Zuzana Pinčíková

Autorka je absolventkou studia archivnictví na FiF UK v Bratislavě.