Linda Sokačová

Je absolventkou magisterského oboru sociologie a sociální politika na FSV UK. V současné době působí jako projektová manažerka v neziskové organizaci Gender Studies, o.p.s.. Nepravidelně přispívá na feminismus.cz a do dalších internetových i tištěných médií včetně odborných periodik, zaměřených na sociologii, podílí se na analytických pracech a přednáší na téma rovných příležitosti a postavení žen ve společnosti.