Svatá prostoto!

6. 7. 2014 / Lenka Procházková

čas čtení 12 minut

Dnes 6. července od 16 hodin se u sochy Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze konalo shromáždění, které svolaly občanské iniciativy. Kromě fotografa z ČTK neprojevila o tuto akci zájem žádná média. Projevy účastníků, zachycené našimi kameramany, budeme po zpracování rozesílat nezávislým internetovým serverům. V příloze zatím posílám text svého příspěvku. Další budou následovat, píše Lenka Procházková.

Pravdu nelze vlastnit. Pravdu lze hledat, vnímat, obhajovat. Pravdu lze milovat, ale i nenávidět. Pravdu je možné skrývat, zakazovat, popírat, ale nikoliv zničit.

Asi také znáte legendu o stařence, která přinesla ke kostnické hranici Mistra Jana otýpku klestí. "Svatá prostoto!" povzdechl prý odsouzený. Krátce před tím Mistr Jan naposledy odmítl odvolat svou kritiku církve a zachránit si tím život. Podle svědectví na něm nebyly patrné sebemenší pochyby, nebylo vidět žádné zaváhání, do poslední chvíle při exekuci zpíval. Zřejmě to byl odraz hluboké jistoty a víry v to, že pravda nezaniká tak, jako její nositelé, že pravda není materie, jejíž popel odnesou vody Rýna, že pravda zůstává s živými a pro živé, a přes propast času dál spojuje lidi, neboť člověk nebyl zrozen ke lži a k pokrytectví ale naopak ke stálému odporu vůči nim.

Tenze ve Svaté zemi závratným tempem sílí

5. 7. 2014 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Mohou současné násilnosti v Izraeli a na jím okupovaných teritoriích, které vypukly v reakci na usmrcení tří izraelských mladíků dosud neznámými pachateli, zažehnout třetí intifádu, nebo jsou vhodnou příležitostí pro Tel-Aviv přitáhnout otěže nekonečné okupaci a pro jednou vyřídit předáky Hamásu? Znepokojivé otázky a obtížné odpovědi.

Menzelovi Don Šajni: Moudrý, zralý, chytrý a hluboký film

5. 7. 2014 / Jan Čulík

čas čtení 9 minut

Velmi příjemným překvapením byl na letošním karlovarském filmovém festivalu nejnovější film režiséra Jiřího Menzela Don Šajni (2013), na němž scénáristicky spolupracovala i spisovatelka a kritička Tereza Brdečková. Menzel v poslední době především pracuje v divadle a tento film je otevřenou a energickou poctou opernímu divadlu -- které je pro Menzela v tomto filmu metaforou vysokého, tedy objevného, originálního a autentického umění jakéhokoliv druhu.

Sommerová ve filmu o Kubišové připomněla, že v šedesátých letech byla v Československu svoboda

5. 7. 2014 / Jan Čulík

čas čtení 6 minut

Poněkud tradičně, totiž chronologickým způsobem, se rozhodla Olga Sommerová strukturovat svůj nový film o zpěvačce Martě Kubišové Magický hlas rebelky. Film je především cenný archivními záběry z šedesátých let, které dokumentují, což bývá dnes zapomínáno, anebo záměrně potlačováno, že Československo v šedesátých letech bylo zemí svobody a bouřlivého, originálního uměleckého vývoje, jaký česká společnost pak už nezaznamenala nikdy. Archivní záběry videoklipů zpívající Marty Kubišové ze šedesátých let jsou samozřejmě stylově poplatné tedejší éře i tehdejším, na dnešní poměry poněkud šokujícím zvyklostem (v jednom klipu z šedesátých leth zpívá Kubišová v plavkách, a je to nepříjemně voajeristické), jenže kontrast mezi uměleckou kvalitou toho, co vznikalo tehdy a co vzniká dnes, je nesrovnatelný. Smutně v tom smyslu vyznívají ukázky z dnešní inscenace, na níž se podílí dnešní, zestárlá Marta Kubišová - s tím, co vznikalo v šedesátých letech se to nedá srovnávat, ani co se týče kvality hlasu zpěvačky tehdy a dnes, ani co se týče kvality dnes prezentovaných děl.

O sterilním životě pražské kavárenské obce

5. 7. 2014 / Jan Čulík

čas čtení 9 minut

Režisérka Jitka Rudolfová se pokusila svým filmem s poněkud konjunkturálním názvem Rozkoš natočit film o sterilním životě současných pražských kavárenských povalečů, tzv. intelektuálů z umělecké, především filmařské a podnikatelské společnosti. Film je tak trochu potvrzením tvrzení zlých jazyků, které poukazují na to, že současní čeští filmaři v podstatě moc netuší, co se v širší české společnosti děje, protože jsou uzavřeni ve své pražské kavárenské středostavovské bublině, kde se neděje nikdy nic, žije se jim dobře a nesmírně se nudí, protože ztratili smysl života. Rozkoš není zdaleka prvním postkomunistickým českým filmem na toto téma, a zřejmě proto, že ho natočila žena, hlavním tématem jsou opět nemožní a nepoužitelní muži, často sukničkáři.

Tradiční svátky a krize perspektiv

5. 7. 2014 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Často se mi zdá, že stále více podceňujeme roli času, který ničí všechno mělké, dobové, okamžité a jako vítr odkrývá z nánosu písku hlubší základy ze skály. Vzdorovat času totiž znamená velké úsilí a velkou kontinuitu, což není možné na úrovni jednotlivce, ale musí se vztahovat k celku dané civilizace a jejích dějin. Připomínat si význam věrozvěstů Cyrila a Metoděje nebo Jana Husa, to je vracet se k tomuto celku a hodnotit lidský život z jeho perspektivy.

Hus v roce 14

5. 7. 2014 / Marek Řezanka

čas čtení 5 minut

Tento příspěvek, který zazní v neděli od 16:00 na Staroměstském náměstí na akci věnované uctění odkazu Mistra Jana Husa, nazvané: Penězi, majetkem, pravdu a víru nenahradíš. Akce se účastní několik iniciativ, např. Ne základnám, Stop církevním restitucím či Hnutí za Přímou Demokracii.

Bez jediného roku si připomínáme šestisté výročí upálení reformátora, pedagoga, kněze a kazatele, Mistra Jana Husa. Šest set let je poměrně dlouhá doba. Má nám středověký myslitel, pedagog a kazatel v jedné osobě ještě co říci? V čem je pro nás po takové době jeho odkaz stále aktuální? Přímo nesmrtelným se stal jeho boj proti pokrytectví, proti tomu, co bychom dnes označili jako "dvojí metr".

K státnímu svátku: Zpráva o smrti Mistra Jana Husa

6. 7. 2020 / Petr z Mladoňovic

čas čtení 8 minut

Než mu však dali na hlavu pro posměch papírovou korunu, řekli mu mezi jiným: ,,Odevzdáváme duši tvou ďáblu.'' A on sepjav ruce a pozdvihnuv oči k nebi pravil: ,,A já ji odevzdávám nejmilostivějšímu Pánu Ježíši Kristu''. A uzřev onu korunu: ,,Pán můj Ježíš Kristus pro mne bídného ráčil nésti korunu trnovou, mnohem tvrdší a těžší, nevinně jda na smrt nejpotupnější; a tak já bídný hříšník tuto korunu, mnohem lehčí, byť potupnou, chci nésti pokorně pro jeho jméno a pravdu.'' Byla pak ta papírová koruna kulatá, skoro loket vysoká, a na ní byli namalováni tři hrozní ďáblové, jak chtějí zmocniti se duše a rozsápati ji drápy. A na té čepici byl nápis s označením jeho viny: ,,Toto jest arcikacíř.'' I řekl král: vévodovi Ludvíku, synu Klema bavorského, který před ním stál slavnostně drže zlaté [říšské] jablko s křížem: ,,Jdi, přijmi jej.'' A onen syn Klemův převzal Mistra a dal jej do rukou pochopům a vedl na smrt.

Dramatickým předchůdcem moderních novinářů se stal při kostnickém procesu s Mistrem Janem Husem Petr z Mladoňovic [nar. kolem 1390], který se účastnil kostnického koncilu jako tajemník pana Jana z Chlumu. Pětadvacetiletý tajemník si pečlivě zaznamenával všechny podrobnosti a napsal o procesu s Janem Husem asi stopadesátistránkovou zprávu, která se zachovala ve dvou verzích, v češtině a v latině. Přinášíme poslední část závěrečné, velmi dramatické kapitoly v moderním překladu. Svou živostí a věcností připomíná současnou televizní reportáž. Až do Bílé hory se tato kapitola četla v českých protestantských kostelích na svátek Jana Husa namísto evangelia. V Husovi se střetl ve své rané formě moderní, pluralistický relativismus a právo na individuální úsudek a názor s monolitní hegemonií středověké, totalitní praxe.

Mocní skrývají svou minulost

5. 7. 2014

čas čtení 1 minuta

Evropský soud nedávno rozhodl, že občané mají právo žádat firmu Google, aby z vyhledávání odstranila materiál o nich. Na základě žaloby jednoho Španěla soud vydal verdikt, že Google musí na žádost evropských občanů z vyhledaných výsledků odstranit "neadekvátní, irelevantní nebo už nerelevantní data".

Deník Guardian nyní dostal od Googlu informaci, že z jeho vyhledaných výsledků bylo odstraněno šest článků, které někdy vyšly v tomto listu. Deník varuje, že jistě bude následovat mnoho dalších článků, protože se bohatí a mocní jedinci budou snažit odstranit z internetu informace o svých poklescích.

Tři z těchto odstraněných článků se týkají bývalého fotbalového rozhodčího skotské první ligy Dougieho McDonalda, o němž bylo zjištěno, že lhal ohledně důvodů, proč určil penaltu při zápase Celtic proti Dundee United. Reakce na tento skandál vedla k jeho rezignaci na funkci rozhodčího. K incidentu došlo velmi nedávno, v roce 2010! Nyní byly informace o něm z historie vyhledávání odstraněny.

Další odstraněné články jsou z roku 2011, je to článek o francouzských úřednících, kteří vyráběli umění na poznámkových bločcích post-it a článek z roku 2002 o právníku, který čelil procesu za jeho údajný podvod, když usiloval o zvolení do britské Law Society, a seznam článků mediálního komentátora deníku Guardian Roye Greensladea. Guardian nedostává vysvětlení, proč jsou jeho články z vyhledávače odstraňovány. Dodává, že je zjevné, že Google články z vyhledávače na základě rozhodnutí evropského soudu odstraňuje neochotně, a že by měla vzniknout diskuse o tom, zda články, které jsou odstraňovány, jsou skutečně už "irelevantní".

Podrobnosti v angličtině ZDE

5. července si připomínáme Mezinárodní den družstev vyhlášený OSN

5. 7. 2014

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva

Mezinárodní družstevní den se slaví každoročně první sobotu v červenci. Cílem dne je zvýšit povědomí veřejnosti o družstvech, prezentovat úspěchy a hodnoty mezinárodní solidarity, ekonomickou efektivitu družstev, principy rovnosti a družstevní demokracie, jakož i myšlenku světového míru.

Vyhlídky ukrajinského průmyslu

5. 7. 2014 / Erik Odvářka

čas čtení 7 minut

Nedávné podepsání asociační dohody mezi Ukrajinou a EU se neslo ze strany prezidenta Porošenka ve znamení očekávaných hlubokých reforem a transformace ukrajinské ekonomiky. Ponechme stranou minulá účinkování Porošenka jako ministra zahraničí za Juščenka a následně ministra ekonomického rozvoje za Janukoviče, kdy měl nepochybně široké spektrum příležitostí prokázat své reformátorské sklony. Pravděpodobné zrušení dohody o volném obchodu mezi Ruskou federací a Ukrajinou, proklamované ruskými politiky stejně jako představiteli ruského federálního celního úřadu, může společně s podkopáním vojensko-technické spolupráce fatálně ohrozit stabilitu ukrajinské ekonomiky na mikro i makroekonomické úrovni.

Příliš hlučný ústup ze světel ramp

5. 7. 2014 / Marek Řezanka

čas čtení 21 minut

Jako černý humor dnes může působit samotným Fukuyamou opuštěná teorie, že "liberální demokracie" znamená "konec dějin".

Žijeme naopak v době velmi dynamické, v době, kdy neoliberalismus s rachotem naráží na své vlastní limity a otřásá se v základech. Otázka, zda je demokracie slučitelná se stávající fází kapitalismu, je čím dál tím více aktuální.

Podívejme se, jak je na tom v současnosti základna neoliberalismu. Jakými proměnami Spojené státy americké procházejí -- a co lze od nich do budoucna očekávat?

Obamova administrativa diskutuje o tom, zda změnit postoj k Asadovi

4. 7. 2014

čas čtení 3 minuty

Teď když americká i syrská vláda bojují proti radikálům z organizace Islámský stát v Sýrii a Levantě, která nedávno vyhlásila "kalífát", kulhající americké úsilí o svržení prezidenta Asada se dostalo do ještě větších potíží. V Obamově administrativě nyní probíhá boj o to, zda by USA neměly uzavřít de facto spojenectví s režimem v Damašku s cílem bojovat proti ISIL a dalším sunnitským extrémistům v regionu.

ANALÝZA MEZINÁRODNÍCH SOUVISLOSTÍ

Jak se rodí Putinův bumerang

6. 7. 2014 / Jan Campbell

čas čtení 23 minut

Pro ujasnění: bumerang v tomto článku označuje dosažení právě opačného účinku, než jakého člověk chtěl a snažil se usilovně dosáhnout.

I tady jsou USA se svým postojem k přírodě, environmentalismu a všemu živému dobrým příkladem. Například vysoušení amerických bažin v době kolonialismu mělo mimo jiné za následek záplavy, užívaní prostředku DDT jako pesticidu ukládalo jedovaté látky v tělech ptáků, které je zabíjely. To bylo tenkrát.

Dobový citát jako by byl napsán dnes: Zpěvy staré Číny Bohumila Mathesia

4. 7. 2014 / Zdeňka Petáková

čas čtení 4 minuty

Vezmete-li do ruky tři útlé a krásně podle návrhu Františka Muziky graficky zpracované svazky Zpěvů staré Číny, vydané v letech 1947 a 1949 a projdete jimi, na první pohled vás zarazí kontrast doslovů. Ty dva z roku 1947 (Zpěvy staré Číny a Nové zpěvy staré Číny) nesou pravdu, jak ji z celého srdce a talentu hledal, nacházel a sděloval čtenářům překladatel, Bohumil Mathesius.

Obamův carterovský moment

4. 7. 2014 / Karel Dolejší

čas čtení 6 minut

Spojené státy už v polovině června částečně evakuovaly personál velvyslanectví v Bagdádu, nicméně většina z 5 000 zaměstnanců v zemi zůstala. Část personálu sice odjela na konzuláty do Irbílu a Basry, i to však měl být pouze "malý počet". Předpokládejme tedy, že jen v Zelené zóně v Bagdádu se nyní nachází kolem 4 000 amerických civilistů. Celkově jich je v Iráku nepochybně mnohem více, třebaže odjíždějí; povinnou evakuaci totiž nikdo nenařídil. Nedávno publikované údaje hovořily ještě o nějakých 28 000 Američanech v Iráku.

Východní Ukrajina: Plán B, čili "bomby"

4. 7. 2014

čas čtení 3 minuty

Tanky, houfnice, bitevní letouny - vládci v Kyjevě používají těžké vojenské vybavení ve snaze vytlačit separatisty z Ukrajiny. Jejich hlavním cílem je obnovit kontrolu na hranicí s Ruskem.

Romantika interbrigád?

4. 7. 2014 / Karel Dolejší

čas čtení 9 minut

"Z jakéhosi důvodu byli všichni nejlepší matadoři fašisté."
George Orwell: Hold Katalánsku

Nikolaj Mališevskij, běloruský ultranacionalista velebící pravoslaví, napsal pro ruský konzervativní thinktank Fond strategické kultury článek s názvem "Интербригады на Донбассе: «Как в Испании в 1936-м -- только добровольцы!»" (Interbrigády na Donbase: Jako ve Španělsku v šestatřicátém - pouze dobrovolníci!). V zavedené linii kremelské propagandy je konflikt na východě Ukrajiny prezentován coby pokračování 2. světové války, jíž se ovšem v Rusku říká Velká vlastenecká.

Vyjádření Zeleného kruhu k neplnění Aarhuské úmluvy ze strany ČR

4. 7. 2014

čas čtení 1 minuta

Aleš Ziegler ze Zeleného kruhu se dnes vrátil z konference signatářů Aarhuské úmluvy v Maastrichtu a komentuje konferencí schválené závěry vůči České republice:

"Naše země čelí velkým potížím na mezinárodní úrovni kvůli tomu, že české zákony nedávají lidem dostatečnou možnost účastnit se rozhodování o stavbě chemičky či skládky. Setkání signatářů Aarhuské úmluvy v Maastrichtu potvrdilo, že Česká republika neplní tuto klíčovou mezinárodní smlouvu o přístupu k informacím, rozhodování a soudům. Vláda po dva roky zcela ignorovala doporučení právních expertů a ekologických organizací. Teprve poté, co Evropská komise pohrozila ztrátou evropských fondů, chystá návrh legislativních změn. Ten ale řeší pouze část výhrad. Ani tento návrh (novela EIA v meziresortním řízení) totiž nenaplňuje práva všech lidí, kteří v místě plánované velké stavby bydlí. Nezajišťuje ani práva veřejnosti v řízeních o záměrech s menšími dopady na životní prostředí. V ignorování svých mezinárodních závazků tedy česká vláda hodlá pokračovat."

Kontakt: Aleš Ziegler, ales.ziegler@zelenykruh.cz

Index společenské prospěšnosti psa

3. 7. 2014 / Pavel Gajdošík

čas čtení 4 minuty

Když Svobodní čerstvě oznámili, že do boje o pražské zastupitelstvo na podzim potáhnou kromě "okamurovského" návrhu na zavedení "lidového veta" i s ideou zrušení podle nich diskriminačních poplatků za psa, na internetu to vyvolalo bouřlivé reakce, v nichž sice převažoval názor, že jde o laciný populismus a za město znečišťující psy by se mělo naopak platit víc, ale ozvali se i zástupci slušných majitelů městských čtvernožců, kteří namítali, že oni po svých miláčcích vždy vzorně uklízejí, a proto je ten poplatek diskriminuje skutečně.

Světová zdravotnická organizace svolala mimořádné zasedání kvůli epidemii eboly v Africe

3. 7. 2014

čas čtení 1 minuta

V Akkře v Ghaně jednají ministři zdravotnictví z 11 afrických zemí ve snaze zvládnout smrtící a zhoršující se epidemii eboly. Dosud bylo tímto virem nakaženo 763 osob a 468 z nich už zemřelo. Většina případů se vyskytla v Guinei, kde epidemie začala, avšak nyní se rozšířila i do Libérie a do Sierra Leone a stala se dosud největší epidemí eboly, k níž kdy na světě došlo.

Světová zdravotnická organizcae varuje, že je zapotřebí "drastických" akcí s cílem virus zlikvidovat a zajistit, aby se nešířil do dalších zemí v regionu.

Britský premiér chce "zachránit svět":

Cameron chce přimět farmaceutické společnosti, aby začaly vyvíjet nová antibiotika

3. 7. 2014

čas čtení < 1 minuta"Bez naléhavé, koordinované akce mnoha institucí a jedinců, směřuje svět do éry bez antibiotik, kdy běžné infekce a malá zranění, která byla vyléčitelná po dlouhá desetiletí, budou zase zabíjet," varoval DFr. Keiji Fukuda ze Světové zdravotnické organizace. "Důsledky budou zdrcující."

Potíž je, že farmaceutické společnosti nevyvíjejí nová antibiotika, protože to pro ně není finančně zajímavé. Ve snaze zabránit bakteriím, aby se antibiotikům přizpůsobovaly, lékaři je začali předepisovat méně, a tak antibiotika přestala být pro farmaceutické firmy lukrativní. Britský premiér David Cameron se rozhodl najmout Jima O'Neilla, bývalého hlavního ekonoma z finanční firmy Goldman Sachs jako předsedu týmu mezinárodních expertů, kteří by zkoumali "selhání trhu" v případě antibiotik, vznik bakterií odolných antibiotikům a zneužívání antibiotik po celém světě. Podrobnosti v angličtině ZDE

Sedm poskytovatelů internetových služeb žaluje britskou výzvědnou službu za masové špehování občanů na internetu

3. 7. 2014

čas čtení < 1 minuta

Sedm poskytovatelů internetových služeb z různých zemí světa podalo oficiální stížnost na britskou špionážní monitorovací službu GCHQ za to, že použivá "malware" k pronikání do jejich sítí.

Stížnost od sedmi organizací ze šesti zemí - Velké Británie, Holandska, Spojených států, Jižní Koreje, Německa a Zimbabwe posiluje tlak na brtitskou vládu poté, co whistleblower Edward Snowden odhalil, že americké a britské špionážní organizace masově špehují uživatele internetu.

Stížnosti sedmi poskytovatelů směřují k vyšetřujícímu tribunálu, zvláštnímu soudu v Londýně, který hodnotí stížnosti na špionážní organizace a zneužívání dohledu nad občany vládnmi institucemi. Většina slyšení tohoto tribunálu se odehrává tajně.

Podrobnosti v angličtině ZDE

"From Russia with Love". Anatomie jednoho režimu

2. 7. 2014 / Veronika Sušová-Salminen

čas čtení 16 minut

O ruském politickém systému či "putinské suverénní demokracii" se většina dozvídá útržky z médií, které jsou potom interpretovány do jednoho monolitu "nedemokratického Ruska" či "autoritářského Ruska". Rusko dnes plní stránky novin především jako zdroj negativních zpráv, přesto o něm víme poměrně málo. Vnitřní dynamika režimu, jeho sociální a demograficko-sociální zázemí a konečně i kulturní zdroje a tradice zůstávají bez mediálního zájmu.

Romové už nejsou považováni za lidi

2. 7. 2014

čas čtení < 1 minuta

Když jsem minulý týden otevřel Noviny jihlavské radnice, nemohl jsem ani věřit vlastním očím. Z uvedené ankety vyplývá, že pro dotazovanou mládež nejsou Romové už ani lidmi. Jsou pouze něčím, co lidi obtěžuje. Velmi zajímavé je, že prevence toho, co respondentům vadí, se ocitla na zcela opačném konci hodnocení.

Netroufám si na rozbor toho, co způsobuje tento stav. Upřímně řečeno, když se projdu po Jihlavě, chápu, že slabomyslní jedinci mohou dospět k zjednodušeným závěrům. Ovšem od oficiální tiskoviny radnice bych to skutečně nečekal, píše čtenář, který si nepřál být jmenován.

Robert Fisk: Je to o koloniích, které Izrael buduje na arabském území

2. 7. 2014

čas čtení 3 minuty

Tři izraelští teenageři usmrcení Palestinci. Zlovolné, kruté, neodpustitelné. Pravda. Nejméně 37 libanonských dětí usmrcených Izraelem. Politováníhodné, nešťastné, ale nakonec za to mohou "teroristi". Nepravda. Vyvraždění dětí v Qaně v Libanonu r. 1996 - byli mezi 109 civilisti, které usmrtilo izraelské ostřelování tábora OSN - bylo válečným zločinem. Válečným zločinem, je nutno dodat, je i vražda tří izraelských teenagerů.

O životě v ČR a v Rusku

2. 7. 2014 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Zajímavý názor jsem vyslechl v úterý večer od kohosi relativně zkušeného ohledně toho, zda je příjemnější žít v Rusku či v České republice. Bylo mi řečeno, že život v Rusku pro normální lidi naprosto svobodný, více než život v České republice, protože Rusko je sice teoreticky svázáno množstvím byrokratických a svobodu omezujících zákonů a nařízení, ale ty nikdo nedodržuje a jejich dodržování nikdo nekontroluje. Rusko je podle názoru tohoto svědka také daleko otevřenější, aspoň v kruzích, v nichž se pohybuje, a netrpí tolik rasismem, xenofobií a sebestředným zápecnickým postojem, jakého jsme prý skoro všude svědky v České republice. Názory případných extremistů, i těch blízkých vládě, se v běžném životě prý neprojevují, a v žádném případě v Rusku široce neexistuje ošklivý antiislamismus, jakého jsme svědky v ČR, kde většina Čechů žádného muslima v životě neviděla, ale dobře ví, že muslimové jsou "vrazi".

Informace, že se obyčejní Rusové cítí v Rusku svobodně, navzdory oficiálně existujícímu množství zákazů, je možná hlavním důvodem pro Putinovu popularitu. Zaujalo mě, že ačkoliv je Petrohrad oficiálně baštou tažení proti "homosexualismu", v Ermitáži se tam právě koná mezinárodní výstava Manifesta, kde můžete zhlédnout i lesbické obrazy, jako je tento, zaznamenávající sex mezi dvěma ženami.

Překvapení: Muslimové jsou taky lidi

2. 7. 2014

čas čtení 65 minut

Šokující je přesvědčení některých Čechů, kteří v životě nepotkali jediného muslima, že jsou to všechno "zloduši" a "vrazi". Uvažoval jsem o tom, když stojí vedle mě muslimové v Británii ve veřejné dopravě, nebo mě obsluhují v bance, v supermarketu či v restauraci. Zřejmě bych měl vytáhnout samopal a postřílet je, že? Zmínil jsem se o iracionální nenávisti některých Čechů vůči muslimům v britské společnosti, Britové se smáli. Přítomen byl jeden britský podnikatel, jehož podnik před několika lety zachránil před bankrotem cílenou investicí islámský podnikatel - nic z toho neměl, jen prostě pomohl. (JČ)

Níže přinášíme kapitolu o muslimech z čtivého románu Johna Lanchestera Chceme to, co máte vy, o životě v dnešním Londýně - v obří multikulturní metropoli. Knihu doporučujeme, je zábavná i informativní. Recenze Jana Čulíka je ZDE

Ruští piloti nad Irákem?

2. 7. 2014

čas čtení 2 minuty

Ruská televize v pondělí oznámila přílet prvních pěti z tuctu bitevních Suchojů Su-25 určených irácké vládě. Sdělila také, že Moskva vysílá "instruktory", kteří Iráčanům pomohou letouny používat. Generál Anvar Hama Amín, velitel iráckého letectva, sdělil New York Times, že se stroje zapojí do bojů proti islamistům během několika dní, poté co ruští instruktoři zemi opustí.

Proč Putin může lhát a stejně být pro Rusy důvěryhodný?

2. 7. 2014 / Pavel Gajdošík

čas čtení 3 minuty

Ve Frankfurter Allgemeine Zeitung vyšel nedávno zajímavý analytický článek, jenž se pokusil odpovědět na otázku, proč Putin může něco chvíli rezolutně popírat (například skutečnost, že za ozbrojenou proruskou "domobranou" na Krymu stála už v březnu ruská armáda), aby to o pár týdnů později v jiném interview zcela bezelstně připustil (a třeba onu podporu ruské armády dokonce veřejně pochválil jako "správnou, rozhodnou a profesionální").

Svědci: Obec Veselyj nedaleko kramatorského letiště pod palbou a hoří

2. 7. 2014

čas čtení < 1 minuta

Podle informací na sociálních sítích byla obec Veselyj nedaleko Kramatorska včera večer terčem dělostřelecké palby, patrně z raketometu BM-21 Grad. Obec leží nedaleko letiště, jediné enklávy pod kontrolou vládních sil, která je pravidelně ostřelována povstalci. Na druhé straně město se stalo v noci na pondělí terčem palby vládních jednotek.

Česká mainstreamová média přiživují iracionální nenávist vůči islámu

2. 7. 2014

čas čtení 2 minuty

S Vaším článkem "Šíření nenávisti na základě kolektivní viny je naprosto nepřijatelné" musím souhlasit. Někteří lidé už se chovají až pomateně, když slyší slovo islám. Ale podíl na tom mají hlavně mainstreamová média, která přiživují iracionální nenávist vůči islámu, píše Michal Mikulenka. Vytvářejí tak úplně zkreslený a zjednodušený obraz.

A podíl mají i málo znalí politici. Není to například tak dávno, kdy jedna známá politička položila otázku: A to chcete, aby nás Saddám napadnul? (volná citace z doby před napadením Iráku, slovo po slově už si přesně nepamatuji).

Izrael v reakci na vraždu tří Izraelců sahá k metodám státního terorismu, aniž by postupoval podle práva

2. 7. 2014 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Životy civilistů vždy představují tabu, jak izraelské, tak palestinské. Zavraždění tří mladých izraelských studentů je nutné jednoznačně odsoudit a viníky nalézt a postavit před řádný soud. Není ale přípustné, aby přitom stát Izrael uplatňoval teroristické metody či kolektivně trestal nevinné lidi.

Muslimové se bojí islámského terorismu

2. 7. 2014

čas čtení < 1 minuta

Průzkum ukázal, že Al-Káida, libanonský Hizballáh, islamisté z Boko Haram působící v Nigérii, ale i palestinské radikální hnutí Hamás, které nyní ovládá Pásmo Gazy, mezi lidmi ztrácejí podporu. V Libanonu uvedlo 92 procent dotazovaných ze sunnitských, šíitských i křesťanských komunit, že se obává islámského extremismu. Vloni jich bylo 81 procent.

Větší počet lidí než před rokem má z militantů strach i v Jordánsku a Turecku, které rovněž hraničí se Sýrií, oba státy přijaly na svá území velké množství syrských uprchlíků. V Turecku stoupl počet obávajících se z 37 procent na 50 a v Jordánsku z 54 na 62 procent.

Zdroj: ZDE

V Jeruzalémě zavraždili palestinského výrostka

2. 7. 2014

čas čtení < 1 minuta

Izraelští extremisté unesli a zavraždili palestinského výrostka z Izraelem anektovaného východního Jeruzaléma. Uvedl to izraelský armádní rozhlas. Svědci viděli, jak byl mladík donucen nastoupit v arabské části města do automobilu. Jeho mrtvola byla o několik hodin později nalezena v jiné části města. Rozhlas vraždu charakterizoval jako "pravděpodobnou odplatu" za usmrcení tří izraelských mladíků.

Podrobnosti v angličtině ZDE

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za červen 2014

2. 7. 2014

čas čtení 2 minuty

V červnu 2014 přispělo 625 čtenářů finančně na Britské listy bankovním příkazem celkovou částkou 223 279,10 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v dubnu 2014 částkou 1991,75 Kč. Příjem z reklamy byl v červnu 2014 celkem 140 000 Kč.

Zůstatek byl koncem června 2014 403 628,99 Kč, z toho částka na exekutorský projekt 166 375,59 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

62528