Nejčtenější články za poslední rok

13.

Je nutné zakázat kamna na dřevo

16. 2. 2022

Británie: Pálením dřeva vypouštíme do ovzduší daleko více nebezpečných partikulátů než doprava  Podle revidovaných vládních údajů produkuje spalování dřeva v domácnostech více zneč...

18662

17.

Zmýlil jsem se, promiňte…

27. 2. 2022 / Václav Hořejší

Po řadu let jsem veřejně zastával názor, že obavy z Ruska jsou neoprávněné, že skutečným nebezpečím je NATO, které několikrát hrubě porušilo mezinárodní právo, že doutnající krize kolem Ukrajiny ...

16494

20.

Co když Putin nechce válku ukončit?

11. 4. 2022

Jeho definice  válečného úspěchu nebo neúspěchu se může od té naší velmi lišit "Konce války se dočkali jen mrtví." - PlatónNa Západě panuje an...

15640