Trumpův Bílý dům: Deportace na steroidech?

24. 2. 2017 / Daniel Veselý

čas čtení 3 minuty

Bílý dům hodlá podstatně rozšířit pravomoci ministerstva vnitřní bezpečnosti, aby mohl zvýšit počet agentů pohraniční stráže o 15 tisíc mužů a deportovat milióny imigrantů bez dokumentů. Podle nových pravidel by tak mohla být téměř každá osoba bez platných dokumentů zadržena a vyhoštěna, a to i v případě, že nespáchá žádný zločin. Ačkoli se Donald Trump nikdy netajil tím, že míní deportovat milióny „ilegálů“, méně známá je skutečnost, že již prezident Barack Obama během doby, kdy úřadoval v Oválné pracovně, nechal vyhostit rekordních 2,7 miliónu osob a svému nástupci přenechal rozsáhlý „deportační aparát“.

Bylo by ke škodě věci vnímat současný chaos v Bílém domě jako izolovanou událost, která postrádá své kořeny. Pokud odhlédneme od vyhrocené rétoriky Donalda Trumpa a jeho do nebe volajícího amatérismu, který může uvrhnout Spojené státy a svět do propasti, stávající prezident v řadě ohledů kráčí ve stopách svých předchůdců.

Třebaže mnoho pozorovatelů vnímá současné dění na americké politické scéně jako mocenský zápas mezi establishmentem (deep state) a „novátorským“ prezidentem, jen stěží lze konstatovat, že by byl Donald Trump a jeho věrní s establishmentem na kordy. Ba právě naopak – Trumpův tým v rámci „deep state“ nebezpečně posiluje šovinistické a xenofobní tendence, čímž zároveň akceleruje rozklad globálního establishmentu, a to represí na domácí půdě a agresivními postoji ve světě, jak ve své brilantní analýze argumentuje novinář Nafeez Mosaddeq Ahmed. Klíčový je přitom rozbor fenoménu Trump, neboť, jak míní Ahmed, ani jedna z frakcí „deep state“ nepochopila, že cesta z krize nevede přes neoliberální paradigma.

Vrátíme-li se k deportační mašinerii ve Spojených státech, která má být nyní rozšířena, jde o společné dílo republikánů a demokratů. I když primární iniciativa přišla od prezidenta George W. Bushe, jeho nástupce Barack Obama nechal vyhostit více osob než jakýkoliv jiný americký prezident. Donald Trump tedy zdědil deportační aparát, který míní agresivně posílit s tím, že v ohrožení se ocitne takřka každý „ilegál“ pobývající v USA. Jinak řečeno – Obamova administrativa v rámci deportačního mechanismu nastavila specifická pravidla, podle nichž nebyli perzekuováni lidé, kteří nespáchali žádný zločin, zatímco Trumpův kabinet tyto regule hodlá rozbít.

Nová opatření Bílého domu zahrnující detenci osob bez platných dokladů na delší dobu s nadšením přivítaly korporace GEO Group a CoreCivic, které spravují soukromé věznice, a na své si mají přijít i soukromí kontraktoři. Jak je vidno, Trumpův kabinet není ani v otázce kontroverzních deportací na kordy s privátním sektorem, který tvoří páteř onoho „deep state“.

Přitom existuje schůdná a humánní cesta, jak problém s téměř 11 milióny imigranty bez dokumentů vyřešit, aniž by američtí daňoví poplatníci museli sáhnout hlouběji do kapes. Americká vláda by měla těmto lidem umožnit získat americké občanství, neboť značná část z nich vykonává zaměstnání, o něž nemají rodilí Američané zájem. Spojené státy navíc v porovnání s 80. a 90. léty nečelí dramatické přistěhovalecké vlně, jež by mohla ohrozit jejich svébytnost. Není od věci zmínit, že lidé opouštějící země středoamerického regionu zamířili na sever často kvůli nestabilní situaci v jejich domovině, na které se podepsala drastická politika amerických vlád.

0
Vytisknout
5742

Diskuse

Obsah vydání | 28. 2. 2017