Jan Mareš

Jan Mareš je studentem historie na FF UK v Praze, žije ale v současné době v Mnichově, kde poznává formy vzpomínání Němců vyhnaných po druhé světové válce ze Střední a Východní Evropy.