či spravedlnosti, mi připadá poněkud abstraktní. Vždyť na těchto praktikách paní Vesecká dlouhou dobu participovala, konala a činila rozhodnutí a závěry a pojednou nad tím vším vyjadřuje údiv. Ona snad není schopna z toho všeho vyvodit odpovídající závěry? Nebo si snad máme zase myslet, že se někomu děje křivda? Apropó, těch křivd bylo za posledních několik let už spácháno nemálo včetně éry jejího působení ve funkci nejvyšší státní zástupkyně, ale o tom taktně mlčí.

Co je ovšem pozoruhodné, že kauzu paní Nagyové, dnes Nečasové, považuje paní Vesecká od počátku za nestandardní. Stejně tak je překvapena obviněním P. Nečase. Pozoruhodné však je, že stejný podiv, případně kritiku nevznáší v případě kauzy MUDr. Ratha (ČSSD) (a že on by měl o čem vyprávět a cítit se poškozen, např. presumpce neviny, neopodstatněně dlouhá vazba atd.). Je to snad proto, že Nečas, rebelové Fuksa, Šnajdr, Tluchoř (všichni ODS) patří do jiné ideologicky smýšlející kategorie? Začínám se obávat, že všechny kroky, které souvisí s nejvyššími pravicovými politickými špičkami, byly a jsou podle paní Vesecké chápány jako omyly, přešlapy, nesprávně chápány, nedomyšleny, nedotaženy či nedej bože nespravedlivě posouzeny.

Jak jsem již uvedl, má nebo může mít v mnoha pohledech či názorech pravdu. Jenže problém je v tom, že ta její pravda má pro ni samotnou pouze virtuální charakter. Nelze totiž nevidět, že jakkoliv měla a má možnost tyto negativní skutečnosti ovlivnit (byla jich svého času bezprostředně účastna), umí na ně pouze poukazovat. Stěží však bude asi schopna akceptovat svou pravdu a názory ve srovnání s pravdou a názory obyčejných lidí, resp. lidí z druhého břehu politické ideologie a to přesto, že jde o jedno a totéž, přičemž to není totéž. Hodnota její pravdy a názorů se totiž s těmi občanskými diametrálně rozcházejí.

Je toho skutečně mnoho, nad čím lze vyjádřit podiv, protože zatímco praktiky politiků za poslední léta jsou pro jedny přijímány jako standardními postupy, praktikami a zvyklostmi při  realizaci vysoké politiky (přesto, že jde z pohledu zákonů o podvody, čachry a lumpárny, které jsou páchány v jejich osobní prospěch), druhá strana to vidí a odsuzuje jako zcela evidentní nepravosti, nerespektování (vědomé) porušování zákonů a Ústavy, což poškozuje celou společnost. To vyvolává otázku, obecně zvanou: " A teď babo raď!" Tím ovšem tou bábou nemám na mysli zrovna paní Veseckou, protože její rady a názory, vzhledem k jejím podivům a nejasnostem, neradno je akceptovat. Hledat odpověď nebude zas až tak těžké. Chce to novelizovat zákony, zpracované (šité na míru) před dvaceti a více lety, eliminovat jednostranně výhodné standardy, praktiky a zvyklosti, vypracovat zákony, které budou upřednostňovat zájmy společnosti a občanů a tvrdě a nekompromisně trestat všechny, kteří se těmito zákony nebudou řídit. A bude vymalováno. Jenže k tomu musí být vůle politiků a při vědomí, že si tím sami na sebe šijí bič, nevím, nevím...?

Jedno je však nezvratné, česká justice a spravedlnost (a nejen to) není objektivní, nezávislá a apolitická, není bez různých korupčních, lobbistických nebo jiných vlivů. Stejně, resp. mnohem hůře je na tom dosavadní česká polistopadová politika, která je ve znamení proklamované pravdy a lásky, falešné demokracie, zneužitého liberalismu, dehonestace sociálních, kulturních, vzdělávacích a morálních hodnot a jistot. Politika, která se vezla na vlně populismu, individualismu, kariérismu, prospěchářství, zneužívání postavení, krádeží, podvodů, lží, zaprodanosti, finančních tunelů, arogantnosti, rektálního alpinismu vůči západním subjektům a především pohrdáním vlastním národem a jeho lidem. Jednou větou: byla a dosud to je hnusná, smradlavá, zahnívající politická žumpa. Kdo se nad tímto do očí bijícím stavem ještě umí podivovat, zaslouží zvláštní pozornosti. Zda nová koaliční vláda má účinné čerpadlo a prostředky k očistě, se teprve ukáže. Že je to žádoucí, není nutné zdůrazňovat.

0
Vytisknout
8800

Diskuse

Obsah vydání | 20. 2. 2014