Zakažte neonikotinoidy!

16. 7. 2014

čas čtení 2 minuty

Vyberte si. Budete stát a čekat, jestli kategorie silných pesticidů vyráběných firmami Bayer a Syngenta, přivede celé ekosystémy do nicoty, nebo přerušíte jejich používání, než budou provedeny náležité testy? Přírodní svět versus dvě chemické firmy: Je tak těžké se rozhodnout?, píše v Guardianu George Monbiot.

Článek publikovaný v posledních týdnech ukazuje, že neonikotinoidy, pesticidy, o nichž se má za to, že zabíjejí nebo zmrzačují včely, mají podobný účinek na většinu života na Zemi - a mohou být novým DDT. Na zemi i ve vodě zřejmě tyto neurotoxiny degradují celé potravní řetězce. Byly povoleny předtím, než proběhly dostatečné testy, a nyní jsou nejpoužívanějšími pesticidy na světě. Teprve začínáme chápat, kam jsme se to dostali.

Studie v časopise Nature minulý týden ukázala silnou korelaci mezi koncentracemi neonikotinoidů a úbytkem ptactva jako jsou vlaštovky, skřivani, strnadi, kormoráni, špačci a pěnice. Nemůže dokázat kauzalitu, ale byla elegantně navržena tak, aby vyloučila konkurenční faktory.

Překotný úbytek hmyzu způsobovaný neonikotinoidy je nejjednodušším a nejzřejmějším vysvětlením, protože všichni zmínění ptáci při výživě mladých závisejí na hmyzu. Kde docházelo k masivnímu používání chemikálie, populace ptactva se snižovala o 3,5% ročně; kde tomu tak nebylo, držela se. Za takových okolností to nebude dlouho trvat a zůstane nám svět bez zpěvného ptactva.

Další studie říká, že rezidua neonikotinoidů byla nalezena ve všech vzorcích půdy, které výzkumníci odebrali: Tyto chemikálie jsou vysoce persistentní. Zemědělcům jsou prodávány coby precizní a přesně zaměřené, pouze 5% jich je absorbováno rostlinou; zbytek se vsakuje do půdy s potenciálně smrtícími účinky na zvířenu, která udržuje její strukturu a úrodnost.

Jsou také rozpustné ve vodě. Nedávné studie ukazují na kolaps diverzity a množství bezobratlých organismů ve vodě vytékající z farem, kde jsou používány neonikotinoidy. Jepice a chrostíci, kteří mají zásadní význam pro přežití mnoha vodních ekosystémů, jsou zvlášť zranitelní.

Další nová studie předkládá přesvědčivé důkazy spojující tyto chemikálie se syndromem zhrocení včelstev: Náhlým zmizením včelích kolonií, které nyní ohrožuje živobytí včelařů v USA. Polovina včelstev vystavených neonikotinoidům během jediné zimy zmizela; ale žádné z ostatních.

Celosvětová kontaminace bez rozlišení hubící divoké živočichy, včetně těch, na nichž závisí zemědělství: To jsou nálezy analýzy 800 vědeckých studií, které byla právě také publikována. O kolik jasnější má být ještě celá záležitost, abychom se dokázali správně rozhodnout?

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
9402

Diskuse

Obsah vydání | 18. 7. 2014