Odstupte!

17. 1. 2012 / Ilona Švihlíková

čas čtení 2 minuty

Vážené dámy, vážení pánové,

Hovořím zde za občanskou iniciativu Alternativa Zdola a obracím se se svou interpelací na ministra financí Ing. Miroslava Kalouska.

Vážený pane ministře,

Sestavování rozpočtu a vůbec úvahy o "odpovědném hospodaření" českého státu pod Vaším vedením dlouhodobě trpí řadou zásadních chyb -- tak zásadních, až se nutně musí vkrádat myšlenka, že jde o záměr, nikoliv o odbornou neznalost.

Vaším hlavním cílem v bývalé vládě bylo ukázat, jak báječně fungují reformy. Stačí vzpomenout na vskutku rekordní rok 2008, kdy se Vaše Ministerstvo financí "spletlo" v odhadu ekonomického růstu o devět(!) procentních bodů, což nemá obdoby nikde na světě. Již tehdy bylo jasné, že k vyrovnanému rozpočtu se v českých podmínkách NELZE proškrtat, a tak se uměle nadhodnocoval růst, "aby to tak nějak vyšlo."

Stejně účelově postupovalo Vaše ministerstvo u rozpočtu na rok 2012, kdy vláda počítala nominálně s růstem 5,2% (!), reálně 2,5%. Vzhledem k drastické škrtací politice vlády, a tomu odpovídajícímu vývoji na trhu práce a mezd je také naprosto udivující, že v návrhu vláda počítá s růstem domácí poptávky o 2%.

Neméně fascinující je sledovat, jak se deflátor HDP "nějak sám od sebe" stane pod měsících poklesu náhle kladným a to dokonce ve výši 2,6%.

Zkrátka se nelze zbavit dojmu, že zadání znělo: schodek musí být tolik a tolik, doplňte údaje HDP a ostatního tak, aby nám to vyšlo. Na papíře.

Navzdory tomu, že Vaše přímo působení v letech 2008-2010 se "přičinilo" o 1/3 (!) -- tedy půl bilionu -- veřejného dluhu, stále hovoříte o nutnosti "nezadlužovat budoucí generace." Vy sám jste pachatelem největšího dluhu v dějinách samostatné ČR.

Nyní situaci pro změnu dramatizujete a chcete používat "ostré škrty" namísto škrtů tupých. Skutečný záměr Vaší politiky skrytý za frázemi o zodpovědnosti je zřejmý: nechat vyhladovět určitou část veřejného sektoru a hned je tu "argument" pro to, aby se zavádělo školné, zvyšovaly poplatky u lékaře, privatizoval důchodový systém atd.

Vaše politika, kdy na straně jedné zvyšujete degresivní daně, které dopadají nejvíc na ty nejchudší a na straně druhé rušíte daň z dividend jasně vypovídá o tom, v čí prospěch jsou tyto reformy prováděny a komu se za ně chodíte zodpovídat.

Opakovaně jste prokázal svou neschopnost řídit finanční hospodaření českého státu.

Vyzýváme Vás proto: Odstupte!

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Mluvčí občanské iniciativy Alternativa Zdola

0
Vytisknout
12129

Diskuse

Obsah vydání | 19. 1. 2012