Není nad svobodné, demokratické volby, v tomto případě prezidenta!

16. 11. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 7 minut

Říká se, že máme svobodu a demokracii. Podotýkám, že se to říká, nebo alespoň se nám to tak ústy politiků podsouvá, ne-li tvrdí . Mnozí to dokonce tvrdí často a dostatečně důrazně. Jenže je tomu skutečně tak? Každý o tom víme své, zvláště co se týká voleb. Poslední byly ty krajské a do senátu, parlamentní (dříve či později) nás teprve čekají. Ptám se, jsou či byly opravdu demokratické? Svobodné ano, protože občan buďto jde volit a volí koho chce, nebo volit nejde. Je to jen na něm, jak se rozhodne.

Tady je ale první problém. Pokud jde volit skutečně volí, koho chce? Zvláště, jsou-li kandidáti předem nadiktováni politickými sekretariáty či jinými vlivnými kruhy? Vždyť nebýt této "diktatury" shora, tedy politických stran, jména kandidátů by byly zcela jistě jiné, vzešlé z řad občanů.

Ale takto? Je sice pravda, že volič nemusí s navrženými (předem nadiktovanými) kandidáty souhlasit, může či nemusí je volit. Ale tady nejde o to, koho může volit a koho ne, tady jde o to, kdo a jak byl na kandidaturu nominován a ty teprve volit či nevolit. Že to není (nejsou) kandidát(i) z řad občanů, je nabíledni. Takže o nějakých svobodných a demokratických volbách nemůže být řeč. Pojďme však dál.

V lednu příštího roku nás čekají prezidentské volby, na rozdíl od těch údajně dřívějších "demokratických" bude nastávající volba prezidenta "přímá". Jak ale přímá, jak svobodná a demokratická, když již pro kandidaturu na post prezidenta jsou stanoveny nerovné podmínky a kritéria, odporující svobodným a demokratickým volbám občanů. Podmínky, kritéria a limity, které již předem omezují možnost kandidatury kteréhokoliv občana, který (kromě základních podmínek, t.j čs. občanství a věku) se na to cítí, nebo který může být občany navrhován. Jak moc mohou být takové volby svobodné a hlavně demokratické, když se pro každého kandidáta stanoví, že

za a) musí získat 50 tisíc podpisů pro podporu jeho kandidatury,

za b) musí mít podporu v poslanecké sněmovně nebo v senátu, pokud se jedná o kandidáta z řad těchto lidí a

za c) musí dodržet limitovaný rozpočet na prezidentskou předvolební kampaň a sní spojenou politickou mašinerii, končící v řádu milionů korun!

To znamená, že kandidovat na post prezidenta není v možnostech svobodné volby toho kterého občana, ale zase jen pod vlivem mocných či bohatých, tedy privilegovaných občanů, potlačující možnost, resp. právo občana si navrhnout kandidáta z řad obyčejných občanů, protože zde nejsou zajištěny rovné podmínky všem občanům. Stačí se podívat do seznamu stávajících kandidátů abychom seznali, že tam není jediný "člověk z lidu", tedy kandidát, navržený samotnými občany, protože kandidáti navrhují sami sebe, nebo je zase navrhuje nějaká profláknutá partaj (jmenovat snad nemusím).

Chápu, že by se za "jistých" rovných podmínek mohli o kandidaturu na post prezidenta ucházet také lidé, jejichž předpoklad postoupit do dalších vylučovacích kol by byla nejen nereálná, ale že by to diskreditovalo význam kandidatury na funkci prezidenta, protože nelze vyloučit extrémy a zneužití nominace kandidátů některými skupinami lidí nebo jednotlivců. Tomu ovšem lze předejít konstrukcí selekce, tj. síta, kterým by musel ten který kandidát projít. To jsou však už jen nepodstatné detaily, protože stávající volební systém je takovým možnostem na hony vzdálený.

Vrátím-li se k průběhu stávajících praktik volby prezidenta, pak mi ale není zcela jasné, proč vůbec mají občané volit prezidenta, když stávající postup různých předepsaných postupů eliminuje přímou účast a vliv voličů na kandidaturu kandidujících.

Současný systém vygeneroval 11 kandidátů na funkci prezidenta tím, že mj. nesplnili některou z výše uvedených podmínek. Jsou snad tyto podmínky považovány za volby? Jistě ne, je to jen selekce, která má údajně oddělit "zrno od plev", resp. zmenšit počet kandidátů. Pokud se ještě v průběhu "prověřování" údajů a dat na podpisových arších zjistí nedostatky není vyloučeno, že nezůstane žádný kandidát. Znamená to, že volby prezidenta nebudou?

K tomu samozřejmě nelze dojít, protože u nás to nedovolí čestnost, poctivost a spravedlnost, kterými je dnešní politické garnitura "pověstná" a o tom přece nelze vůbec, ale vůbec pochybovat, že? Pan kandidát P. Sobotka např. odmítl možnost svého zvýhodnění před těmi, kteří museli pro kandidaturu získat min. 50 tisíc podpisů, protože "tak prý jsou nastaveny zákonné podmínky" a o nemá důvod o své výhodě pochybovat.. On má vůbec svérázný postoj ke své kandidatuře, protože pokud by jej nenavrhlo hejno modrých ptáků, ani ve snu by jej nenapadlo kandidovat, protože on by do toho své peníze "nedal ani náhodou"! Proto volám hurá, volte P. Sobotku (na předsedu Klubu důchodců)!

Pokud by, podle mého soudu, měly být volby skutečně svobodné a demokratické (zde se již pohybuji ve sféře sci-fi), mělo by se o přihlášených či nominovaných kandidátech skutečně hlasovat, tedy volit v předkolech tak, aby se vygenerovali jedinci k postupu do dalších kol až do počtu, který by přivedl kandidáty "do finále".

Mám tím na mysli systém podobný např. kvalifikaci na mistrovství světa ve fotbale či jiném sportu. Máme k tomu vytvořeny relativně dobré podmínky existencí krajů, ve kterých by bylo možno z řad občanů navrhnout "iks" kandidátů, v závislosti na počtu obyvatel. Ti by pak byli postupně vyřazováni až do zmíněného semi a finále. Z finále by pak vzešel nový prezident.

Jsem si vědom, že jsem se nechal poněkud (ne-li příliš) unést, protože takový způsob voleb by byl zřejmě (nebo zcela určitě) značně nákladný, pokud by nebyl realizován elektronickou cestou. A také, za současné legislativy a vládnoucího (zkorumpovaného) politického systému nereálný.

Nicméně tím chci naznačit, resp. zpochybnit, že proklamované svobodné a demokratické volby prezidenta (event. parlamentní volby) jsou svobodné a demokratické! Ale také, že by to šlo jinak, aby ta proklamace byla naplněna. Blýská se sice na časy, ale bouřka je ještě hodně daleko. Snad nebude dlouho trvat a pořádné bouřky na politické scéně se brzy dočkáme. Je k tomu již dost hodně nakročeno.

0
Vytisknout
3796

Diskuse

Obsah vydání | 16. 11. 2012