...horší, než třídní nepřítel

16. 4. 2014 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

Bylo nebylo, dozvěděl jsem se, že Technická univerzita v Liberci už nebude lákat ruské studenty - "s ohledem na současnou politiku Ruska na Ukrajině". V některých jiných textech k tématu, které se mi podařilo objevit, se tento krok označuje například také jako "podíl TUL na sankcích proti Rusku".

Vzpomněl jsem si na zmíněné opatření "uvědomělého" českého univerzitního managementu znovu, když jsem sledoval projev velitele probíhající vojenské operace na východě Ukrajiny generálporučíka Krutova. Krutov se včera vydal na východ země bojovat se zde přítomnými ruskými záškodníky, pakliže nesloží zbraně. Ještě předtím se k ukrajinské veřejnosti, ale zejména k oněm Rusům a ruskému vedení, obrátil s proslovem, v němž je oslovuje "drazí ruští bratři" a opatrně a ze široka vysvětluje, co se může stát, pokud dojde k nevratným krokům a začne opravdu "plnotučná" válka. A dodává, že má (coby bývalý důstojník sovětské zpravodajské služby) v Rusku řadu přátel, zrovna tak, jako velkou rezervu vůči současným úřadům v Kyjevě, ale že by se nakonec mohlo stát, že se oba národy začnou nenávidět, pokud se politici v Moskvě rozhodnou špatně a on bude muset jako voják jednoduše splnit svou povinnost.

Popravdě netuším, jaké konkrétní nebezpečí od ruské vlády aktuálně hrozí Technické univerzitě v Liberci, ale myslím, že nejspíš nebude tak docela srovnatelné s výzvami, jimž čelí generál Krutov. (Abych si představil, jaké si TUL tímto krokem případně plní povinnosti, na to mi skutečně rozum nestačí.) A přesto to vypadá, jako by ukrajinskému generálovi na dobrých vztazích s Rusy záleželo o dost více, než českým vysokoškolským byrokratům, jimž se tak nanejvýš může stát, že se o jejich studenty z Ruska začne nakonec zajímat kontrarozvědka.

Na tom by ovšem nebylo nic divného. Je dávno na mnoha případech doloženo, jak Moskva dlouhodobě využívá jakékoliv sportovní, kulturní, obchodní či studijní výměny ke zpravodajským cílům. Ale jedna věc je uchazeče o studium prověřit, nelze-li jinak, a druhá věc uplatňovat princip kolektivní viny.

Protože pokud se TUL obrací zády k ruským studentům, uplatňuje vůči nim princip kolektivní viny. Provinili se podle ní tím, že se narodili jako Rusové. To je postihuje jako kletba, připisuje se jim zodpovědnost za činy jejich vlády až do pátého kolena. Sankce TUL jsou tak mnohem horší, než sankce evropské nebo americké, protože ty se primárně aspoň zaměřují na osoby, které nesou odpovědnost za určitou státní politiku, která byla mezinárodním společenstvím odsouzena.

Tak si to představte: Jste třeba mladá/ý ruská/ý absolvent/ka střední školy z chudších poměrů někde mimo metropoli, ovšem nadaná/ý v technickém oboru, kde není na překážku poněkud nižší zásoba kulturního kapitálu. Máte kritický názor na politiku své vlády na Ukrajině a víte, že zejména v maloměstských poměrech dříve nebo později, pokud nebudete zticha, skončíte s osvědčenou nálepkou предатель. Začnete tedy hledat, kde byste mohli studovat, než se to doma třeba trochu uklidní - a zjistíte, že alespoň jedna česká vysoká škola o vás nestojí prostě proto, že jste se narodili v Rusku, ačkoliv jste si chtěli vybrat zemi s blízkým jazykem. Co si asi tak pomyslíte?

Nejhorší škody, které Evropa ve dvou světových válkách utrpěla, nebyly možná nutně ztráty na životech a majetku. Šlo také o zpřetrhání staletí trvající kulturní výměny, čehosi kdysi zcela samozřejmého. I obyčejný chudý tovaryš chodil "na zkušenou" do zahraničí a nikdo mu v tom v nejmenším nebránil. Díky nepřetržitému kontaktu různých kultur mohli existovat lidé s doopravdy evropským kulturním rozhledem, znalostí několika dalších národních literatur, atd. Když však končila poslední studená válka, bylo v celé této zemi skutečných Evropanů možná jen několik desítek. Cítí snad někdo "vlasteneckou povinnost" znovu přesekávat společenské kontakty a znovu nás odizolovat, byť tentokrát směrem na východ?

Nově navrhovaná ruská kulturní politika se prý nakonec nebude točit kolem teze, že "Rusko není Evropa", protože se veřejnost k takovému vymezení postavila nepříznivě. Nevím jak vy, ale já si myslím, že je to jasný signál neochoty ruské veřejnosti odříznout se od Západu, byť je k tomu Kremlem důrazně ponoukána.

Někteří ovšem Rusa od ruské vlády zřejmě nedokáží odlišit a hrají tak s naší národní budoucností ruskou ruletu...

0
Vytisknout
13062

Diskuse

Obsah vydání | 18. 4. 2014