Tomáš Svoboda

Narodil se 24.9. 1985. Studuje druhým rokem Filosofickou fakultu UK obor filosofie. Má rád všechny druhy vína a českou poezii 20. století.