Dadateror? Obyčejný fašismus

26. 11. 2013

Dokumentace k útoku v Tranzitdisplay 19. 11. 2013, kdy trojice útočníků fyzicky napadla Jaromíra Typlta při jeho hudebně básnickém vystoupení. Typlt nechal fyzický útok, politicky motivovaný jeho nezájmem o umělou indoktrinaci kulturní sféry, proběhnout -- a pokračoval v programu, jako by se nic nestalo. Útočníky tak svou záviděníhodnou chladnokrevností odzbrojil a zesměšnil.

První výhrůžky

T. Schejbal Jaromíru Typltovi na e-mail, 31. 9. 2013
Ahoj,
všechno psaní je svinstvo a tys nikdy neměl nic společného s politikou a angažovanou poezií. Právě proto ti píšu, abych si s tebou domluvil místo a čas setkání, abychom si vzájemně rozbily držky.
Mediální diskuse jsou k hovnu, řešme konflikt rimbaudovsky, přímodemokraticky, proletářsky, třídně. Pořádná bitka, krev a hovna.
S antiimpresionistickým pozdravem
Tomáš Schejbal

T. Schejbal Bruno Solaříkovi na FCB, 21. 10. 2013
Bruno Solarik, napiš mi na (...), vysvětlíme si to z prosta do prosta, po dělnicku, ručně stručně. To je tvůj úkol. Nebo si o tobě máme myslet, že seš srab, umíš prosazovat své názory jen v textech a bojíš se modřin? Že seš srab jako Typlt?
Ondřej Slačálek: Tomáši, opakovanej vtip není vtip. Neser, nebo Dolejší zas napíše nějaký článek o rudém teroru... Ale o to ti vlastně asi jde, že... 

T. Schejbal na FCB, 31. 10. 2013
...všem Typltům, Typltíkům, Typltíčkům i Solaříkům vzkazuji: poezie bude buď angažovaná, nebo nebude vůbec! A pro Typltíčka mám zvláštní vzkaz: uvidíme se v prosinci a společně budeme vyvolávat v život Andreje Ždanova! O tom, co je krásné, rozhodujeme my, strana! Die Partei, die Partei, die Partei hat immer recht!!! ["Strana jen, strana jen, strana jen vždy pravdu má!!!" (přebásnil BS).]

Den před útokem

Z veřejného profilu T. Schejbala z 18. 11.:
Tak co? Opijem se v úterý v Tranzitdisplay nebo ve středu v kavárně Potrvá? [Místo dalšího vystoupení Jaromíra Typlta - (pozn. BS).] A přijde mi fandit nebo podpořit Jan Kubíček, nebo nám do ringu hodí bílý ručník ideový strůjce Ondřej Slačálek? Hodilo by se mi úterý, protože ve středu mám přes den volno, a co vy?
Tomáš Schejbal: Jaromír Typlt - póza a poezie
Tomáš Schejbal: Vyznání prosťáčkovo (text z blogu JT)
Jan Kubíček: Tak to úterý by asi šlo.
Jan Kubíček: A půjdeme tam obdivovat umění, nebo ztropit nějaký skandál? Já jen abychom nebyli trapní.
Ondřej Slačálek: Být trapní? to se vám dvěma stát nemůže 
Tomáš Schejbal: Půjdeme vytvořit umění tím, že ho zničíme: dáme Typltovi pěstí do spánku - bez komentáře, beze slov, bez hnutí brvou - a zase půjdeme
Tomáš Schejbal: ale ondřej prý bude válčit radši jen v alarmu, protože kvůli jednostranné intelektuální činnosti má chatrnou tělesnou konstrukci.

Z veřejného profilu J. Kubíčka z 18. 11.:
Mé dnešní dialogické jednání s Ivan Vyskočil bylo o tom, že v současném světě má člověk jen dvě možnosti: být buď pitomec nebo šílenec. Jiné cesty není.
Pak jsou tady ještě umělci, kteří se snaží vytvořit iluzi, že je možné být šílenec a přitom zůstat konformní. A právě proto se musejí stát prvním objektem dadateroru.
Přijďte zítra na umělecký večer do Tranzit display! http://www.tranzitdisplay.cz/cs/node/898

Po útoku

J. Kubíček 20. 11. 13
DADA 2013 -- Jaromír Typlt se dopustil umění, a proto včera v Tranzit display dostal do držky. Od Tomáš Schejbal obdržel facku fyzickou a ode mě sémiotickou: "Druhý bod manifestu DADA 2012: Kdo se dopustí umění, dostane do držky."

Další výhrůžky

T. Schejbal Adamu Drdovi 22. 11. 2013:
Čest práci soudruhu Adame,
vyhlásili jsme nemilosrdný boj dominantnímu polistopadovému diskurzu a jeho hlídacím psům v různých sférách debaty: poezie, literatura, publicistika, politika etc. Jako první padl za oběť našeho sémiotického teroru a pedagogické šikany básník Jaromír Typlt, bránící umění a apolitickou škrabošku postkomunismu a l'artpourl'artismu.
Chtěl jsem se s ním domluvit na pořádné chlapské bitce mezi čtyřma očima na nějakém místě. Ale odmítl, takže nám nezbylo, než se vydat na jeho vystoupení, kde skrze něj dostal políček celý polistopadový diskurz i celé umění.
Ty, jako agresivní antikomunistické hovado bez formálního vzdělání, které sis nahradil diskusemi se svým konzervativním tchánem, jsi další na řadě v seznamu lidí, které je třeba pedagogicky zšikanovat.
S tebou se ale nechceme symbolicky fackovat. Chceme pořádnou bitku s pěstma, kopancema a hbitými údery.
Musím tě ale předem upozornit, že se mýlíš. Jsme agresivní hovada stejně jako ty, ale s hipsterskou, nikoli náckovsko-komoušskou mentalitou. Jsme pouhým zhmotněním futuristicko-stalinsko-maoistických démonů, které vyvoláváte. Bereme vás za slovo. Chcete Stalina? Tady ho máte. Ty chceš agresivní, totalitární nacisticko-komunistická hovada. Dostaneš je.
V případě zájmu si vyměníme telefonní čísla. Navrhujeme rozbít si držky v Riegerových sadech.

T. Schejbal Bruno Solaříkovi 23. 11. 2013:
Dobrý den, mohl byste prosím podat na PČR trestní oznámení, případně podat žalobu? Nás deprivanty z SA totiž už může zastavit jedině soud nebo šest měsíců až tři léta, ať už v nápravně-výchovné instituci nebo psychiatrické léčebně.
Jsem nemocný člověk a nemohu se zaručit za své další jednání, takže také nikdo nemůže tušit, jestli se někdy objevím na vašem veřejném vystoupení.

FCB 23. 11. 2013
Tomáš Schejbal Dobře, příští jsou na řadě člověkotísnisti, ty mě už taky dlouho serou. Kdo z vás chce bejt první na řadě? Snad ne král bastardů Tomáš Hirt z katedry antropologie FF ZČU v Plzni? Bůh odpouští, já ne.
Na to už se mě ptal Švehla z Respektu, s někým bych si určitě dal betl, ale ještě nevím, jestli by to byl Adam Drda nebo jeden konservativec, jehož jméno nebudu z konspiračních důvodů prozrazovat. Prostě: hájíte režim, který nás prekarizuje a ekonomicky vydírá, tady máte přes držku.
Karel Kouba mě totiž varoval, aby Drda nestřelil mě, tak přemýšlím...

(Sestavil Bruno Solařík)

0
Vytisknout
7881

Diskuse

Obsah vydání | 27. 11. 2013