Jiří Patermann

Autor studuje průmyslové inženýrství na Fakultě managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v Šumperku.