Mezinárodní konference na téma obchodování s lidmi přivedla do Prahy stovku odborníků

24. 4. 2013

čas čtení 2 minuty
Tisková zpráva La Strada ČR

Jak a zda se v Evropě postihují novodobé formy otroctví -- na tuto otázku se snažila najít odpověď mezinárodní konference, která přilákala do Prahy stovku odbornic a odborníků. Konference proběhla ve dnech 22.--23. dubna 2013 a představila mimo jiné závěry tříletého projektu organizace La Strada ČR, o. p. s., Ministerstva vnitra ČR a Justiční akademie.

"Mezi hlavní překážky, proč se v České republice nedaří postihovat obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování, patří mimo jiné nejasný výklad pojmů nucené práce a jiné formy vykořisťování. V tomto směru se může Česká republika inspirovat rozsudky nizozemských soudů," říká Michal Šmíd, autor komparativní právní analýzy, která byla v rámci konference představena. I přes tyto výzvy se podařilo za uplynulý rok poprvé v České republice odsoudit tři případy tzv. "novodobých forem otroctví". "Obchodování s lidmi bývá označováno jako trestná činnost s vysokými zisky a nízkými riziky. Tyto tři pravomocné odsuzující rozsudky vnímáme jako první vlaštovku, která by mohla určit směr dalších kauz, s nimiž se v každodenní práci setkáváme," dodává Irena Ferčíková Konečná, ředitelka organizace La Strada ČR.

Dle zprávy Eurostatu, vydané v dubnu tohoto roku, bylo mezi lety 2008--2010 identifikováno 25 % osob obchodovaných za účelem pracovního vykořisťování (oproti 62 % obchodovaným za účelem sexuálního vykořisťování). Údaj vychází ze skutečně evidovaných případů institucí členských států EU. Oproti tomu nejnovější studie Mezinárodní organizace práce z roku 2012 hovoří o údaji, kdy je globálně 68 % případů nuceného pracovního vykořisťování oproti 22 % nucené prostituce. Tento údaj může mimo jiné svědčit o tom, že se v praxi nedaří osoby obchodované za účelem pracovního vykořisťování dostatečně identifikovat.

0
Vytisknout
3139

Diskuse

Obsah vydání | 24. 4. 2013