Tomáš Fiala

Tomáš Fiala, vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK. Je odborným asistentem na ketedře demografie VŠE v Praze, členem České demografické společnosti, České statistické společnosti, Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, Společnosti pro trvale udržitelný život a občanské iniciativy ProAlt.