MŽP konečně posuzuje energetickou koncepci. Petr Nečas to dříve označil za "lunetický nápad"

27. 5. 2013

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva Sdružení Arnika, Hnutí DUHA, Greenpeace, Calla, Centra pro dopravu a energetiku, Ekologického právního servisu a Zeleného kruhu

Ekologické organizace dnes předkládají vlastní návrhy pozitivního řešení, požadují porovnání různých variant a odstranění již dříve zjištěných závažných nedostatků vládního návrhu

pondělí 27. května 2013 Ministerstvo životního prostředí začalo posuzovat vliv návrhu Státní energetické koncepce na životní prostředí. Ekologické organizace varují před tím, aby šlo pouze o formální proces s předem daným závěrem. Trvají na tom, aby ministerstvo v souladu se zákonem zajistilo porovnání různých variant koncepce a výběr nejlepší z nich. Proto dnes podají i své vlastní pozitivní návrhy řešení. Současně trvají na odstranění nejvážnějších nedostatků koncepce, na které ve svých připomínkách již v loňském roce upozornilo 3.700 občanů.

Ekologické organizace dnes podají Ministerstvu životního prostředí dva vlastní návrhy energetické koncepce ČR Chytrá energie a Energetická (r)evoluce, které vznikly v loňském a předloňském roce ve spolupráci se zahraničními experty. Jedná se o konkrétní, důkladně propočítané návrhy na reformu české energetiky, jejichž realizace by zajistila dostatek energie pro všechny české domácnosti, srazila jejich účty a současně snížila závislost naší ekonomiky na devastující povrchové těžbě uhlí, nebezpečných jaderných elektrárnách i ruské ropě a plynu.

Ačkoli veřejné posouzení koncepce je podle zákona povinné, premiér Nečas jej před časem označil za "lunetický nápad" a ministerstvo průmyslu jej víc než půl roku odkládalo. Posouzení možných dopadů na životní prostředí (tzv. SEA -- Strategic Environmental Assessment) je dalším krokem zákonného procesu, na jehož konci bude moci teprve vláda koncepci schválit.

Materiál připravený Ministerstvem průmyslu má podle ekologických organizací řadu závažných chyb. Především nepracuje dostatečně s potenciálem energetické efektivity a nerespektuje potřebu výrazného snížení emisí skleníkových plynů kvůli riziku globální změny klimatu. Předpokládá také masivní finanční podporu kontroverzních projektů, jako jsou nové jaderné reaktory nebo spalovny nevytříděného komunálního odpadu.

0
Vytisknout
3723

Diskuse

Obsah vydání | 28. 5. 2013