Ivo Bubeník

Ročník 1947. Střední vzdělání. Zajímá se o politiku, ekonomiku a historii čs.státu. Do roku 89 nestraník. Pak prošel několika nevýznamnými pol.stranami. Nyní nestraník. Žije a pracuje 35 let ve Zlíně, kde také celou dobu aktivně sportoval. Uznává švýcarskou přímou demokracii, kterou vícekrát navštívil, poprvé v roce 1987. V novinách (Ekonom, Rovnost, MFD, Nedělní Hlasatel) publikoval pár svých názorů až po listopadu 89.