Oddlužení dle insolvenčního zákona

16. 11. 2012

Ráda bych informovala čtenáře Vašeho serveru, že je možné situaci, kdy je na Vás uvalena exekuce řešit zákonným způsobem a to podle insolvenčního zákona. Níže je popis podmínek insolvenčního zákona.

Institut oddlužení dle insolvenčního zákona je určen pro dlužníky-nepodnikatele, kteří jsou schopni svým nezajištěným věřitelům (bez zástavy na majetku) jednorázově nebo ve splátkách po dobu nejdéle 5 let uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek.

Možnost oddlužit se poskytuje dlužníkovi druhou šanci tak, že po uhrazení alespoň 30 % závazků (příp. méně, pokud věřitelé souhlasí) je dlužník osvobozen od placení zbytku závazků, píše Martina Melicharová.

Insolvenční řízení přináší dlužníkovi, který se doslova "utápí" ve svých dluzích, nejednu výhodu. Pokud chce dlužník řešit svoji napjatou situaci, má možnost podat k soudu insolvenční návrh, na jehož základě soud přezkoumá dlužníkovu situaci a na základě příslušných podkladů vyhlásí úpadek.

Podání insolvenčního návrhu (což může být realizováno dlužníkem, ale též kterýmkoli věřitelem) může být za dané situace tím nejlepším řešením.

Doručením tohoto návrhu k soudu je insolvenční řízení zahájeno, soud vydá vyhlášku o zahájení řízení a zveřejní ji v insolvenčním rejstříku, který je volně přístupný na internetu. V tomto okamžiku se dlužník může přestat obávat příchodu exekutora a nátlaku věřitelů, protože zveřejnění v inslovenčním rejstříku má ten účinek, že zablokuje jeho věřitele a ti už nadále nemohou vymáhat jeho pohledávky exekucí.

Dlužníkovi bude přidělen insolvenční správce, který provede soupis jeho majetku, zjistí jeho věřitele, kteří musí přihlásit své pohledávky ve lhůtě 30 dní od povolení oddlužení.

Insolvenční návrh může zpracovat každý sám nebo může zvolit možnost si nechat insolvenční návrh zpracovat odbornou firmou, která se touto problematikou zabývá.

Já pracuji pro firma Abivia s. r. o. www.abivia.cz, která má přes 3.000 klientů po celé České republice, kterým pomohla.

Při spolupráci s odbornou a důvěryhodnou firmou je samozřejmě větší garance úspěšného schválení insolvenčního návrhu při využití zkušeností firmy.

Ing. Martina Melicharová, 739 020 384

Pasteurova 10, 779 00 Olomouc

melicharova@abivia.cz

http://www.insolvence.cz

http://www.abivia.cz

0
Vytisknout
4417

Diskuse

Obsah vydání | 16. 11. 2012